RSS

Than Win Hlaing – U Nu (1907 1995)

28 Feb

ျမန္မာ့သမိုင္းတေကြ႔မွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဦးႏု (၁၉ဝ၇ – ၁၉၉၅)

သန္းဝင္းလႈိင္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၁

လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စာေရးဆရာဦးႏုကို ၁၉ဝ၇ခု၊ ေမလ ၂၅ ရက္၊ စေနေန႔နံနက္ (၈)နာရီ၊ ၃၉ မိနစ္၊ ၁၂ စကၠန္႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေျမာင္းျမခရုိင္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕၌ အဖဦးစံထြန္း၊ အမိ ေဒၚေစာခင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းႏွစ္ေယာက္တြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ ညီငယ္အမည္မွာ ေမာင္ဥ ျဖစ္သည္။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕ အစိုးရအဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွပဥၥမတန္းအထိ ပညာဆည္းပူးသင္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေမာင္ႏုသည္ သပိတ္ထဲ၌ ပါဝင္လွဳပ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကေမာင္ႏုသည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ရွိၿပီး (၇)တန္းေက်ာင္းသား ျဖစ္သည္။ သပိတ္ႀကီးၿပီးသြားၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ အဂၤလိပ္အစုိးရ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အစိုးရေက်ာင္းသို႔ ျပန္မတက္ေတာ့ဘဲ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕ဘုးရားတေဆာင္မ်ား၌ ပထမဆုံး အစိုးအေထာက္အပံ့မယူဘဲ ဖြင့္လွစ္ေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဆ႒မတန္းမွစ၍ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားဆည္းပူးခဲ့သည္။ ဆ႒မတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ဝါးခယ္မအမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ဆရာအခက္အခဲရွိေန၍ ဆရာတဖက္၊ ေက်ာင္းသားတဖက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၂၄ ခုတြင္ ၿမိဳ႕မအထက္တန္းေက်ာင္းမွ (၁ဝ)တန္းေအာင္ျမင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၂၅ တြင္ အိုင္ေအအထက္တန္းကို ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ေအာင္ျမင္၍ အထက္တန္းသို႔တက္ခဲ့သည္။

၁၉၂၉ ခုမတ္လတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္စား၊ ျမန္မာစာ၊ ဒႆနေဗဒဘာသာတြဲျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႔ (B.A) ရရွိခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္တြင္ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး တည္ေထာင္ရာတြင္ ကမကထလုပ္၍ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ဦးသန္႔ (ေနာင္ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ)၏ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႔ အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္တာဝန္ယူထမ္းရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ေမာင္ႏုသည္ တကၠသိုလ္သို႔ျပန္သြား၍ ဘီအယ္လ္ဥပေဒတန္းတက္ခဲ့သည္။ ဥပေဒသင္တန္းမျပီး ဆုံးမီ သုံးခြျမိဳ႔အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔၍ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႔ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ျငိမ္း၊ ေဒၚညီမတို႔၏ တတိယသမီးမျမရီႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္က် ျပီးေနာက္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ သုံးခြအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ပန္းတေနာ္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္၍ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ထမ္းရြက္သည္။ ၁၉၃၄ ခု ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေသာအခါ ေမာင္ႏုသည္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္မွႏႈတ္ထြက္၍ ဘီအယ္လ္ေခၚ ဥပေဒတန္းတက္ရန္အတြက္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒတန္းတက္ ေရာက္ေနစဥ္  တကၠသိုလ္သမဂၢအမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၅ ခုတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားသမဂၢဥကၠဌအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ဘီအယ္လ္(ဥပေဒဝိဇၨာဘြဲ႔)ရရွိခဲ့သည္။

https://lh5.googleusercontent.com/-TcEG57hh42g/TWnTp6MIOcI/AAAAAAAAVSw/TiNYS3bztw8/s1600/_51.gif

၁၉၃၆ ခုေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ဒုတိယတကၠသိုိလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ဦးေဆာင္ ပါဝင္လွဳပ္ရွားခဲ့သည္။ ကိုႏုသည္ ကြၽန္ပညာကို အလိုမရွိဟူေသာသေဘာျဖင့္ဘီေအ(BA)ဘြဲ႔ကိုျပန္အပ္ခဲ့သည္။

၁၉၃၇ တြင္ကိုႏုသည္ သတင္းစာဆရာဦးဘခိုင္၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိတို႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဖဘီယံႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ဝင္ ေရာက္ကူညီသည္။ ထို႔ေနာက္တို႔ဗမာအစည္းအရုံးသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ကိုႏု အမည္ မွ သခင္ႏုျဖစ္လာသည္။ ထိုႏွစ္ ၁၉၃၇ မွပင္ သခင္ႏုႏွင့္တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ရွိသည့္လူငယ္မ်ားစုေပါင္း၍ အဂၤလန္ျပည္ရွိ လက္ဝဲစာအုပ္ကလပ္ကို အတု ယူကာ ၁၉၃၇ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ နဂါးနီစာအုပ္အသင္းၾကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ ဦးစီး ထုတ္ေဝလွ်က္ရွိေသာ “ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္”တြင္လည္းကမာၻေက်ာ္ ရွိတ္စပီးယားျပဇာတ္မ်ားကို ၁၉၃၆ မွ ၁၉၃၈ ထိအခန္း ဆက္ေရးသားေနခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္အဆိုပါျပဇာတ္မ်ားကိုစုေပါင္း၍ ၁၉၅၃ ခုမတ္လတြင္ “ကမာၻေက်ာ္ရွိတ္စပီးယားျပဇာတ္မ်ား”အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

https://lh3.googleusercontent.com/-sRPks0RKUC8/TWnTiti_eiI/AAAAAAAAVSo/Ku1J8jGuoyQ/s1600/_22.gif

၁၉၃၉ တြင္ သခင္ႏုသည္ တရုတ္ျပည္သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးသြားေသာအဖြဲ႔( Goodwill Mission)တြင္ အဖြဲ႔ ဝင္အျဖစ္လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။

၁၉၄၁ ခုတြင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ သယာဝတီညီလာခံတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးအဆို တင္ သြင္းမႈႏွင့္ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ အစုိးရအၾကည္အညိဳပ်က္ေစရန္တရားေဟာမႈေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရကသခင္ႏုအား ဖမ္းဆီး၍ ရုံးတင္စစ္ေဆးျပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၁၉၄၃ ခု၊ ၾသဂုတ္လ(၁)၊ ဂ်ပန္ေခတ္ေဒါက္တာဘေမာ္အစုိးရအဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၄ တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၄၅ ခု၊ဇန္နဝါရီလ(၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလ လူထုညီလာခံမွေရြးခ်ယ္ေသာ ဗဟိုအမႈေဆာင္(၁ဝ)ဦးတြင္ပါဝင္ သည္။ ထို႔ေနာက္ဖဆပလအဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယ ဥကၠဌျဖစ္လာသည္။

၁၉၄၇ ခု၊ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံရသည္။ ထိုႏွစ္ဇြန္လ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ၍ ဇူလုိင္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။

https://lh3.googleusercontent.com/-1e4n9t3qTiA/TWnTJV-ABSI/AAAAAAAAVSM/7vwXb6ntRx4/s1600/2.gif

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံရျပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ယာယီအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္မွ ႏႈတ္ ထြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ဘာသာျပန္စာေပအသင္းၾကီးတည္ေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခု၊ ေအာက္တိုဘာ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ျပည္၊ လန္ဒန္ျမိဳ႔၌ နန္းရင္းဝန္ရစ္ခ်တ္အက္တလီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံယာယီအစိုးရ အဖြဲ႔ဝန္ၾကီးသခင္ႏုတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ “ႏု -အက္တလီ”စာခ်ဳပ္ကိုလန္ဒန္ျမိဳ႔၌ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

https://lh6.googleusercontent.com/-Aa8Orkrn83o/TWnTVmWCl4I/AAAAAAAAVSc/-qpEyIOlzHQ/s1600/1994__OC.gif

ငံ၏ပထမဆုံး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္တင္သြင္းခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔နံနက္ ၄နာရီ ၂ဝ တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာခဲ့ျပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။

ထိုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ယာယီအသင္းတိုက္၌ ဘာသာျပန္စာေပ အသင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွတဖန္အမွတ္(၃၆၁)၊ ျပည္လမ္းေပၚရွိဆိုရန္တိုဗီလာအေဆာက္အအုံ(ယခုျမန္မာစာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ဌာန)သို႔ေျပာင္းေရႊ႔ျပီးေနာက္ “စာေပဗိမာန္”ဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာျပန္စာေပအသင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီကိုဖြဲ႔စည္း၍ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၃ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ကမာၻေအးေစတီေတာ္အနီးတြင္ မဟာပါသဏလုိဏ္ဂူေတာ္ၾကီးကို ပႏၷက္ရုိက္အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့သည္။

၁၉၅၄ ခုေမလ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေရကူးရပ္သီရိမဂၤလာကုန္းေျမရွိ မဟာ ပါသဏလုိဏ္ဂူေတာ္ၾကီးတြင္ က်င္းပရာဥပသကာအဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၆ ခု၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ေခတၱႏႈတ္ထြက္သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ရန္ကုန္ အေရွ႔ပိုင္းခရုိင္ ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

https://lh5.googleusercontent.com/-vj3jJ6MF4ys/TWnTlxH4cgI/AAAAAAAAVSs/fCT99VZKnSs/s1600/_23.gif

၁၉၅၇ ခုတြင္ ဇနီးေဒၚျမရီ၊ ဦးသန္႔၊ ဗိုလ္မွဴးလြင္၊ ဗိုလ္မွဴးျပည္စိုးတို႔ႏွင့္အတူ ကမာၻတပတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလွည့္လည္ခဲ့သည္။

၁၉၅၈ ခုဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ သန္႔ရွင္းဖဆပလအဖြဲ႔ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ(၂၈)ရက္ ေန႔တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သန္႔ရွင္းဖဆပလအဖြဲ႔ကို ျပည္ေထာင္စုပါတီ(ပထစ)အျဖစ္အမည္ေျပာင္းခဲ့ျပီး ပါတီဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ထမ္းခဲ သည္။ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ၾကီး၊ တာဝန္မ်ားကိုစတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကိစၥကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

https://lh3.googleusercontent.com/-vKUNULknfiU/TWnTZmFPL6I/AAAAAAAAVSg/pTBewkxuJFY/s1600/_2.gif

၁၉၆၁ ခု၊မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီဥကၠဌမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ပထစပါတီဝင္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းျခင္းခံရျပီးေနာက္ ၁၉၆၂ မွ ၆၆ ခုႏွစ္အထိ ေခတၱထိန္းသိမ္းျခင္းခံရသည္။ လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ ရဟန္းဝတ္ျပီးျမန္မာျပည္အႏွံ ဗုဒၶြဘာသာတရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ အိႏၵိယသို႔ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

https://lh5.googleusercontent.com/-Zy4eLjZsYWU/TWnTPVEKcWI/AAAAAAAAVSU/0Z-R0tn77oo/s1600/38.gif

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၉ ခုၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပါတီ (PDP)ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းကာ ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ဦးႏုသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ၁၉၇၂ တြင္ႏႈတ္ထြက္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံခဲ့သည္။ ၁၉၈ဝ တြင္ စစ္အစိုးရက အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ ၂/၈ဝ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

https://lh4.googleusercontent.com/-U33_XpUNRuk/TWnTfWy5JUI/AAAAAAAAVSk/zh9izxb5Fh0/s1600/_3.gif

ဦးႏုသည္ စာေရးဆရာလည္းျဖစ္ရာ ပထမဆုံးပုံႏွိပ္စာမူျဖစ္သည့္ “အခ်စ္ေလာ အမုန္းေလာ”ျပဇာတ္ကိုဓူဝံမဂၢဇင္း တြင္ပုံႏွိပ္ေဖၚျပျခင္းခံရသည္။

၁၉၃၆ ခု၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ျပီးေသာအခါ “သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား”အမည္ျဖင့္ဇာတ္ညႊန္းေရး၍ ျဗိတိသွ်ဘားမားရုပ္ရွင္ကုမၸဏီက ရုပ္ရွင္အျဖစ္ရုိက္ကူးခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ “ဒီးဒုတ္”ဂ်ာနယ္၌ “ကမာၻေက်ာ္ရွိတ္စပီးယား ျပဇာတ္”မ်ားကိုေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၃၇ ခုတြင္ျပဇာတ္တိုမ်ားထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာရာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္၍ “ေခတ္မီွျပဇာတ္တိုမ်ား”အမည္ေပး၍ နဂါးနီစာအုပ္အသင္းမွ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ဦးႏု၏ ထင္ရွားခဲသည့္စာအုပ္မ်ားမွာ “ဗမာ့သတၱိ”၊ “လူေပၚလူေဇာ္လုပ္နည္း”(ပ၊ ဒုတြဲ)၊ (ေနာင္တြင္အဆိုပါ စာအုပ္ကို ‘မိတၱဗလဋီကာ’ အမည္သစ္သို႔ေျပာင္း၍ ထုတ္ေဝရာ၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အျဖစ္ပညာေရးဌာနမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္ ျပ႒ာန္းျခင္းခံရသည္။)

“ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္”၊ (သခင္လွေဖေခၚဗိုလ္လကၤ်ာႏွင့္တြဲဖက္၍ေရးသည္)

“ႏြားသိုးႀကိဳးျပတ္”(ျပဇာတ္)၊

“ပုထုဇေနာ္ ဥမၼတေကာ”(ျပဇာတ္)၊

“ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္”(အဆိုပါစာအုပ္ကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရစဥ္က ေရးသားခဲ့သည္။)

“ဦးေသာင္းဒန္” (အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ယခုတိုင္ ပုံမႏွိပ္ရေသးေခ်။)၊

“အာဇာနည္ဆိုတာ ဘာလဲ”၊

“မာ့ခ္ဆဇၨင္းဆိုတာ ဘာလဲ”(ဗမာေတြ ဘာလုပ္ရမလဲ)၊

“ငါးႏွစ္ရာသီဗမာျပည္” (အဆိုပါ စာအုပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဌာန၊ အတိုင္ပင္ခံအရာရွိႀကီး မစၥတာေဂ်အက္ဖ္ဖာနီဗဲလ္ႏွင့္ ဦးခန္႔တို႔က အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုခဲ့သည္။)

“လူမြဲတို႔ထြက္ရပ္လမ္း”(ပ၊ ဒုတြဲ)၊

“စာရိတၱမိ႑ဳိင္”၊

“လူထုေအာင္သံျပဇာတ္” (အဆိုပါျပဇာတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ား၌ သင္ၾကားရန္ပညာေရးဌာနမွျပ႒ာန္းသည္။) အေမရိကန္ရုပ္ရွင္ ကုမၸဏီတခုႏွင့္ညွိႏႈိင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ပညာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္းမွ ၾကီးမွဴး၍ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးခဲ့သည္။ ထိုျပင္အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပဇာတ္ျဖစ္လည္း စင္တင္ကျပခဲ့ သည္။)

“ႏိုင္ငံေတာ္ပန္းတိုင္”၊

“ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္”

“ျပည္ေတာ္သာပန္းတိုင္”

“အသားထဲကေလာက္ထြက္”(ျပဇာတ္)၊

“ငါးပါးသီလ”(ျမတ္စြာဘုရား၊ သံဃာေတာ္၊ ဓမၼအေၾကာင္း)၊

“ ဗုဒၶဘာသာသနာအေရးေတာ္ပုံ”၊

“ ဖိႏွိပ္မႈတိုက္ပြဲအဆင့္ဆင့္”၊

“ဒီမိုကေရစီကာကြယ္ၾက”’(အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ)၊

“ေရွ႔တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိုေသာ္”၊

“အိႏၵိယျပည္၌ေဟာေျပာေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား”၊

“ကာမတဏွာ”၊

“ရုပ္စုံအေျခခံသမိုင္းအတြဲ(၁)”၊ (ကမာၻႏွင့္သတၱဝါအစ၊ ယဥ္ေက်းမႈအစ)၊

“ေညာင္ကန္ေအး ဝိပသာသနာတရားေတာ္”၊

“ေက်းဇူးရွင္”၊

“ဓမၼာစၾကၤာတရားေတာ္”၊

“အႏုတၱရလကၡဏာသုတ္ တရားေတာ္”၊

“ငရဲဆိုဂ်ဳိနဲ႔လားဗ်ဳိ႕”၊

“ၾတိရတနာ သဗၺေဇယ် မဂၤလာဂါထာေတာ္မ်ား”၊

“တာေတစေနသား”(နယူးေဒလီျမိဳ႔ ဧရာဝတီစာေပတိုက္မွ ၁၉၉၁ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝသည္။)

“ျမတ္တရားကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိသူ”(ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား) တို႔ ျဖစ္ျပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာစာအုပ္မ်ားမွာ –

“Towards Peace & Democracy”,

“From Peace to Stability”,

“The People win through”,

“Burma Looks Ahead”,

Burma under the Japan”,

“Picture and Portraits”,

Forward with the People”,

We Must Defent Democracy”,

“Wages of Sin စသည္တို႔ျဖစ္ သည္။

ဦးႏုေရးသားခဲ့ေသာ ဘဝတဏွာ၊ သမုဒၵယတဏွာ၊ “ကမာၻတစ္ပတ္” စာအုပ္တို႔မွာယေန႔တုိင္ မထုတ္ေဝရေသးေခ်။

https://lh3.googleusercontent.com/-_RS2U6Gh8Gw/TWnTEyJypwI/AAAAAAAAVSI/uUJAkVn59s8/s1600/1.gif

ထိုေနာက္ ၁၉၉၅ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔နံနက္(၁၁)နာရီ(၂၅) မိနစ္တြင္ ဆ႒သဂၤါယနာပဓါန သာသနာ့ ဒါယကာၾကီး ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္(ျငိမ္း)၊ စာေရးဆရာၾကီးဦးႏုသည္ အသက္ (၈၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္(၉၆)ပါးေရာဂါျဖင့္ အမွတ္ (၄၂)ျပည္ေထာင္စုလမ္းသြယ္ ဆရာစံလမ္းမၾကီး၊ ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ သမီး ေဒၚစန္းစန္းႏု(ဦးသက္တင္)၊ ဦးေအာင္ရဲျမင့္။ ေဒၚျမျမေအး၊ ဦးေသာင္းထိုက္၊ ေဒါက္တာေမသဇင္သန္းထိုက္၊ ဦးေအာင္၊ ေဒၚစန္းစန္းႏြဲ႔၊ ဦးေအာင္ျငိမ္း၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ေဒါက္တာခင္ေအးသက္တင္(ခ)ေဒၚခင္ေအးႏုတို႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ဇနီး ေဒၚျမရီသည္ ဦးႏုမကြယ္လြန္မီ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔(၁၉၉၃ ခု၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားျပီးျဖစ္သည္။)

https://lh5.googleusercontent.com/-_CZ4mDZub3o/TWnTL7Gsr-I/AAAAAAAAVSQ/pb5ViCmua3g/s1600/30.gif

ဦးႏု၏ ၾကြင္းက်န္ေသာရုပ္ကလာပ္ကို ၾကံေတာသုႆန္၌ ဂူသြင္းသျၤဂိဳလ္ခဲ့သည္။ ၃ဝ/၁၂/ ၉၆ ရက္ေန႔တြင္ ၾကံေတာ သုႆန္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္ရွိ ေရေဝးသုႆန္သို႔ ဇနီးျဖစ္သူရုပ္ကလာပ္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊ႔ ဂူသြင္းထားခဲ့သည္။

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2011 in For the record, Than Win Hlaing

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: