RSS

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (10th June 2011)

11 Jun

ပီတိကို ႐ိုက္ခ်ဳိးျခင္း
ေက်ာ္သူ
ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၁
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေနာင္ေတာ္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း(ျပည္)ကို ၈.၆.၂၀၁၁ မွစ၍ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ကာ ရဟန္း႐ွင္လူအေပါင္းတို႔၏ က်န္းမာေရး ကိစၥအဝဝကို အခမဲ့ကုသေပးလွ်က္႐ွိရာ ၉.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ လူနာေပါင္း ၈၉ ဦးတို႔ကို ကုသေပးၿပီးျဖစ္သည္။ 

ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္အတူ ဆရာဝန္ ၄ ဦးတို႔မွ ကုသိုလ္ျဖစ္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ ျပည့္ဝစြာ လာေရာက္ကုသေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပုတီးကုန္း၊ သဲကုန္း၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ေႏွာကုန္း အစ႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား႐ွိ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ရဟန္း သံဃာ အမ်ားျပည္သူတို႔မွာ မ်ားစြာ ဝမ္းသာပီတျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုနည္းတူ ကုသေပးေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ပီတိ၊ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာ ပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴအဖြဲ႔တို႔၏ ပီတိ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ပီတိတို႔ကား အတိုင္းအဆမ႐ွိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုပီတိတို႔ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ မိုးေမတၱာပရဟိတအဖြဲ႔၏ ေစတနာ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ အၾကင္နာတို႔အျပင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄ ပါးကိုပါ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ခံခဲ့ရသလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
အေၾကာင္းမွာ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေအာင္ေဇာ္ထက္၏ စာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ “အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈတင္ျပျခင္းကိစၥ” ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာပါစာအရ … ရည္ညႊန္းခ်က္ ၁ ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမဟုတ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေခ်းျခင္းကိစၥ မဟုတ္။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို (အခမဲ့) ထမ္းေဆာင္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား တဖက္တလမ္း အက်ိဳးျပဳမည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ရည္ညႊန္းခ်က္ (၁/ခ) အရ – ႏိုင္ငံေရး ကင္း႐ွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မွာ ယခုလက္႐ွိ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု၄င္း၊ လက္႐ွိစီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား လက္ရွိႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမ်ားသည္၄င္း၊ ႏိုင္ငံေရး/ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္း႐ွင္းပါ၏လားဟု စဥ္းစားမိသည္။
ထို႔အျပင္ ရည္ညြန္းခ်က္ (၂)အရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ၾကည့္ၾကပ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိမွီကာလအတြင္း ယင္းအသင္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳေၾကာင္းဟု ေရးသားထားျပန္သည္။ ယခု ျမန္မာျပည္တြင္း႐ွိ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ NGO အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမ်ားတို႔သည္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးျခင္းမရွိေသးဘဲ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အလွဴခံကိစၥမ်ားကို တရားဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာမ်ား၊ စာေစာင္/ဂ်ာနယ္မ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းကိုေတာ့ မသိ က်ဳိးႏႊံျပဳေနသလားဟု ေတြးေတာမိသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ လူမႈေရးသက္သက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပရဟိတလူငယ္စစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁၈၉၇) ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔မဟုတ္။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ လူမ်ဳိးဘာသာမေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ားကို မိမိတို႔ ႏိုင္သေလာက္ အင္အားႏွင့္ ကူညီေဖးမေပးေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အား တဖက္တလမ္းအက်ဳိးျပဳေပးေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။
ထိုနည္းတူစြာ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴအဖြဲ႔သည္လည္း လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ျဖင့္ “ေသြးျဖင့္ အသက္ကယ္” လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္ခဲ့ရာ ေသြးပုလင္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆိုဆံုးမကို လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ ပရဟိလူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားအသင္းသည္ လူငယ္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ရာ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား ၄ ပါးကို လက္ခံက်င့္သံုးေသာ ပရဟိတလူငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းရန္၊ လူယဥ္ေက်း မ်ားေပၚေပါက္ရန္၊ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးဖြားလာရန္၊ အယူသည္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ၍လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ တရားပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ေသာ လူငယ္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။
သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္) ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ရာ၌ ေဆးခန္းတည္ေနရာသည္ သာသနာပိုင္ နယ္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သာသနာေရးဦးစီးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းတည္႐ွိရာ မာန္ေအာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးမွလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခြင့္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ “ေဆးခန္း” ဟူရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဦးစီးအဖြဲ႔မွလည္း ေဆးဝါး (အခမဲ့) ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေပးမည့္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုမူ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တားျမစ္မႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္ရပါသနည္းဟု အေျဖ႐ွာမရေတာ့ေခ်။ အမ်ားျပည္သူတို႔ လိုအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးကို လွစ္လ်ဴ႐ႈခ်င္ပါ၍လားဟု စဥ္းစားမိသည္။ ရဟန္း႐ွင္လူ အမ်ားျပည္ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို တခ်က္ေလးေတာ့ ငဲ့ၾကည့္သင့္သည္။
ပရဟိတ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ – အတၱဟိတ
သုခ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ – ဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ၿပီလားဟူ၍ ေတြးမိျပန္သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ . . .
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားမဟုတ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ လုမည့္သူမ်ားမဟုတ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို တတ္စြမ္းသေလာက္ ထမ္းေဆာင္ ေပးဆပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပရဟိတသမားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏စကားကို လိုက္နာၾကသည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာ(ဗမာ)ျပည္သားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္၏။
ျမန္မာ(ဗမာ့)ေသြးသည္ ရဲသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းေ႐ႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဆံုးမစကားျဖစ္ေသာ –
“အမ်ားအက်ဳိး၊ ႐ြက္သယ္ပိုးက … အႏိုးခနဲ႔၊ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း … မ႐ြဲ႕မေစာင္း၊ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို … စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေ႐ွး႐ႈႏွင္ေလာ့” ဟူေသာ ၾသဝါဒအတုိင္း က်င့္သံုးရန္သာ႐ွိေတာ့သည္။
ကိုယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ … ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္။
 
 လက္ဆင့္ကမ္းကုသိုလ္
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ညီငယ္ဟုဆိုအပ္ေသာ သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)အား မိုးေမတၱာပရဟိတ ေသြးလွဴအဖြဲ႔လူငယ္မ်ားဦးစီးကာ ၈.၆.၂၀၁၁ (ဗုဒၶဟူး) ေန႔တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ရြာဘဲနယ္ေျမ႐ွိ “ရတနာမာန္ေအာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္” ႐ွိ အေဆာက္အဦတြင္ စတင္စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ကာ အခမဲ့ ကုသေပးလွ်က္႐ွိသည္။ 
  
သုခကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း(ျပည္)အား ျပည္ၿမိဳ႕႐ွိ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ ဦးစီး၍ ဆရာဝန္ ၄ ဦးတို႔ျဖင့္ ရဟန္းသံဃာ အမ်ားျပည္သူတို႔အား အခမဲ့က်န္းမာေရးကို ကုသေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ကာလတြင္ လူမ်ဳိး ဘာသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး ရဟန္းသံဃာေတာ္၊ သီလ႐ွင္မ်ားကို ကုသေပးရာတြင္ ၈.၆.၂၀၁၁ (ဗုဒၶဟူး)ေန႔တြင္ စုစုေပါင္းလူနာ ၃၅ ဦးႏွင့္ ၉.၆.၂၀၁၁ (ၾကာသပေတး)ေန႔တြင္ လူနာ ၅၄ ဦးတို႔အား ကုသေပးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကုသေပးရာတြင္ အေထြေထြေရာဂါ၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ေသြးလြန္တုတ္ေကြး ေဝဒနာ႐ွင္ကေလးငယ္တို႔သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပုတီးကုန္း၊ သဲကုန္း၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ေႏွာကုန္း အစ႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားအျပင္ ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ရဟန္းသံဃာ အမ်ားျပည္သူတို႔မွာ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ကုသခဲ့ၾကသည္။
 
သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)တြင္ လာေရာက္ကုသၾကေသာ လူနာမ်ားမွာ ရဟန္းသံဃာေတာ္၊ သီလ႐ွင္တို႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ေဆးဝါးအခမဲ့ ကုသေပးျခင္းသည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတခုလည္း ျဖစ္ေတာ့သည္။
 
သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)သည္ လာေရာက္ေဆးဝါးကုသလိုေသာ လူနာမ်ားသည္ တရက္ႀကိဳတင္၍ တိုကင္စနစ္ျဖင့္ လာေရာက္တိုကင္ယူကာ အပါတ္စဥ္ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတးေန႔မ်ား၌ နံနက္ ၇း၀၀ နာရီမွ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ေဝဒနာ႐ွင္တို႔အား အခမဲ့ ကုသေပးလွ်က္႐ွိသည္။ ရဟန္းသံဃာ၊ သီလ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဘာသာတရားအား ဦးထိပ္ပန္ဆင္ေသာအားျဖင့္ တိုကင္ယူရန္မလိုဘဲ တိုက္႐ိုက္ကုသႏိုင္သည္။ ၈.၆.၂၀၁၁ (ဗုဒၶဟူး)ေန႔တြင္ ေဆးခန္းစတင္ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ရာသို႔ ႐ြာဘဲရပ္ကြက္ ရာအိမ္မွဴး ကိုယ္တိုင္ တက္ႂကြစြာျဖင့္ လာေရာက္ကူညီေပးခဲ့သည္။ 
 
သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္) အေနျဖင့္ တရားဝင္ အခမဲ့ေဆးဈါးကုသခြင့္ရ႐ွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို သက္ဆိုင္ရာ႒ာနမ်ားသို႔ တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ တိုင္းက်န္းမာေရး႒ာန၏ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခြင့္ ခ်မွတ္ေပးမည္ဆိုပါက ရဟန္း႐ွင္လူ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာကာ ႏိုင္ငံအက်ဳိး သာသနာ့အက်ဳိးကိစၥ အဝဝတို႔ကို စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
Advertisements
 
 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: