RSS

မိုးမခ – ဇူလိုင္လ စာကိုး စကားကိုး

01 Aug

ဇူလိုင္လ စာကိုး စကားကိုး
မိုးမခ

ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၇

Sample Image “သတင္းစာဆရာဆိုတာ သတင္းအကုန္ကို လိုက္႓ပီးေတာ့ အမႀန္ကို ရႀာတဲ့လူ ဆိုေတာ့ အဂတိ လိုက္စားတဲ့ သတင္းစာဆရာေတၾ ကဵေတာ့ မႀားပၝတယ္

ေဳကးမံုဦးေသာင္း
သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာ

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေနႛ တၾင္ ဴပႂလုပ္ေသာ ဖန္မီးအိမ္ စာေပခဵစ္သူမဵား (ဆန္ဖရန္စစၤကို) ၏ စာေပေဆၾးေႎၾးပၾဲ ေဴပာဳကားခဵက္မဵားမႀSample Image” ဒီကေနႛ တုိင္းဴပည္မႀာ အုပ္ခဵႂပ္စီမံေနတဲ့ စနစ္နဲႛသာဆိုရင္ အႎႀစ္ ၅၀ မေဴပာနဲႛ၊ ေနာက္ထပ္ ၅ ႎႀစ္ဆိုရင္ ကဵေနာ္တိုႛ အမဵႂိးသားယဥ္ေကဵးမႁ အေမၾအႎႀစ္ေတၾ ေပဵာက္ေတာ့မယ္။ ေပဵာက္မႀာပဲ


၀င္းေဖ
စာေရးဆရာ ပန္းခဵီဆရာ ဒၝရိုက္တာ

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေနႛ တၾင္ ဴပႂလုပ္ေသာ ဖန္မီးအိမ္ စာေပခဵစ္သူမဵား (ဆန္ဖရန္စစၤကို) ၏ စာေပေဆၾးေႎၾးပၾဲ ေဴပာဳကားခဵက္မဵားမႀ


Sample Image” … မႎၨေလးေဆးတကၠသုိလ္မႀာ ၄ ႎႀစ္ အခဵိန္သၾားဴဖႂန္းတယ္၊ ဘက္ထရီထဲ ထည့္တ့ဲ အက္စစ္ဟာ ဘာအက္စစ္မႀန္းေတာင္ မသိဘဲနဲႛ ဓာတုေဗဒအဓိက ဆုိတ့ဲ ဘဲၾႛကေလးရတယ္။ ရႀက္တာနဲႛ ဘဲၾႛရဓာတ္ပုံေတာင္ မရုိက္ပၝဘူးဗဵာ။ ေနာက္ အ႒ကံကုန္ ဂဠႂန္ဆားခဵက္ေပၝ့ေလ မႎၨေလးေတာင္ေဴခမႀာဖၾင့္တ့ဲ တုိင္းရင္းေဆးသိပၯံေကဵာင္းမႀာ ေနာက္ထပ္ ၄ ႎႀစ္ သၾား႓ပီး ၀ၝဆုိတယ္။ အဲဒီက ရတ့ဲ တုိင္းရင္းေဆးဒီပလုိမာဘဲၾႛေလးနဲႛ မုံရၾာဴပန္႓ပီး ေဆးခန္းေလး ေခဵာက္တီးေခဵာက္ခဵက္ဖၾင့္၊ လာသမ႖ ခုနစ္ရက္သားသမီးေတၾကုိ သိေႎၭာ၊ ႎၾယ္ခဵႂိ စ႟ုိ ပဒဲေကာေလး ဘာေလးေတၾ ေပးတာေပၝ့ဗဵာ။

ေမာင္သစ္ဆင္း
စာေရးဆရာ

ဇူလုိင္လထုတ္ သံလၾင္အိပ္မက္ အင္တာနက္မဂၢဇင္းတၾင္ ပၝရိႀေသာ ေမာင္သစ္ဆင္းႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခန္းမႀ


“အာဇာနည္ေတၾဆုိတာ လူေသေပမယ့္ နာမည္မေသဳကပၝဘူး။ တခဵႂိႛေတၾကေတာ့ လူမေသေသးဘူး နာမည္အရင္ ေသကုန္ဳက႓ပီ။ ေမတၨာေတၾလည္း ၀ုိင္းပုိႛခံေနဳကရ႓ပီ။ ကုိယ့္ေရႀႛမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ခ့ဲတ့ဲ သမုိင္းသာဓကေတၾကုိဳကည့္႓ပီး သံေ၀ဂ မရႎုိင္ဳကေသးဘူး။ သိသိ႒ကီးနဲႛ မုိက္မဲေနဳကဆဲပဲ

ခဵမ္းဴမစုိး
ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ

ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္စဲၾဴဖင့္ http://cmsmdy.blogspot.com တၾင္ေဖာ္ဴပထားေသာ ေရးသားခဵက္မႀ


 ” … ၁၉၄၇ ဇူလုိင္ ၁၉ မႀာ မုိးေတၾ ရၾာေနခ့ဲတယ္ တ့ဲ၊ အခုဆုံးသၾား႓ပီဴဖစ္တ့ဲ အဘုိးက ေဴပာဴပဖူးတာ အမႀတ္ရတယ္။ အဲဒီကတည္းက ရၾာေနခ့ဲတ့ဲမုိးေတၾ ခုထိ မတိတ္ေသးဘူး။ တိတ္မယ့္ပုံလည္း မေပၞေသးဘူး။ ကုိေအာင္ဆန္းေရ ဦးညိႂဴမေရးခ့ဲတ့ဲ ငရဲေခၾးေတၾ ခုထိ လၾတ္ေနတုန္းပဲဗဵာ။

ညီညီ
ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ

ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္စဲၾဴဖင့္ http://nyinyithanlwin.blogspot.com/ တၾင္ေဖာ္ဴပထားေသာ ေရးသားခဵက္မႀ


” … ခုေခတ္ကေလးေတၾ အာဇာနည္ဆုိတာ ဘာမႀန္းမသိဳကေတာ့ဘူး။ တနဂႆေႎၾေနႛက ဟုိ ကေလး ၃ ေယာက္ ေဴပာတ့ဲစကားေလးေတၾ ။ အာဇာနည္ေနႛကုိ သိလား ဆုိေတာ့ အငယ္ဆုံးေကာင္ေလးက “သားသိတယ္ ဇာနည္ရဲႛ ေမၾးေနႛ တ့ဲ။ ေကာင္းေရာ။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛလား …တ့ဲ။ အ႒ကီးေကာင္ေလးကေတာ့ သားမသိဘူး တ့ဲ။ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ အာဇာနည္ေနႛဆုိတာမသင္ရဘူးလား ထပ္ေမးေတာ့ ဟင့္အင္း တ့ဲ။

ေမဓာ၀ီ
ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ

ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္စဲၾဴဖငhf http://maydar-wii.blogspot.com/ တၾင္ေဖာ္ဴပထားေသာ ေရးသားခဵက္မႀ


” … … ထုိင္းႎုိင္ငံ ရေနာင္း႓မိႂႛရဲႛ ငၝးသုေတသန ၀န္ထမ္းေတၾရဲႛ ေဴပာဴပခဵက္အရ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ငၝးအရၾယ္အစားေတၾဟာ တေနႛထက္တေနႛ ေသးငယ္ေန႓ပီး မဳကာခင္ႎႀစ္ပုိင္းအတၾင္းမႀာ တခဵႂိႛငၝးေတၾဆုိရင္ မဵႂိးသုဥ္းသၾားႎုိင္တယ္လုိႛ သုံးသပ္ေဴပာဆုိေနသလုိ၊ ဴမန္မာေရပုိင္နက္မႀာ ငၝးဖမ္းေနကဵဴဖစ္တ့ဲ ထုိင္းပ့ဲနင္း႒ကီးေတၾကလည္း ပင္လယ္ေရေအာက္အထိ ပုိက္တရၾတ္ဆဲၾ႓ပီး ငၝးဖမ္းတာေတာင္ တခဵႂိႛေနရာေတၾမႀာ ငၝးတစ္ေကာင္မႀ မရဘူးလုိႛ ေဴပာဳကပၝတယ္။

ဦးေကဵာ္စုိးဟိန္း
ဘီဘီစီသတင္းေထာက္

ဇူလုိင္ ၁၆ နံနက္၊ ဘီဘီစီ ဴမန္မာပုိင္း ထုတ္လၿင့္ခဵက္မႀ


” … … (အားကစားစာေစာင္တစ္ခုမႀာ ကမၲာေကဵာ္ ေဘာလုံးသမား) ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္းရဲႛ မိန္းမ ဗစ္တုိးရီးယားရဲႛ ေဴခဖမုိးမႀာ အနာစိမ္းေပၝက္တာကအစ သုံးေကာ္လံ ေလးေကာ္လံေလာက္အထိ ဒၝကေတာ့ လၾန္လၾန္းေန႓ပီလုိႛ ကဵေနာ္ထင္တယ္။ ေဘာလုံးဆုိရင္ ႓ပီးေရာ၊ ေဘာလုံးသမားမိန္းမ ကုိယ္၀န္ရိႀတာကအစ၊ မ႟ုိေသ့စကား၊ အဲဒၝကအစ ထည့္ေပးေနတာေတာ့ တရားလၾန္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္ထင္တယ္။

ခင္ေမာင္ေထၾး(ပဵဥ္းမနား)
အားကစားကေလာင္ရႀင္

ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ ည၊ ဗီၾအုိေအဴမန္မာပုိင္း ထုတ္လၿင့္ခဵက္မႀ” … ႒ကံႛခိုင္ေရးေတၾ အဖၾဲႛအစည္းေတၾ ကဵေနာ္တိုႛကို ၀ိုင္းဖမ္းတယ္။ ဖမ္း႓ပီးေတာ့ ေတာင္ဒဂံုက ကိုေအးလၾင္ဆိုရင္ သူတိုႛ ဆၾဲထိုးတာေတၾဘာေတၾ ေတၾႛတယ္။ ကဵေနာ္ကေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛ ထုိးစရာမလိုဘူး။
ကဵေနာ္တုိႛ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပတာ၊ ခင္ဗဵားတိုႛ ဖမ္းခဵင္ရင္ ဖမ္း၊ ထၾက္မေဴပးဘူး၊ ေအးေအးေဆးေဆး ဖမ္း၊ ကဵေနာ္တိုႛ အဳကမ္းမဖက္ဘူး၊ ခင္ဗဵားတိုႛလည္း ကဵေနာ္တုိႛကို အဳကမ္းမဖက္နဲႛလိုႛ ကဵေနာ္တိုႛက ေဴပာတယ္။ ေဴပာေတာ့မႀ သူတိုႛ ႓ငိမ္သၾားတယ္။
ေနာက္႓ပီးေတာ့ သူတိုႛအခဵင္းခဵင္း ဘယ္အဖၾဲႛအစည္းလဲ၊ ဘယ္အဖၾဲႛအစည္းလဲ ေမးေတာ့ သူတိုႛ အကႆဵီေလးေတၾ လႀန္တယ္ခင္ဗဵာ၊ ေကာ္လံေလးေတၾမႀာေတာ့ ႒တိဂံ တံဆိပ္ေလးေတၾ ကဵေနာ္ ေတၾႛလိုက္တယ္ခင္ဗဵာ။ သူတိုႛအခဵင္းခဵင္း တစ္ေယာက္နဲႛတစ္ေယာက္ ဆက္သၾယ္ ထားတဲ့ ဒီလို ႒တိဂံတံဆိပ္ေလးေတၾ ေကာ္လံထဲမႀာလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ ဒၝ သာမန္ဴပည္သူ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာသိသာတယ္။ ဴပည္သူဆိုတာ ဒၝမဵႂိး မေနဘူးေလ။
ကဵေနာ္တုိႛ ဴပည္သူက ေဘးပတ္၀န္းကဵင္မႀာ ဴမင္မေကာင္းဘူး၊ ေဘးပတ္၀န္းကဵင္မႀာ ဴပည္သူေတၾက လက္ခုပ္တီး႓ပီး အားေပးတယ္။ အဲဒၝကို သူတိုႛ အဖၾဲႛေတၾက လာ႓ပီးေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛ လက္ခုပ္တီးတဲ့ေကာင္ ဖမ္းမႀာေနာ္၊ ဘာညာဆို႓ပီး လက္ညႀႂိးထိုး႓ပီးေတာ့ သူတိုႛက ႓ခိမ္းေဴခာက္တာ ေတၾႛတယ္။
ေနာက္႓ပီး ကဵေနာ္တုိႛေနာက္မႀာ တုတ္နဲႛကိုင္လာတဲ့သူေတၾ အမဵား႒ကီး ပၝလာတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛအေနနဲႛ ဆႎၬဴပေနတာကို သူတိုႛ ၀င္ရိုက္မယ့္အေနအထား ရႀိတယ္။ သိုႛေပမယ့္ ဴပည္သူလူထုက အရမ္းမဵားလၾန္းအား႒ကီးလိုႛ သူတိုႛ ေဳကာက္႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛကို မရိုက္ဘူးခင္ဗဵ။
… “

ကိုသိန္းေအာင္ဴမင့္
ဴပည္သူ ဆုိသူတုိႛ၏ ဖမ္းဆီးဴခင္းခံခ့ဲရသူ

ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေနႛ ဗီၾအုိေအဴမန္မာပုိင္း ထုတ္လၿင့္ခဵက္မႀ


Sample Image” … … အခက္အခဲေတၾ၊ စိတ္ညစ္စရာေတၾဆုိတာလည္း လိုအပ္တယ္။ အဲဒၝမႀလည္း လူက ဒီထက္ပုိ႓ပီး တက္ႎုိင္မႀာ။ အဲဒၝေတၾအေပၞ ရင့္ကဵက္စၾာနဲႛ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဴမင့္သၾားရမႀာ။

ဴဖႃဴဖႃေကဵာ္သိန္း
အဆုိေတာ္

ဇူလုိင္လထုတ္ ရတီမဂၢဇင္း ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းခန္းမႀ


Sample Image ” … ေဒၾးကုိခဵစ္လုိႛ လာဳကည့္ဳကတာ၊ မဴမင္လုိက္ရလုိႛ အရမ္း ၀မ္းနည္းတယ္၊ အလုပ္ ဴပႂတ္ရင္လည္း ဴပႂတ္ပၝေစ။ ေဒၾး အ႟ုိးအုိးရိႀမယ့္ေနရာကုိ သၾားမႀာပဲ

စက္႟ုံအလုပ္သမား အမဵႂိးသမီးတစ္ဦး
ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေနႛထုတ္ အလင္းတန္းဂဵာနယ္မႀ


“ငၝကို မခဵစ္ပၝနဲႛ

“အခဵစ္ကံေခေပမယ့္ အႎႀစ္ကဵန္ေစရမယ္

“လမ္းခၾဲတာ ၀မ္းနည္းစရာလား

“မခဵစ္တတ္ မမုန္းတတ္တဲ့လူ

“ေဆးေပၝင္းခတဲ့ မဵက္ရည္

“အေနေ၀းေပမယ့္ အေ၀းေန မဟုတ္ပၝ

“အေကာင္းကံခဵစ္မႀ အခဵစ္ကံေကာင္းမယ္

ေဟ့ေကာင္ ႎိုင္လင္း မင္းအေမက ခုအရၾယ္အထိ အခဵစ္ ၀တၪႂေတၾ ဖတ္တုန္းပဲလား … “

“အင္း … မင္းကေတာ့ ဳကာပင္ေအာက္က ဖားနဲႛ တူေန႓ပီေနာ္။ အဲဒၝ တရားစာအုပ္မႀ တရားစာအုပ္ နာမည္ေတၾကၾ … “

ေမာင္ခင္မိႁင္း(ေခဵာက္)
၂၀၀၇ ဇၾန္လ – မေဟသီမဂၢဇင္းပၝ “ဳကာပင္ေအာက္က ဖား” အတိုဆုံး ၀တၪႂတို မႀ


“ကဲ ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္ေတၾ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္းေခတ္႒ကီးမႀာ နဖူးစာရၾာလည္ေနတာ ရိုးရာတစ္ခုလို ဴဖစ္ေန႓ပီေနာ္… “

ကိုဦးေဆၾ၊ ေအးမၾန္
၂၀၀၇ ဇၾန္လ – မေဟသီမဂၢဇင္းပၝ သတင္းဖိုးကပ္စ္ခန္း” ေဆာင္းပၝးမႀ

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 1, 2007 in Quotable Quotes

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: