RSS

ယာေတာက သာေဴဗာ – ရဟန္းသံဃာမဵားနဲႛ ႎိုင္ငံေရး

23 Aug

ရဟန္းသံဃာမဵားနဲႛ ႎိုင္ငံေရး
ယာေတာက သာေဴဗာ
ဳသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၀၇

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ ၂၃ ရက္။

ကိုဟိုဒင္းေရ

မႎၨေလးက သမိုင္းရႀည္ဳကာ ေကဵာ္ေစာေတာ္မူလႀတဲ့ မစိုးရိမ္ေကဵာင္းတိုက္႒ကီး အႎႀစ္ ၁၀၀ ဴပည့္ေတာ့မယ္တဲ့။ အႎႀစ္ ၁၀၀ ဴပည့္ပၾဲကို မႎၨေလးသားေတၾက ကဵင္းပမယ္လိုႛလည္း ဳကားရတယ္။

မႎၨေလးက ရတနာဘုမၳ အေနာက္မႀာရႀိတဲ့ မစိုးရိမ္ေကဵာင္းတိုက္ဆိုတာ မႎၨေလးမႀာ ရာခဵီရႀိတဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾထဲက အ႒ကီးဆံုးတစ္ေကဵာင္းေပၝ့ဗဵာ။ သံဃာေပၝင္း ၂၆၀၀ ေကဵာ္ရႀိတယ္လိုႛ တေလာက စာရင္းတစ္ခုမႀာ ေတၾႛလိုက္ရတယ္။ ဒီတိုက္ေတာ္႒ကီးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဂုဏ္ဴပႂစရာ၊ ခဵီးကဵႃးစရာေတၾအမဵိႂးမဵႂိး၊ အမဵားအဴပား ရႀိတာအမႀန္ပဲ။ ဆႉသဂႆၝယနာ တင္တုန္းက ဦးစီးဦးရၾက္လုပ္တဲ့ ဆရာေတာ္ေတၾထဲမႀာ (ပဵံလၾန္ေတာ္မူ႓ပီဴဖစ္တဲ့) မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးက ထိပ္ဆံုးက ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကဵေနာ္ကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ထဲမႀာေနတဲ့ လူေတၾ ေဴဗာင္ ခဵီးကဵႃးလိုႛမရတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ေတၾကို ဒီမႀာေရးမလား စိတ္ကူးပၝတယ္။

တဴခားဟုတ္ရိုးလား၊ ဒီေကဵာင္းေတာ္႒ကီးနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ဴပည္သူေတၾရဲႛ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾ အေဳကာင္းပၝ။ ဒီလိုဆိုတဲ့အတၾက္ ဴပည့္ဴပည့္စံုစံုေရးႎုိင္မယ္လိုႛ ဆိုတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ တပၝးႎုိင္ငံမႀာ ေနရတဲ့ဘ၀မႀာ ဘယ္လိုလုပ္အခဵက္အလက္ေတၾ ရႀာႎိုင္ပၝ့မလဲ။ ဘာပဲေဴပာေဴပာ ဒီလိုအခၝမႀာ ဒီဂုဏ္ပုဒ္ေတၾကို ေဖာ္ထုတ္ခၾင့္ရလိုက္တာကိုက အဴမတ္ပဲလိုႛ ေအာက္ေမ့႓ပီး ခင္ဗဵားဆီကို ေရးလိုက္တာပၝ။

ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံက ဗုဒၭသာသနာရဲႛ ထူးဴခားခဵက္တစ္ခုက ဴပည္သူလူထုနဲႛ နီးနီးစပ္စပ္ရႀိလၾန္းတာပဲလိုႛ ဆိုခဵင္တယ္ဗဵ။ ဗုဒၭဘာသာ မိသားစုတိုင္းမႀာ မိသားစုကိုးကၾယ္တဲ့ ဘုန္း႒ကီးတစ္ပၝး၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ဒိထက္မဵား႓ပီး ေလး-ငၝးပၝးဆိုသလို ရႀိတတ္ဳကတယ္။ တဴခားဘာသာေတၾမႀာ ဒၝမဵိႂးမရႀိဘူးထင္တာပဲ။ ဗုဒၭဘာသာခဵင္းတူေတာင္မႀ တဴခားႎိုင္ငံေတၾက ဗုဒၭဘာသာေတၾမႀာ ဒီလိုဟုတ္ရဲႛလား မသိဘူး။ ကဵေနာ္မသိတာကိုေဴပာတာေနာ္၊ မဟုတ္ဘူး ဟုတ္တယ္ အတိအကဵေဴပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီႎိုင္ငံမႀာက ဗုဒၭဘာသာ၀င္ေတၾအဖိုႛ လူႛတသက္ သာေရး၊ နာေရးေတၾမႀာလည္း သံဃာေတာ္မဵားနဲႛ ကင္းလိုႛရတာမႀမဟုတ္ပဲကိုးဗဵ။

ေနာက္တစ္ခဵက္က ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံမႀာက သံဃာေတာ္မဵားဟာ ဆၾမ္းခံစားဳကရတာကိုးဗဵ။ ဒၝ့အဴပင္ ေနထိုင္တဲ့ေကဵာင္းကအစ၊ ေဆး၀ၝးနဲႛသကႆန္း စတဲ့ မရႀိမဴဖစ္တဲ့ပစၤည္းမဵားအတၾက္လည္း ဒၝယကာ၊ ဒၝယိကာမေတၾကိုပဲ အားကိုးဳကရတာမဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ သူတိုႛဘ၀ဟာ တိုင္းသူဴပည္သားေတၾရဲႛ ဘ၀နဲႛ ခၾဲလိုႛကို မရဘူးေလ။ လူထုေတၾဆင္းရဲရင္ သူတိုႛအရင္ဆံုးသိတယ္၊ အုပ္စုိးသူ မင္းေတၾေတာင္မႀ သူတိုႛေနာက္မႀသိတာ၊ ေနာက္႓ပီး သိတာလည္း သူတိုႛေလာက္မနက္ရိႁင္းဘူး။

ကဵေနာ္ ေထာင္ထဲမႀာေနတုန္းက တိုက္ထဲမႀာ အခန္းခဵင္းကပ္လဵက္ေနဖူးတဲ့ ဦးဇင္းေလးေတၾ ေဴပာဖူးတာ မႀတ္မိေနတယ္။ သံဃာေတၾ ႎိုင္ငံေရးမႀာ ဘာေဳကာင့္၀င္ပၝေနရတယ္ ဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး သူတိုႛက အလၾယ္ဆံုးေဴပာလိုက္တာ ကဵေနာ့္ေခၝင္းထဲကို စၾဲေနတယ္။ သူတိုႛေဴပာတာက တိုင္းဴပည္မႀာ ငတ္စရာရႀိရင္ ဘုန္း႒ကီးနဲႛ ေခၾး အရင္ငတ္တာ တဲ့။ သူတိုႛေဴပာတာလည္း ဟုတ္တာပဲ။ ဒၝနဲႛတဆက္တည္း သူတိုႛ လက္စၾဲစကားတစ္ခၾန္းကိုလည္း ကဵေနာ္မႀတ္ထားလိုက္မိတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ လူေတၾနဲႛအတူ တိုက္ပၾဲ၀င္ဳကမယ္ဆိုေတာ့ သူတိုႛက ဒီလိုေဴပာသဗဵ။

“အို ဘာေဳကာက္စရာရႀိသလဲ။ ကဵႂပ္တိုႛမႀာ ဆံုးရံႁးစရာဆိုလိုႛ ေခၝင္းတံုးနဲႛ သပိတ္ပဲရႀိတာ …” တဲ့။

ကဲ ဘယ့္ႎႀယ္ရႀိစ။ မေဴပာင္ေဴမာက္ဘူးလား။

Sample Image

အဲဒီလို ေရနဲႛငၝးလိုဴဖစ္ေနတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားနဲႛ လူေတၾရဲႛဆက္ဆံမႁမႀာ ေနာက္ထူးဴခားတာတစ္ခုက လူေတၾဟာ သာသနိက ဗိမာန္ေတၾထဲမႀာ တည္းခိုနားေနဳကတဲ့ ဓေလ့ပဲဗဵ။ ဟိုအရင္တုန္းက တည္းခိုခန္းေတၾ၊ ဟိုတယ္ေတၾ ဘယ္ ဒီေလာက္ေပၝမလဲ။ လူေတၾခရီးသၾားဳကတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေဆၾမဵိႂးသားခဵင္းနဲႛ မိတ္သဂႆဟေတၾဆီမႀာ တည္းခဵင္တည္း၊ မတည္းခဵင္ရင္ ႒ကံႂရာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကို ၀င္ေလ႖ာက္ထား႓ပီး အိပ္ဳကရ၊ တည္းဳကရတာပဲ။ အဲဒီလို ဘယ္သူပဲလာတည္းတည္း ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မဵားက ဴငင္းေလ့မရႀိပၝဘူး။ လက္ခံလိုက္တာပၝပဲ။

ဒီအထဲမႀာ လူေကာင္း၊ လူမႀန္ေတၾ ပၝတာရႀိသလို လူဆိုးသူဆိုးလည္း ပၝတတ္၊ ေနာက္႓ပီး အစိုးရကိုပုန္ကန္ေနတဲ့ သူပုန္မဵားလည္း ပၝတတ္တယ္ဆိုတာ သူတိုႛလည္းသိတာေပၝ့။ ဒၝေပမယ့္ သူတိုႛက ဒၝေတၾကို အေလးမထားပၝဘူး။ ဒီလို လက္ခံအကူအညီေပးလိုက္ရလိုႛ ကုသိုလ္ရတယ္လိုႛပဲ သေဘာထားတာပၝ။

ကဵေနာ္တိုႛငယ္ငယ္က မႎၨေလးပိုက္ကဵံႂးရပ္ရဲႛ အေနာက္ဘက္မႀာက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း႒ကီးတစ္ေကဵာင္း ေရႀႛကဴဖတ္သၾားတိုင္း ကဵေနာ့္မိဘေတၾက ဓားဴပ စိန္ဓားေဴမာင္ကို ဖမ္းမိတာ ဒီတိုက္ထဲမႀာေပၝ”့ ဆို႓ပီးလက္ညႂိးထိုးဴပေလရႀိတာ မႀတ္မိေနတယ္။ အဲဒီေခတ္ကေတာ့ ပုလိပ္ကိုခံပစ္လိုႛ ပစ္ခတ္႓ပီးဖမ္းရတဲ့ နာမည္ေကဵာ္ ဓားဴပမႁ႒ကီးကိုးဗဵ။

ဒီေနရာမႀာ ကဵႂပ္တိုႛ ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာမဵားနဲႛ သံဃာေတာ္မဵားအဳကားက ဆက္ဆံေရးကို အင္မတန္ပီဴမည္စၾာ ေရာင္ဴပန္ဟပ္ထားတဲ့ ဆရာ႓မိႂႛမ႓ငိမ္း စစ္အတၾင္းတုန္းကေရးတဲ့”ထိုသံုးပၝး သီခဵင္းေလးကို ဴပန္ေထာက္ဴပလိုက္ခဵင္ေသးတယ္။

အဲဒီသီခဵင္းထဲမႀာ “ဆရာဒကာပၝေပ၊ ဘုန္းဘုရားရဲႛ အရိပ္ခိုပၝရေစ၊ ဳကည္ဴဖႃရႀာသေလ၊ သနားမကင္းရႀာဘူးထင့္၊ ေအးလကၾယ္ ေနဳကလဟဲ့၊ စိတ္တိုင္းကဵ သင့္ေတာ္သလိုေန” … လိုႛ စစ္ေဴပးလာသူေတၾကို ဘုန္းေတာ္႒ကီးမဵားက လက္ခံပံုေလး ဖၾဲႛကဵႃးထားတယ္။

ဒီအထဲက ဆရာ႓ငိမ္းရဲႛ စိတ္တိုင္းကဵ သင့္ေတာ္သလိုေန ဆိုတဲ့ စကားကို ခင္ဗဵား ဴပန္စဥ္းစားဳကည့္စမ္းပၝ။ စိတ္တိုင္းကဵ ေနဳကလိုႛ လၿတ္ေပးလိုက္တာလည္း ပၝတယ္၊ သင့္ေတာ္သလိုေနလိုႛ ဴပန္ထိန္းခဵႂပ္တာလည္းပၝတယ္။ မပိုင္ဘူးလား။ မႎၨေလးစကားဆိုတာ ဒၝမဵိႂးနဲႛ တူပၝ့ဗဵာ။

ကဲပၝ၊ စကားေတၾ ေဘးေရာက္ကုန္႓ပီ။ ဒီလိုနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ရဲႛ ေခတ္သစ္သမိုင္းမႀာ အေရးပၝတဲ့လူထုလႁပရႀားမႁ႒ကီးေတၾ ေပၞေပၝက္ပတဲ့ဆိုရင္ သံဃာေတာ္ေတၾ ပၝေနေတာ့တာခဵည္းပဲမဟုတ္လား။ တဴပည္လံုး သူႛက႗န္ဘ၀ေရာက္ေတာ့ ရရာလူစု႓ပီး ရႀိရာလက္နက္နဲ့ ဴပန္ခဵဳကတဲ့အထဲမႀ သံဃာေတာ္မဵားလည္းပၝသမိုႛလား။

အဲဒီေနာက္ ဴမန္မာဴပည္ရဲႛ အေစာဆံုးႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾမႀာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတၾဟာ နာယကအဴဖစ္ ပၝခဲ့ဳကတာအားလံုးအသိပဲ။ အဲဒၝအဴပင္ မႎၨေလးမႀာ အဂႆလိပ္အစိုးရက ပစ္သတ္လိုႛေသရတဲ့ အာဇာနည္ ၁၇ ဦး ဆိုတဲ့ထဲမႀာလည္း သံဃာေတာ္ ၆ ပၝးေတာင္ ပၝတာပဲေလ။ ေနာက္႓ပီး ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရတိုႛ၊ ဦးဥတၨမတိုႛ။ စာရင္းက ရႀည္လဵားလိုက္ပၝဘိသနဲႛ။

ဖက္ဆစ္ဂဵပန္ ေတာ္လႀန္ေရးကာလ ကဵေတာ့လည္း မစိုးရိမ္တိုက္႒ကီးအပၝ မႎၨေလးက ခင္မကန္၊ ဴမေတာင္၊ ေ၀ယံဘံုသာ၊ ဘုရား႒ကီးတိုက္ စတဲ့ ေကဵာင္းတိုက္႒ကီးေတၾမႀာ ေတာ္လႀန္ေရးသမားေတၾ စတည္းခဵဳက၊ ေဴမေအာက္လႁပရႀားဳကတာပဲ။ ဒၝေတၾကို ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတၾက သိရဲနဲႛ ခၾင့္ဴပႂအားေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။ လိုအပ္ရင္ သူတိုႛဆက္သားလို အသယ္အပိုႛေတာင္ လုပ္ေပးေသးတယ္။

အလားတူပဲ ဒီေနႛအထိ ဴမန္မာဴပည္အ၀ႀမ္းရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း႒ကီးေတၾဟာ အစိုးရဆန္ႛကဵင္သူေတၾ တည္းခိုရာ၊ လႁပ္ရႀားရာ၊ တခၝတရံ ဗဟိုဴပႂရာဴဖစ္ေနလိုႛ စစ္အစိုးရေတၾဟာ သံဃာေတၾထဲမႀာေတာင္ ေထာက္လႀမ္းေရးဴမႀပ္ရတဲ့အေဴခအေနကို ေရာက္ေနတာ ခင္ဗဵားတိုႛ ကဵေနာ္တိုႛအသိပၝ။ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ကာလတုန္းက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ခိုင္ေပၝင္းစံု၊ ႓မိႂႛနယ္ေပၝင္းစံု လူထုအစည္းအေ၀း႒ကီးေတၾမႀာဆိုရင္ နယ္ကလာတဲ့ ရာနဲႛခဵီတဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾဟာ ဒီလိုပဲ၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾမႀာ သင့္သလိုတည္းဳကရတာပဲ။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရႀစ္ေလးလံုးလို အေရးအခင္း႒ကီးမႀာကဵေတာ့ ဒီေကဵာင္းေတာ္႒ကီးေတၾဟာ အေဴခခံဌာနခဵႂပ္႒ကီးေတၾ ဴဖစ္ခဲ့တယ္ေလ။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးစစ္ေဳကာင္းဆိုတာဟာ မစိုးရိမ္တိုက္႒ကီးဘက္က လာတာေပၝ့။ မႀတ္မႀတ္ရရ၊ ရႀစ္ေလးလံုးအ႒ကိႂကာလမႀာ မႎၨေလးတိုင္း ေကာင္စီဥကၠႉ ဗိုလ္တင္လႀကို မစိုးရိမ္တိုက္က သံဃာေတာ္မဵားက ၀ိုင္းထား႓ပီး ရာထူးက ႎုတ္ထၾက္ခိုင္းေတာ့ ဗိုလ္တင္လႀ တေယာက္ တခဵက္မဴငင္းဘဲ ႎုတ္ထၾက္ေဳကာင္းလက္မႀတ္ထိုးခဲ့တာ ခင္ဗဵားဳကားဖူးမလားမသိဘူး။

ထားေတာ့၊ ဒၝေပမယ့္ အဲဒီလို အစဥ္အလာရႀိခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းတိုက္႒ကီးက သံဃာေတာ္ေတၾ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေနႛတုန္းက ဴမေတာင္တိုက္က သံဃာေတာ္မဵားနဲႛ အတူဆႎၬဴပတာကို နအဖစစ္တပ္က ပစ္လိုႛ မစိုးရိမ္တိုက္က သံဃာေတာ္တစ္ပၝး ပဵံလၾန္ေတာ္မူခဲ့တာကိုေတာ့ ခင္ဗဵားမႀတ္မိမယ္ ထင္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း ၄ ႎႀစ္ေဴမာက္တုန္းကေတာ့ မႎၨေလးဒီခဵႂပ္က ဒီေကဵာင္းတိုက္႒ကီးမႀာ သံဃာအပၝး ၃၀ ကို ဆၾမ္းကပ္အမ႖တမ္းေ၀႓ပီး ကုသိုလ္ဴပႂဳကေတာ့ ႒ကံႛဖၾံႛေတၾလည္း အဲဒီေကဵာင္းတိုက္႒ကီးမႀာ သၾား႓ပီး အင္အားဴပတယ္မဟုတ္လား။

အဲဒီတုန္းကအဴဖစ္အပဵက္မႀာ လူအမဵားမသိတဲ့ကိစၤတစ္ခု ခင္ဗဵားကို ေဴပာဴပခဵင္ေသးတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ မစိုးရိမ္တိုက္ သံဃာေတာ္မဵားက ႒ကံႛဖၾံႛေတၾကို ေဴပာလိုက္တဲ့ စကားပဲ။

ယီးတီးယားတား မလုပ္ဳကနဲႛ၊ ဒၝ မစိုးရိမ္တိုက္ကၾ … ” တဲ့။

ကဵေနာ္ကေတာ့ ငရဲငအံု ႒ကီးမႀ႒ကီးေစေတာ့ မစိုးရိမ္တိုက္ေတာ္႒ကီးရဲႛ ႒ကီးဴမတ္ဂုဏ္ေဴပာင္တဲ့ သာသနာေရးအစဥ္အလာ၊ ႎိုင္ငံေရးအစဥ္အလာေတၾ ကမၲာတည္သေရၾႛတည္တ့ံပၝေစလိုႛ ဆုေတာင္းလိုက္ပၝတယ္ဗဵာ။

ဘယာေဘးကၾာေ၀းဳကပၝေစ။

 
Leave a comment

Posted by on August 23, 2007 in Op-Ed

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: