RSS

John McCain & China with Burmese Regime

04 Jun

ထူးမျခားနား သူတုိ႔သေဘာထား နဲ႔ ဂၽြန္မက္ကိန္း ခရီးစဥ္

တူေမာင္ညိဳ

ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၁

ရီပတ္ဗလစ္ဆီနိတ္တာ မစၥတာဂၽြန္မက္ကိန္းက သူ႔ခရီးစဥ္အတြင္း သူၾကားသိခဲ့ရတာေတြကို မည္သုိ႔ေကာက္ခ်က္ခ် လိမ့္ မည္ေတာ့မသိ။  “အစုိးရသစ္”ရဲ႕ ဒုတိယသမၼတနဲ႔ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔ေျပာလုိက္တဲ့စကားမ်ားနဲ႔ သေဘာထားေတြကေတာ့ ခပ္မာ မာပင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားပံုမွာ –

 

–      ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ။

–      တစ္ဦးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ပါတီတစ္ခုခ်င္း အလိုက္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္လုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္အေရြးခံၿပီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္သည္သာ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္အေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေနရာ။ (ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတဲ့စကားလံုးပင္မသံုးပါ)

–      သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ သေဘာထားတယ္။ သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ဥပေဒႏွင့္အညီသြားလာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္မရွိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွန္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလက္ခံ အသိ အမွတ္ျပဳရမယ္။

အမ်ားက အေလးထား ကိုးကားေျပာေနၾကတဲ့ မတ္လ ၃၀ ရက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မိန္႔ခြန္း၏ သရုပ္မွန္သည္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ထင္ရွားလာခဲ့ေခ်ၿပီ။

ျမင္ခဲ့ ထင္ခဲ့ၾကေသာ အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားသည္ “အစုိးရသစ္” သက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၁၀၀ မျပည့္မီအတြင္းမွာပင္ ထင္သလိုျမင္သလို လံုးဝ မဟုတ္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည့္အဝ အပီအျပင္နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေတာ့မယ္။

လက္္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားပုံမွာလည္းရွင္းပါတယ္။

စုစုေပါင္းအဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့တယ္။

အဲဒီအထဲက (၁၄) ဖြဲ႔က  အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္။

က်န္ (၃)ဖြဲ႔ က  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူေသးသည့္အဖြဲ႔ (၂) ဖြဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အစုိးရအား လက္ရွိဆန္႔က်င္ေနတယ္။ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔ (၅) ဖြဲ႔ရွိတယ္။  ဥပေဒနဲ႔အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးဖြင့္ၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိတယ္။

(၁၇) ဖြဲ႔ ထဲက (၁၄) ဖြဲ႔ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ဆိုထားေလေတာ့၊ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိတဲ့အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔က ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ပါသလဲ။ (KNPP) (NMSP) နဲ႔ (KIO) တို႔ကို ဆိုလုိပါသလား။

ယခင္ (CPB) ခြဲထြက္အဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့ (UWSP) (NDAA) စတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔က အေျခခံဥပေဒကို အျပည့္အဝ လက္ခံလုိက္ၿပီ လား။ (BGF) အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို သူတုိ႔သေဘာတူလုိက္ၿပီလား။

ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ႀကီးနားတစ္ဝိုက္ မုိင္းကြဲဒဏ္ရာရတဲ့သတင္းေတြေဖၚျပရာမွာေတာ့ “KIA(ကခ်င္)အဖြဲ႔” လို႔ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာေတြထဲမွာေဖၚျပထားတယ္။

(UWSP) (NDAA) နဲ႔ (KIO)တို႔ဟာ တရုတ္ျပည္ကို ေက်ာေပးထားရတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ “ေပါက္ေဖာ္”  က သူတို႔အေပၚ တကယ္တန္းမီးေသပါ့မလား။ (UWSP)နဲ႔ (NDAA) တို႔အေပၚ မီးေသတယ္ထား။ (KIO)အေပၚ “ေပါက္ေဖာ္”က မီးေသႏုိင္ပါ့ မလား။ “ေပါက္ေဖာ္” စကားကို (KIO) က လက္ခံပါ့မလား။

ေပါက္ေဖာ္ကလည္း “ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု၊ မီးရထားလမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္၊ တို႔လို က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အအံု” ေတြမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး၊ ပိုင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရဖို႔ အထိလည္းႀကိဳးစားမွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ တရုတ္နယ္စပ္မွာ ေသနတ္သံထြက္မလာႏုိင္ဘူးလို႔မေျပာႏုိင္သလို၊ (BGF) အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေရးလည္း ေရွာ ေရွာရွဴရွဴ မျဖစ္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။

ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ ဂၽြန္မက္ကိန္းခရီးစဥ္မွာ သူတုိ႔ (အစိုးရသစ္) ေျပာလုိက္တဲ့ စကားေတြနဲ႔သေဘာထားေတြက ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ အဓိက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာနဲ႔ အၿပီးအျပတ္သေဘာထားလို ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပလည္မယ့္အရိပ္အေရာင္မေတြ႔ရပါဘူး။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၀၀၀) ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သလို၊ ထိပ္သီးခ်င္း (ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုတာက အလွမ္းေဝးၿမဲ ေဝးေနဆဲပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို “သာမန္အရပ္သားတစ္ဦး အျဖစ္ သေဘာထားတယ္”တဲ့။ “အရပ္သားအစုိးရ”က“အရပ္သားလိုသေဘာထားတယ္ဆိုၿပီး” ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္မ်ား မေတြ႔ ႏုိင္တာပါလိမ့္။

“ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” တို႔အေပၚ ထားရွိခဲ့တဲ့ (နအဖ) စစ္အစုိးရရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ လက္ရွိ “ဦးသိန္းစိန္အရပ္သားအစုိးရ” သေဘာထားဟာဘာမွ်မထူးျခားပါဘူး။ အတူတူနဲ႔အႏူႏူပါပဲ။

ဒါ့အျပင္သမၼတႀကီး (၃) ေယာက္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနပံုမ်ားကိုုလည္း အခုလိုခြဲျခမ္းႏုိင္ပါတယ္။

ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမားေတြကို “အေသးစားေငြေခ်း”ရမယ္လို႔ မိန္႔ခြန္းေခၽြတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ“ေပါက္ေဖာ္”  ဆီေျပးၿပီး “အႀကီးစားေငြေခ်း” သြားရသူျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ သမၼတ သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကေတာ့ ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္းနဲ႔ေတြ႔တာ

“အေဆြေတာ္တို႔ႏွင့္ မိမိတုိ႔ သည္ မူဝါဒစနစ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းအေပၚ ေရာက္ရွိေနၿပီး ပိုမိုနီးကပ္္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ႏုိင္ငံ ၏ ပထဝီဝင္ႏုိင္ငံေရး (Geopolitics) အေနအထားအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ားလည္း ရွိမည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း” ဆိုၿပီး “မ်က္ေျဖစကား” ဆိုရသူျဖစ္ တယ္။

“ဝါဒသေဘာထားျခင္းမတူတဲ့ (မဆလ) ေခတ္မွာေတာင္ အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့ေသးတာပဲ” တဲ့။

ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း ခမ်ာမွာေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယသမၼတ သီဟ သူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔လို ႏုိင္ငံေရးမွာမပါဝင္ရဘဲ၊  “လူမႈေရး၊ သာသာနာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး” လုပ္ငန္းေတြ ကိုသာ အဓိကထားလုပ္ေနတာေတြ႔ရလို႔ “လူမႈေရးသမၼတႀကီး”ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခြဲျခမ္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ခြဲျခားမႈတစ္ခုေပါ့။

“မ်က္ေျဖစကား” ဆိုမယ့္သာဆိုေပမယ့္လည္း ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ (၅) မွာ စီးပြားေရး လာေသာင္းက်န္းတဲ့ ေပါက္ေဖာ္ကြန္ျမဴနစ္ေပၚလစ္ဗ်ဴဝင္ (မစၥတာလီယြန္ေခ်ာင္)ရဲ႕သတင္းဓါတ္ပံုေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးလာေဆြးေႏြး တဲ့ ရီပတ္ဗလစ္ဆီနိတ္တာရဲ႕ သတင္းဓါတ္ပံုကို ေဖၚျပလိုက္တာကလည္း “အစုိးရသစ္”ရဲ႕မီဒီယာပညာခန္းတစ္ခုျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ ရေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 4, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: