RSS

Tu Maung Nyo – National Solution Necessary, Not Short-term Remedy

21 Jun

ေဆးျမီးတိုု မတိုုးေတာ့သည့္ ျမန္မာျပည္ (သိုု႔မဟုုတ္)

တမ်ိဳးသားလံုးပါဝင္ႏုိင္ၿပီး တမ်ိဳးသားလံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈတဲ့ ေျဖရွင္းမႈ လိုအပ္တယ္

တူေမာင္ညိဳ

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၁       

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ဝ”ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ပါတီ(UWSP) ဗဟုိေကာ္မတီမွ၂၀၁၁ဇြန္လ(၁၆)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ “မ်က္ေမွာက္ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေၾကညာခ်က္”  ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကလည္း ၂၀၁၁ ဇြန္လ (၁၈) ရက္၊ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေၾကညာခ်က္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ား အေပၚက်ေနာ့္မိတ္ေဆြနဲ႔ က်ေနာ္ထပ္မံေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။

အဲဒီေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မိတ္ေဆြတုိ႔လည္း စိတ္ဝင္စားတယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

(က်ေနာ္)          ေၾကညာခ်က္ေတြ၊သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြေပၚထြက္လာၿပီဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ မေနာေျမမွာ ျဖစ္ပြား  ေပၚေပါက္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံေဆြးေႏြးၾကအံုးစုိ႔ဗ်ာ။ ခုိင္မာတဲ့ေကာက္ခ်က္တစ္ခုေတာ့ ခ်လို႔ရႏုိင္ၿပီလို႔ထင္တယ္။ ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ။

 

(မိတ္ေဆြ)         အခုိင္အမာေကာက္ခ်က္တစ္ခု ခ်တယ္ဆိုတာထက္ “ဝ”ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ဗဟုိ ေကာ္မတီေၾကညာခ်က္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂ ခုကို မူတည္ၿပီး အျခားအခ်က္အလက္ေတြပါ ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

 

(က်ေနာ္)          “ဝ” ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ က  ဒီလိုေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္တာကေတာ့ ထူးဆန္းတယ္ဗ်ာ။ သူ႔အနားမွာကပ္ေနတဲ့ “ကိုးကန္႔” နဲ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္တုန္းကေတာ့ တံုတိဘာေဝလုပ္ေနခဲ့တာဗ်။ အခုေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသား လက္နက္အဖြဲ႔အစည္း (KNU)၊ ရွမ္းအမိ်ဳးသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း(SSA)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ အစည္း(KIA) ေတြနဲ႔အစိုးရစစ္တပ္ၾကားမွာျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြ အေပၚမွာ သူတုိ႔သေဘာထားကို ပထမ ဦးဆံုးထုတ္ေျပာတာပဲဗ်။ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုထင္သလဲ။

 

(မိတ္ေဆြ)         ဒီလိုအင္အားသံုးတုိက္ခုိက္ေျဖရွင္းတဲ့ပံုစံကို သူတို႔သေဘာမက်ဘူး/ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ တည္ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို  “ေဒသတည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ အေလးထား၍ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းတန္းတူစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသြားၾကရန္” ဆိုတဲ့အခ်က္ ၂ ခုက သူတို႔ေၾကညာခ်က္ ရဲ႕ အဓိကအႏွစ္သာရလို႔ ယူဆတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “စိတ္ဓါတ္နဲ႔လုပ္ရပ္ကလည္း ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနတယ္” လုိ႔လည္း ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေထာက္ျပေဝဖန္ထားေသးတယ္ေနာ္။

 

(က်ေနာ္)          ဒါဆိုရင္ “ဝ” ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) က ေျပာေနသလို တည္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြကို “ၿငိမ္းခ်မ္းတန္းတူစြာေဆြးေႏြးေျဖရွင္း” ႏုိင္ပါ့မလား။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာေတာ့ သူတုိ႔အလုပ္ သူတုိ႔လုပ္တာ/ အေႏွာင့္အယွက္ေပးလုိ႔ တုိက္ရတာလို႔ တင္းတင္းမာမာေျပာထားတယ္။ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္း ကလည္း (၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ) လက္ခံဖို႔ပဲေျပာထားတယ္ေလ။ တုိင္းရင္းသားအေရးထက္ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမားတဲ့ တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း” က ပိုၿပီးအေရးႀကီးေနပါလားဗ်။

 

(မိတ္ေဆြ)         အျခားနည္းလမ္းမရွိဘူး “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေျဖရွင္း” ဆိုတဲ့ နည္းနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ေျဖရွင္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနေတြ ေျပလည္စရာလမ္းမရွိဘူးဗ်။ မေျပလည္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ပိုၿပီးဆိုးဝါးက်ယ္ျပန္႔လာစရာအေၾကာင္း ေတြရွိေနပါတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ “ရန္လိုဖိႏွိပ္တုိက္ခုိက္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမရွိေၾကာင္း” ဘယ္လိုပဲ ေျပာေနပါေစ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ စစ္တပ္ေတြပိုၿပီး တိုးခ်ထားတာေတြ/ ဝုိင္းပတ္ထားတာေတြက စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ဖီလာျဖစ္ ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြပဲေလ။

ကိုးကန္႔ပဋိပကၡမွာ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲခဲ့တဲ့ အစိုးရတပ္ေတြက ကိုးကန္႔ပဋိပကၡၿပီးဆံုးသြားေပမယ့္  ျပန္ရုပ္ မသြား ဘူးေလ။ အဲဒီေဒသထဲမွာ ဆက္လက္တပ္စြဲ ေျခကုပ္ယူထားတယ္မဟုတ္လား။ အခုလည္း (KIA) ဆီက သိမ္းယူသြားတဲ့ “ဘြမ္ဆဲန္ (Bum Sen) စခန္း”ကိုလည္းျပန္မေပးမွာမဟုတ္ဘူးဗ်။  “ဝ” ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ကို ဝုိင္းပတ္ခ်ထားတဲ့ အစိုးရတပ္အင္အားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုခ်ထားသလဲဆိုတာ “ဝ” ေခါင္း ေဆာင္ေတြ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ အစုိးရတပ္ေတြကို ခ်ဳပ္ထိန္းေပးဖို႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း အစိုးရနယ္ေျမအတြင္းလႈပ္ရွားမႈေတြ ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႔လည္းေျပာထားတယ္ေနာ္။

 

(က်ေနာ္)          (KIA) ဘက္က ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔၊ ေရရွည္အာမခံခ်က္ရွိရွိ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ (တရုတ္ျဖစ္ျဖစ္/ကုလသမဂၢပဲျဖစ္ျဖစ္) တတိယအင္အားစုတစ္ခုခုေရွ႕မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းလိုတယ္လို႔ ေျပာေနတယ္ေလ။  အဲဒီနည္းလမ္းက မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။

 

(မိတ္ေဆြ)          (နဝတ-နအဖ)စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး လက္မခံခဲ့ဘူးဗ်။ လက္ရွိ အေျခအေနအတိုင္းဆုိရင္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက  ဒီနည္းလမ္းကိုလက္ခံဖို႔ အေၾကာင္းမျမင္ပါဘူး။

 

(က်ေနာ္)          “ဝ” ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) က “တူတာကိုရွာႀကံ၊ မတူတာကို ေခတၱခ်န္လပ္” ဆိုတဲ့ မူ နဲ႔ ျပႆနာေတြ မေျပလည္ႏုိင္ဘူးလား။

 

(မိတ္ေဆြ)         ဒါကအဓိကျပႆနာကို ကာလတစ္ခုမွာ ယာယီေရႊ႕ဆိုင္းထားတဲ့နည္း/ ယာယီထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေျဖရွင္းနည္း တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္တယ္။ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္အခါမေရြးသံုးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူးဗ်။  အနာေရာဂါကို ယာယီသက္သာေစတဲ့ ေဆးၿမႇီးတိုတစ္ခုေပါ့။ ၿပီးျပတ္ေျပလည္ေစတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္ဘူးဗ်။

ဒီနည္းလမ္းကုိ အာဏာရသူေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ၊ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ဆတူျဖစ္ေနစဥ္မွာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳေသးဘဲ။ ယာယီထြက္ေပါက္ရွာတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပိုမိုအင္အားႀကီးတဲ့ရန္သူ သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရစဥ္မွာ အျခားျပႆနာေတြကို ယာယီအားျဖင့္လႊတ္ေပးထားတဲ့နည္းျဖစ္တယ္။

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရက  ၿမိဳ႕ေပၚဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကို အေသအလဲ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတည္မျပဳမီအခ်ိန္ထိ ဒီနည္းလမ္းဟာတစ္စံုတစ္ရာအလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အဲဒီကာလ ေတြလြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီဗ်။  ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ဘယ္လိုမွအလုပ္မျဖစ္္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီဗ်။

အခုျပႆနာက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံသလား/ လက္မခံဘူးလား ဆုိတာပဲ ျဖစ္တယ္။  ေခတၱခ်န္လွပ္ ထားလို႔ရတဲ့ဘက္ /ေရႊ႕ဆိုင္းထားရမယ့္ဘက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

“မတူတာကို ေခတၱခ်န္လပ္”ထားႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြဟာျပန္မလာစတမ္းကုန္ဆံုးခဲ့ပါၿပီ။

ယခင္က ေခတၱခ်န္လပ္ထားခဲ့တာေတြဟာ အခုေတာ့ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့မယ့္၊ အဓိကရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။

ဒီျပႆနာေတြကို “လႊတ္ေတာ္”ထဲမွာ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ” ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ့မလား။ အခုလိုထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနတာကေရာ “လႊတ္ေတာ္”က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားလို႔လားဗ်။ ခင္ဗ်ားထင္ျမင္ ခ်က္ေျပာပါဦး။

 

 

(က်ေနာ္)          အဲဒါကဒီလိုရွိတယ္ဗ်။ တည္ရွိေနတဲ့ျပႆနာေတြကို “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္”ထဲ ယူေဆာင္လာႏုိင္မွျဖစ္မွာ ေလ။ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးက က်င္းပၿပီးသြားၿပီဗ်။ ဒါကိုေတာ့ထားလုိက္ေတာ့။

ေနာက္တစ္ခုက (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၈၂)၊(၈၃) နဲ႔ (၈၄)တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (အထူး/အေရးေပၚ) အစည္းအေဝးပြဲကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းလူဦးေရအနက္ အနည္းဆံုး ေလးပံုတစ္ပံုက ေတာင္းဆိုလွ်င္ ေခၚယူႏုိင္တယ္လို႔ပါတယ္။

ပုဒ္မ(၈၂) နဲ႔ (၈၃) အရဆိုရင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔ကေခၚမွရမွာေလ။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာက သူတုိ႔ လက္ထဲမွာမဟုတ္လား။

ပုဒ္မ(၈၄) ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕ အနည္းဆံုးေလးပုံတစ္ပံုကေရာ ေခၚ ႏုိင္သလားဆိုတာ က်ေနာ္တြက္ၾကည့္တယ္ဗ်။ ဒါလည္းမေခၚႏုိင္ျပန္ဘူး။

ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းက(၆၅၉) ဦးရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ  ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီ(USDP)ကိုယ္စားလွယ္က (၃၈၈) ဦးရွိၿပီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္က (၁၆၆)ဦး ရွိတယ္။ သူတို႔ ၂ စုေပါင္းလုိက္ရင္ (၅၅၄) ဦးရွိေနၿပီ။ က်န္တဲ့ (၁၀၅) ဦးဟာ ေစာေစာကေျပာတဲ့ “အနည္းဆံုး ေလးပံုတစ္ပံု” မရွိဘူးေလဗ်ာ။ အဲဒီအထဲမွာ (တစည) နဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အဆြယ္အပြားေတြက ရွိေသးတယ္ေလ။

ဒါကဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါနည္းလမ္းနဲ႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာလက္ေတြ႔တည္ရွိေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားဘက္ကေန လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားၾကည့္တာေလ။

ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒါက ဥပေဒျပဳေရး ဆိုတဲ့အပိုင္းဘက္ က ျဖစ္တယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္အပုိင္းကၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအားလံုးက“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ”နဲ႔ “အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ”လက္ထဲမွာပဲေလ။

အခန္း(၁၁)“အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား”ဆိုတဲ့လုပ္ပုိင္ခြင့္မွန္သမွ်ကလည္း “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ”၊  “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ” နဲ႔ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္” လက္ထဲမွာခ်ည္းျဖစ္တယ္ဗ်။

အခန္း(၁၂) “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း”  ပုဒ္မ (၄၃၅) မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက တင္ျပလာရင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ဆိုထားေပမယ့္။ ပုဒ္မ (၄၃၆) (က) နဲ႔ (ခ) မွာေတာ့ လက္ေတြ႔ျပင္ဆင္လို႔မရေအာင္တင္းၾကပ္စြာပိတ္ပင္ထားျပန္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ဗ်ာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ေဘာင္ထဲကေနေျဖရွင္းလို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ထင္ရွားလာ ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ္လို႔ က်ေနာ္ေဆြးေႏြးတာပါ။

 

(မိတ္ေဆြ)         ခင္ဗ်ားေဆြးေႏြးတာေတြကို က်ေနာ္သေဘာတူပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မွာ ကြက္ၿပီးေျဖရွင္းလို႔မရဘူးဗ်။ (KIA) နဲ႔ ေျပလည္ရံု၊ (KNU) ေျပလည္ရံုနဲ႔လည္းမရဘူးဗ်။

အရင္းခံက်ၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးျပႆနာနဲ႔ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးျပႆနာေတြ ကို အေျခခံက်က် ေျဖရွင္းရမယ္။ ဒီလိုေျဖရွင္းႏုိင္မွသာလွ်င္ အာမံခ်က္ရွိတဲ့ ေရရွည္တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းသာယာမႈနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။

ဒါမွလည္း ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈကို ေရရွည္အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အတြက္လည္း စိတ္လက္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိေစႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္လားဗ်။

 

(က်ေနာ္)          ဟုတ္ပါတယ္။

တစ္မ်ိဳးသားလံုးပါဝင္ႏုိင္ၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈတဲ့့ေျဖရွင္းမႈ လိုအပ္တယ္။ ဒါမွလည္း ေရရွည္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစႏုိင္လိမ့္မယ္။

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 21, 2011 in Analysis, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: