RSS

Moe Nat Thar – Mission Impossible for Clean and Good Government in Burma

21 May

လူအသာထု နတ္အသာထုဖို႔ေတာင္ မလြယ္ပါလား

မိုးနတ္သား

ေမ၊ ၂၁၊ ၂၀၁၁

အေသာက။     ။ကလိဂၤတိုင္းကို နာဂစ္က ဧရာဝတီတိုင္းကို ႏိုင္သလို ေသြးထြက္သံယိုမႈအလိမ္းလိမ္း၊  အေလာင္းေပါင္းေ ထာင္ေသာင္းသိ္န္းခ်ီကာျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္အၿပီးတြင္ ရႈံးနိမ့္သူေတြရဲ႕ေသြး ေခၽြး မ်က္ရည္နဲ႔ လူမႈဒုကၡေတြဟာ သူလုပ္သမွ်ေတြပါလားလို႔သိၿပီး စစ္ေတးကို မဟစ္ေၾကြးေတာ့ဘဲ လက္နက္နဲ႔ သက္မဲ့ေစ တာေတြ၊ အသက္မဲ့ျခင္းသည္သာ ေအာင္ပြဲလို႔ သေဘာေပါက္ၿပီး ေအာင္ပြဲကို ေခ်ာင္ထဲထားလိုက္တာေတြ၊ ဗုဒၶရဲ႕အရိပ္ေအာက္ ေရာက္ၿပီး ဗုဒၶဝါဒကို အိႏၵိယတႏိုင္ငံလုံးတြင္မက ကမၻာမႈျပဳေစတာေတြနဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ နာမည္ႀကီးစစ္ဘုရင္။

သူကား စစ္နဲ႔အခ်စ္(ကာမ)ကို စြန္႔လြတ္ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဓမၼထဲ လံုးလံုးႏွစ္ကာ ဓမၼကို “မွန္ကန္ေသာဘဝမူမ်ား” ဟု ထူးျခားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုကာ ေပၚလစီအျဖစ္နဲ႔ပင္ သူ႔ႏို္င္ငံကို အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့သည္။

သူက ဗုဒၶရဲ႕ဓမၼကို “လူမႈေရးနဲ႔ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ သုစရုိက္မ်ား” လို႔ သတ္မွတ္သည္။ ထိုအရာေတြကေတာ့ ရုိးသား၊ မွန္ကန္၊ သနား၊ သဒၶါထက္သန္။ ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းမဖက္၊ အသံုးအၿဖံဳးမႀကီး၊ ရယူလိုမႈမရွိ၊ တိရစၦာန္ ေတြကို အနာတရမျဖစ္ေစမႈတို႔ေပတည္း။ အဲဒါေတြကို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္တဲ့အေလ့အထဟာ ဗုဒၶဝါဒကို က်င့္သံုးတာဘဲတဲ့။

ေကာင္းလိုက္တာ၊ ဗုဒၶဝါဒကို လိုရင္းခ်ဳပ္ သရုပ္ေဖၚလိုက္တာ။ ကေန႔ေခတ္မွာ ဗုဒၶရဲ႕ရုိးရွင္းတဲ့ဘဝေနမႈကသာ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ေျပာေဟာေနၾကတာဟာ အေသာကရဲ႕မူ ေတြပါလား။ ဗုဒၶက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆင္းရဲက လြတ္ေျမာက္ေစၿပီးေနာက္ လူသားေတြ ဆင္းရဲလြတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိေဟာေျပာသည္။ ထိုအရာက ဓမၼ=လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲေရာက္လွ်င္ လမ္းစဥ္မွားသည္၊ အဓမၼလႊမ္းမိုးသည္ဟု ဆိုရမည္။

သူက သူ႔မွဴးႀကီးမတ္ရာေတြကို၊ ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြကို၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတြကို၊ တယက ခယက မယက ရယကေတြကို အမ်ားၿပည္သူေတြရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဝမ္းနည္းမႈေတြကို အစဥ္သတိၿပဳၾကဖို႔။

တရားမွ်တမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျမန္ဆန္ဖို႔။

အေကာင့္သား အေကာင့္သမီးဆိုပီး မ်က္ႏွာမလိုက္ဖို႔။

ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြကို အားေပးဖို႔။ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ေတြ႔ရာေနရာမွာ သက္သာေစဖို႔။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အေလးထားဖို႔။ (စစ္အတြင္းမွာ သားေသ လင္ဆံုး၊ ယူက်ဳံးမရ အပူလံုးၾကြမိန္းမမ်ား၊ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာနားက မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရဟန္တူသည္)

အစြန္အဖ်ားေနထုိင္သူမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားရဲ႕ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးထားဖို႔။

အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကို သူ႔ထံ အခ်ိန္မေရြး တင္ျပဖို႔ေတြ ေျပာထားသည္။

ဒီေခတ္ကေတာ့ Good governanceတုိ႔ Clean government တို႔ေျပာၾကဆိုၾကသည္။ တကယ္မလုပ္လွ်င္ေတာ့ ပလုပ္ေရာင္ႏို္င္တဲ့အလံုးမ်ား ျဖစ္သည္။

သူက အမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းထက္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေျပာဆိုျခင္းက လုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈပိုမိုရေစနုိင္တယ္လို႔လဲ ထူးထူးကဲကဲ ေျပာခဲ့ပါေသးသည္။

သူက လူေတြေရာတိရစၦာန္ေတြအတြက္ပါ ေဆးရုံေတြေဆာက္၊ ေဆးေတြျဖည့္၊ လမ္းေဘးသစ္ပင္ေတြနဲ႔ ေတာအုပ္ေတြစိုက္၊ ေရတြင္းေတြတူး၊ ေရေပးေဝေရးဌာနေတြဖြင့္၊ တည္းခိုစရာေတြေဆာက္၊ ယဥ္ေက်းမႈ အမွတ္လကၡဏာေတြျဖစ္တဲ့ ပုထိုးေတြတည္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြေဆာက္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ထည့္စဥ္းစားခဲ့တဲ့ဘုရင္တပါးပါေပ။ လူသားေတြ ေႏွာင္းကာလမွာ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာနဲ႔ ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြရဖို႔ သူ႔စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

က်ဳပ္တို႔သမ္မတႀကီးလဲ နာဂစ္သြားၾကည့္ရင္း သံေဝဂရခဲ့ေကာင္း ရခဲ့ႏိုင္သည္။ အတံုးလိပ္ အတစ္လိုက္ အထပ္လိိုက္ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ေပါေလာေပါေလာ ပုတ္ပြ ေဖာင္းၾကြေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕တိုင္းသားျပည္သူ အေလာင္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ၾကည့္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေတြ႔ခ်င္ျမင္လ်က္သား ျဖစ္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။

အဲဒီသူ႔တိုင္းဌာေနမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူမသမာေတြေရာေႏွာတဲ့ သဘာဝကပ္ေဘးႀကီးမွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရွာသူေတြကို  ကူညီကယ္တင္တဲ့ ကိုဇာဂနာအပါအဝင္ လူသားစစ္စစ္ေတြကို ေရႊဝါျပည္လုပ္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈဥပေဒ ပုဒ္မနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။

ခု သူႏုိင္ငံေရးေလးရွိေနလို႔ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သံေဝဂရခဲ့ဟန္ မတူေခ်။ သူသမ္မတျဖစ္ရေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀-၃၀ ၾကာ ဘဝအပ်က္ခံ၊ ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးအေရာက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိတဲ့။ ဒီေရႊဝါျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအဆင့္မေျပာနဲ႔၊ လူမႈေရး အက်ဥ္းသားေတြေတာင္ ဒုနဲ႔ေဒး။ လူမႈေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာေတာင္ သူ႔ဧရာဝတီတိုင္းဒုကၡကို ဝိုင္းကယ္မခဲ့ၾက သူေတြပင္ ေထာင္ထဲမွာ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးသည္။ သူ႔တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ႀကီး က်န္ေနေပအံုးမည္။ ေတာ္ေတာ္ေက်းဇူးကန္းတဲ့သမ္မတလို႔ပင္ ေျပာရေပမည္။

ဟို ႏိုင္ငံေရးစိုင္ေကာ္လို႔ အၾကံေပးခ်ဳံေပၚ၊ လႊတ္ေတာ္ခ်ဳံေပၚေရာက္ေနၾကသူမ်ားလဲ ႏိုင္ငံေရးေက်းဇူး ကန္းၾကကုန္၏။

ေက်းဇူးမသိတဲ့တိုင္းျပည္မွာ ေကာင္းက်ဳိးေတြေဝစည္ႏိုင္ပါ့မလား။

ဒီစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ေတာ့ျဖင့္ မဂြဒ္ခ်င္စမ္းနဲ႔၊ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းမွ ျပန္စၾကစို႔ သမ္မတႀကီးရယ္၊

မကလီးခ်င္ပါနဲ႔၊ အရီး အရြဲတိုက္ေနပါၿပီ သမ္မတႀကီးရယ္၊ ခုေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ခင္ဗ်ားေျပာတာေတြ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ သတင္းစာမရွင္းမလင္းပြဲလုပ္ေနၿပီ။

ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ လူသာဓု နတ္သာဓုေခၚဖို႔ေတာ့ ေဝးလာေဝးေပါ့လို႔ ။

ေနာ့  သမ္မတႀကီးခင္ဗ်ား။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 21, 2011 in Moe Nat Thar, Op-Ed

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: