RSS

Maung Ko Oo – For Next Suu’s Public Tour

24 Jun

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အဖဲြ႕ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္တင္ျပခ်က္
ေမာင္ကိုဦး
ဇြန္ ၂၃၊ ၂၀၁၁

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးစဥ္ေတြ စတင္ေတာ့မယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။ ဒီလို ခရီး စဥ္ ထြက္မယ့္အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဒီခရီးစဥ္ ဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးဆက္ေတြ ျဖစ္လာမလဲလို႔ စိတ္၀င္စားေနသ လို ျမန္မာ့ဒီမိုကေ ရစီေရး ႏိုးၾကားသူမ်ားသာမက သာမန္ျပည္သူမ်ားအျပင္ လက္ရွိအစိုးရကလည္း ဒီခရီးစဥ္အေပၚ အာရံုျပဳေ နရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ဳိးဆက္ကို ၀ိုင္း၀န္းသံုးသပ္ ပိုင္းျခား အစီရင္ခံဖို႔လိုအပ္လာတယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

● ခရီးစဥ္ထြက္သင့္ မသင့္… ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
လက္ရွိ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဟာ ဒီခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ႏိုးၾကား လာဖုိ႔ရွိပါတယ္။ လူထုအတြင္း လူထု ေခါင္း ေဆာင္ေတြနဲ႔ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို ကင္းကြာေနမႈကေန နီးနီးကပ္ကပ္ႏိုးႏိုးၾကားၾကားျဖစ္လာၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတဲ့ လူထုအတြက္ အားတက္ ဖြယ္ျဖစ္လာပါမယ္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း အားေပ်ာ့ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေရစီးဟာ ဒီခရီးစဥ္နဲ႔အတူ ျပန္လည္ စီးဆင္းလာမယ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လူထုအတြင္း စည္း႐ံုးေရးေတြ အင္အားေကာင္းလာမွာျဖစ္သ လို ေလ်ာ့ရဲေန တဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ကြန္ယက္ဖဲြ႕ အားေကာင္းလာဖုိ႔ လမ္းစျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

လူထုရဲ႕အေျခအေနကုိ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြ ပိုမိုထိစပ္သိရွိသလို ဒီမိုကေရစီအေရး တဆင့္တက္လႈပ္ရွားေ ဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္လည္း အားသစ္ေလာင္း မယ့္အေနအထားလုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိတ္အဆက္ မမိသလိုျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္း စည္း ၿမဳိ႕နယ္စည္းေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈေတြ နားလည္မႈေတြ ပိုမိုရရွိႏိုင္ မွာျဖစ္သလို က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြရွိ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေကာင္းက်ဳိးေတြရွိသလို ယာယီၿငိမ္သက္ေအာင္ ဖန္တီးခံထားရတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဟာ ႏိုးၾကားလာျခင္းနဲ႔ အတူ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အင္အားစုမ်ားအေနနဲ႔ ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပင္ဆင္မႈေ တြ၊ ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရမယ့္အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။ ပိုမိုတင္းက်ပ္တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရမလား။ “ဒီမိုကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါၿပီ။ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြျပဳေနပါၿပီ” လုိ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ေသြးေ ဆာင္ဖုိ႔ သေဘာထားႀကီးျပရမလားဆိုတဲ့အေျခအေန ျဖစ္လာပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီခရီးစဥ္ဟာ အၾကမ္း အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအတြက္ အက်ပ္႐ိုက္ေစမယ့္ အစီ အစဥ္တခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

● တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေနအထား
ေနာက္တခ်က္အေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနဟာၾကံ့ဖြတ္အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ အရင္ကထက္ ပိုမိုမေျပမလည္ အေစးမကပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနခ်ိန္၊ ဆက္ျဖစ္ ထပ္ျဖစ္မယ့္အေျခအေ နေတြရွိေနသလို တိုင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္းလည္း ပိုၿပီးညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ႀကံ့ဖြတ္အစိုးရကို ဟန္ခ်က္ညီ တိုက္ပဲြ၀င္ေနတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပဲြ၀ိုင္းဆီ ဦးတည္တဲ့ေတာင္းဆိုမႈေတြ ပုိမိုအားေကာင္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သြယ္၀ိုက္ျခင္းအားျ ဖင့္ ၾကံ့ဖြတ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ “ညီညြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး” စားပဲြ၀ိုင္းကို ဆဲြတင္ေန တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ စတဲ့စတဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ထြက္ျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္ တဲ့ အစီအစဥ္တခုလို ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

● ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အဖဲြ႕ ခရီးစဥ္စတင္မယ္လုိ႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ပထမဆံုး ေျပးျမင္မိၾကတာက လူထု အင္တိုက္အားတိုက္ ေထာက္ခံမႈေတြရရွိခဲ့တဲ့ျမင္ ကြင္းအျပင္ ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မ လုိ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ အဘ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အသက္ေဘးက လြတ္ခဲ့ေပမယ့္ မတရား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရသလို လူထုနဲ႔ကင္းကြာခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြအရွိန္က်သြားခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား သူရဲေကာင္းေတြလည္း က်ဆံုး ခဲ့ရပါတယ္ သမိုင္းေသြးစြန္းခဲ့ရပါတယ္။ မေတာ္မတရား ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လိုအေရးယူမႈမရွိ႐ံုမက (ဟုတ္တိပတ္တိ) စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ ေမးျမန္းမႈေတာင္ မလုပ္ခဲ့ပဲ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ခံရသူေတြဘက္ကိုသာ ေပၚေပၚတင္တင္ ေျပာင္က်က် အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း သမိုင္းမွာ မႀကံဳဖူးတဲ့ အလြန္ေအာင္ျမင္တဲ့ လူထုစည္းရံုးေရးခရီးစဥ္ႀကီးကို ရက္ရက္စက္စက္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ေအာက္လမ္းနည္းနဲ႔ ၿဖဳိခြင္းခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္ကၾကည့္ရင္ အလြန္ဆိုးရြားတဲ့ ႏွိပ္ကြပ္မႈႀကီးလုိ႔ဆိုႏိုင္သလို တဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း ဒီလို လူထုစည္းရံုးေရးခရီးစဥ္ဟာ အင္မတန္ထိေရာက္ အေရးပါတာမို႔ မရရတဲ့နည္းနဲ႔ ၿဖဳိခြင္းလိုက္တယ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအားလံုးေရာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ လူထုေခါင္းေ ဆာင္ေတြ ခရီးစဥ္အတြက္ လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ေထာက္ခံၾကမွာျဖစ္သလို ဒီပဲယင္းလို ေနာက္ ထပ္ ေသြးထြက္ သံယိုမႈေတြ ႏိုင္ငံေရးအပိတ္အဆို႔ခံ၊ အရွိန္ရပ္တန္႔ခံရမႈေတြျဖစ္လာမွာကို အထူးပဲ စိုးရိမ္ေနၾကျပန္ပါတယ္။

● လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိႏိုင္မႈအေျခအေန
အရင္ ၂၀၀၃ ခရီးစဥ္တုန္းက လူထုေထာက္ခံမႈ စည္းရံုးမႈ အင္မတန္ အားရဖြယ္ေကာင္းခဲ့သေလာက္ ယခုခရီးစ ဥ္မွာ ေရာ ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆုိတ ာလည္း ထည့္စဥ္းစားဖုိ႔ လိုလာပါတယ္။ ယခုေနာက္ ဆံုး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္ မလာခင္မွာ နအဖ နဲ႔ သူတို႕ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ အင္အားစုေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လူထုနဲ႔ ကင္းကြာေအာင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခ့ဲသလို ၂၀၀၇ သံဃာေတြဦးေဆာင္ တဲ့ ေရႊ၀ါေ ရာင္ အေရး ေတာ္ပံုႀကီးကိုေတာင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏွိမ္ျပလိုက္ႏိုင္တာမုိ႔ လူထုဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ဖုိ႔ ေၾကာက္လန္႔ကုန္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္ေတြ အရွိန္အ၀ါက်သြားၿပီ၊ စိတ္၀င္စားမႈ သိပ္နည္းသြားၿပီလုိ႔ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းမွာသာမက ျပည္ပက ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ေဆာင္ ဘေလာ့ခ္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ တခ်ဳိ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ျပန္လြတ္ လာရင္၊ ျခံစည္းရိုးေရွ႕ေဟာေျပာရင္ နတ္ကြန္းေလာက္ေတာင္ လူစည္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေတာင္ ခပ္ညံ့ ညံ့ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာၿပီး လူထုနဲ႔ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ လူေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ စု႐ံုးအားေပးဂုဏ္ျပဳေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ နယ္လွည့္စည္း ရံုးေရး ခရီးစဥ္ေတြဟာ အားေပးေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ရရွိလိမ့္မယ္ဆုိတာတြက္ဆႏိုင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားစမ္းစိန္ေခၚမႈတခုေတာ့ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

● ဘယ္ေဒသေတြကို ခရီးထြက္သင့္သလဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အဖဲြ႕ ခရီးစဥ္ထြက္တဲ့အခါ ဒုတိယၿမဳိ႕ေတာ္တည္ရာ မႏၱေလးကို ဗဟိုျပဳၿပီး မၾကာေသးခင္က မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အထိ ထိုမွ အျပန္ခရီးကို လယ္သမား အလုပ္ သမားေ တြ အခက္အခဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ ပဲခူးတိုင္းကိုျဖတ္ၿပီးခရီးစဥ္ထြက္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ဒုတိယ ဦးစားေပး အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္အျပင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ နလံမထူႏိုင္ေသးတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းခရီး စဥ္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ထိုးစစ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စတဲ့ခရီးစဥ္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ေရြးခ်ယ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပမယ့္ လတ္တေလာ လံုျခံဳေရးနဲ႔ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေနအ ရ ဒုတိယ တတိယ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ျဖစ္သင့္တယ္ ယူဆပါတယ္။

● အခ်ိန္အခါ
သာမန္အားျဖင့္ တြက္ဆၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အဖဲြ႕ဟာ မိုးေလ၀သ ေကာင္းမြန္တဲ့ ၀ါကြၽတ္ေနာက္ပိုင္းေလာက္ (ဘာေလးဘာ – စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ) အခ်ိန္ေတြ ဟာ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနလုိ႔ တြက္ဆႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလည္း လုပ္ငန္းခြင္ေအးၿငိမ္း တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ သြားေရးလာေရးလည္း လြယ္ကူပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု အထိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ အားသစ္အင္သစ္ေတြနဲ႔ က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ အင္အားစုေတြရရွိဖုိ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတု အေျခအေနက လတ္တေလာ (အခ်ိန္သိပ္မဆိုင္းပဲ) ေဆာင္ရြက္မွ သင့္ေလ်ာ္ မယ့္အေျခအေနေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဆိုခဲ့သလို ပြင့္လင္းရာသီမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနအင္ အား တခုကို ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ ယခုေလာက္ကတည္းက စတင္ဖုိ႔လိုအပ္တာေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။ လူထုေခါင္းေ ဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အဖက္ဖက္က ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးအေျခအေနကို သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။

● ေျခလွမ္းသစ္ စတင္ျခင္းလား။ ရန္သူ႔ေထာင္ေခ်ာက္၊ ပိုက္ကြန္တြင္းတိုး၀င္ျခင္းလား
ဒီခရီးစဥ္ဟာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ထြက္ေပါက္ကို ဦးတည္သြားေစမယ့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္သလို ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းသစ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ နအဖအေနနဲ႔ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရလဲဆိုတာကိုလည္း အထပ္ထပ္ သံုးသပ္ေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။ ဒုဥကၠ႒ အဘ ဦးတင္ဦးက ခရီးစဥ္ေတြကို အခ်ိန္ ေနရာ အစရွိတာေတြကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြဆီ အသိေပးၿပီးမွ စတင္မယ္လုိ႔ဆိုထားတဲ့အတြက္လည္း ခရီးစဥ္ထြက္တဲ့အခါ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳမလား။ ခြင့္မျပဳပဲေနလိုက္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။ ခြင့္ျပဳခဲ့ရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲဆိုတာေ တြ ျပင္ဆင္ရေ တာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳမႈ အာဆီယံရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈေတြကို လိုအပ္ေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေ တြအေနနဲ႔ ခြင့္မျပဳရင္လည္းအခက္ျဖစ္သလို ခြင့္ျပဳရင္လည္း လူထုႏိုးၾကားေထာက္ခံလာမွာကို ဟန္႔တားဖုိ႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုလို အသိအမွတ္မျပဳသလိုလို ဂ႐ုမစိုက္သလုိလို လစ္လွ်ဴ႐ႈတဲ့နည္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ထိုးစစ္တခုလုိ႔ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္ေတြဖက္က ဘယ္လိုေထာင္ေခ်ာက္ဆင္လာႏိုင္သလဲ၊ ဘယ္လိုၿဖဳိ္ခြင္းလာႏိုင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လိုေနပါ တယ္။ တဖက္ ရန္သူေတြက ဒီခရီးစဥ္အေပၚ ဘယ္လိုေထာင္ေခ်ာက္ဆင္လာမလဲ။ ဘယ္လို ပိုက္ကြန္ေတြနဲ႔ ဖမ္းအုပ္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ အျပည့္အ၀ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ျပင္ဆင္ကာကြယ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။

● တရား၀င္ ပါတီျဖစ္မႈ မျဖစ္မႈ
လတ္တေလာမွာေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြက တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳထားသလို အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က တရား၀င္ေပးပို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ေတြကိုေတာင္ တံု႔ျပန္ေျပာဆုိ ေျဖရွင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္တာမရွိပါဘူး။ လူသိရွင္ၾကား (ယခင္ကလို) ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးထားၿပီး ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးေတာင္ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာ မဟုတ္ပါဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာပိုင္ေတြဟာ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို တရား၀င္ အျဖစ္အသိအမွတ္မျပဳသလို အခ်ိန္မေရြး စည္းေဘာင္ေက်ာ္လာတာနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ဖုိ႔ စီမံထား ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ၊ လူထုေတြက အာဏာပိုင္ေတြဆီ တိုက္႐ိုက္ေတာင္းဆိုဆႏၵျပတာေ တြ ျဖစ္မလာေ အာင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို တံတိုင္းတခုအျဖစ္ အသံုးခ်ေနသလို ယူဆရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးထက္ စာရင္ေတာ့ အခုလို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းဟာ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

● နအဖအစိုးရနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရ … တုန္႔ျပန္မႈ၊ လစ္လွ်ဴ႐ႈမႈ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
နအဖ အစိုးရေခတ္မွာ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို အေရးယူမႈေတြျပဳခဲ့တယ္။ ယုတ္စြအဆံုး သတင္းစာေတြကေန ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေလ လူထုနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နီးစပ္ေအာင္ သတိရေအာင္ လုပ္ေပးသလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး ၀န္ႀကီးထားၿပီး လူထုကို မ်က္လွည့္ျပခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိအာဏာ ပိုင္ေတြ လက္ထက္မွာေတာ့ လစ္လွ်ဴ႐ႈထားတဲ့နည္းကိုသံုးၿပီး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္လႈပ္ရွားေျပာဆိုသမွ် မ်က္စိေဒါက္ေ ထာက္ေ စာင့္ၾကည္ၿပီး အမွားကိုေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြးကိုင္တြယ္ အေရးယူ ၿဖဳိခြင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္မႈေ တြ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။

● အျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္အေျခအေန
အျခား ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြျဖစ္ၿပီး လူထုအားကိုးယံုၾကည္ရတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အင္အားစုေတြအား လံုးကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားၿပီး လူထုနဲ႔သာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ပါ ကင္းကြာေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတခ်ဳိ႕ကေတာ့ လတ္တေလာ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အေပၚ အားမလို အားမရ ျဖစ္မႈေတြကို ေျပာဆိုေရး သား ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္လာတာေတြ ရွိလာပါတယ္။

အျခား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြလုိ႔ေတာင္ ေျပာရခက္တဲ့ (ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္)ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတခ်ဳိ႕ကေ တာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ခရီးစဥ္ကို သေဘာတူဖုိ႔မျမင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေပၚ လူထု ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈရေလေလ သူတို႔အေပၚ လူထုယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ ပ်က္သုန္းေလေလ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ဒီခရီးစဥ္ကတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာရင္ ၊ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္အထိေရာက္သြားခဲ့ရင္ သစၥာမဲ့သူေတြ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားသူေတြအျဖစ္ လူထုယံုၾကည္မႈမဲ့ၿပီး သူတို႔အတြက္ ေနရာေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

● ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ အေနအထား
ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ ယခင္ အာဏာမရခင္ကတည္းက ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကို နင္းၿပီး ေနရာယူခဲ့ သူေတြျဖစ္ခဲ့သလို အခုလို အာဏာရလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔အစိုးရ သိကၡာက်ေစမယ့္၊ သူတို႔ထိုင္ခံုလႈပ္ေစမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱယား ကစင့္ ကလ်ားျဖစ္ေစမယ့္ ဒီခရီးစဥ္ကို မလိုမုန္းထား ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားဖုိ႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခင္ကထက္ အာဏာရအစိုးရအျဖစ္ သိ္ကၡာရွိေအာင္ အဖက္ဆယ္ဖုိ႔လည္းရွိေနတာေၾကာင့္ အရင္လို ေျပာင္က်က် ေအာက္တန္းက်က် ကန္႔ကြက္ ေႏွာက္ယွက္တာထက္ မထင္မရွား လူမိုက္ေမြး ၿပီး ေကာက္က်စ္လာဖုိ႔ ရွိေနျပန္ပါတယ္။

● စြမ္းအားရွင္၊ အျခား လက္ေ၀ခံအဖဲြ႕မ်ား
ဒါေၾကာင့္ အရင္ထဲက လက္သပ္ေမြးခဲ့တဲ့ စြမ္းအားရွင္နဲ႔ တျခား လက္ေ၀ခံလူမိုက္ေတြကို ေမြးၿပီး ရက္ရက္ စက္စက္ လုပ္ၾကံမႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိန္က အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို နယ္ခ်ဲ႕တိုင္းတပါး က ေနာက္ကြယ္က ႀကဳိးကိုင္ၿပီး လူမိုက္ေတြကို ထိုးေကြၽးခဲ့သလိုမ်ဳိး စြမ္းအားရွင္တခ်ဳိ႕ကို ထိုးေကြၽးၿပီး လုပ္ၾကံ မႈေတြ မရွိလာႏိုင္ဘူးလုိ႔ ဘယ္သူမွမေျပာႏိုင္ပါဘူး။

● ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လူငယ္မ်ား၏ ႏိုးၾကားသတိရွိမႈ
ယခုတေခါက္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု လူငယ္ေတြဟာ တခ်ိန္က ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈကုိ ဥပမာျပဳၿပီး ဒါမ်ဳိးေတြ ထပ္မျဖစ္လာေအာင္လုိ႔ ကိုယ့္အသိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ကိုယ္ ၀ိုင္း၀န္းလံုျခံဳေရးယူၾကဖုိ႔ ျပင္ဆင္ႀကဳိး စားေန တာေ တြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္အားရေလးစားစရာေကာင္းပါတယ္ ဒါေပမယ့္ တဖက္ရန္သူဟာ သူလိုကိုယ္လိုလူေတြအျပင္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးလိုက္တဲ့ လူဆိုးလူမိုက္ေတြလည္း ပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အရင္လို လက္ခ်င္းခ်ိတ္ ၀န္းရံ ေပးရံုေလာက္မဟုတ္ပဲ ဘယ္လို သတိ၀ိရိယပညာရွိရွိနဲ႔ လံုျခံဳလိုက္ပါေပးၾကမလဲဆိုတာကိုလည္း ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ လိုလာပါတယ္။

သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လုိ႔ ရန္သူက ဘယ္လို တာ၀န္ယူမႈ မယူမႈ ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္တာကိုယ္ေက်ဖုိ႔ ကိုယ့္၀န္ကိုယ္ထမ္းဖုိ႔ အခရာက်ေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေခါင္းေဆာ င္ေတြကို ေလးစား ၾကည္ညဳိသူတိုင္းမွာ ၊ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားသူတိုင္းမွာ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ ကူညီဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

● ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
လက္ရွိအာဏာပိုင္ေတြဟာ တရုတ္အျပင္ အိႏၵိယနဲ႔ ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖါက္ဖုိ႔ႀကဳိးစားေနသလို အေနာက္ႏို င္ငံေတြနဲ႔လည္း ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္ တင့္တင့္တယ္တယ္ အသိအမွတ္ျ ပဳေစ ခ်င္ေနပါတယ္။ အာစီယံ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔လည္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္လည္းျဖစ္ခ်င္ အာစီယံ အလွည့္ က်ျဖစ္ဖုိ႔ လည္း အလြန္အာသီသ ရွိေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္အတြင္း ကုန္သြယ္စီးပြားတိုးတက္ေကာင္း မြန္လာရင္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရလာမယ္။ ေနာက္တႀကိမ္ အစိုးရသက္တမ္းအတြက္လည္ စိတ္ခ်လက္ခ် အုပ္ခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြလည္း တစစအင္အား က်ဆင္းယုတ္ေလ်ာ့ၿပီး တစစၿပဳိကဲြ တာကို လိုလားေနပါတယ္။ (ထြန္လည္းညက္ ၾကက္လည္းေမာ အစီအမံျဖစ္ပါတယ္။ )

● ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ လူထုႏိုးၾကားလာမွာ မလိုလားဘူး။ ခရီးစဥ္ေတြ မထြက္ေစခ်င္ဘူး။ ထြက္မယ္ဆိုလည္း တားျမစ္ေကာင္းတားျမစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မတတ္သာလုိ႔ ခြင့္ျပဳရင္လည္း တခ်ိန္တုန္းကလို လူထုသေဘာ ထား ေဖၚ ထုတ္ပဲြမ်ဳိးေတြနဲ႔ တန္ျပန္ လႈပ္ရွားလာႏိုင္ပါတယ္။

ဆူပူမႈေတြျဖစ္ေအာင္ မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဖန္တီးတယ္ဆိုၿပီး အေရးယူမႈေတြ တိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ ညမထြက္ရ အမိန္႔ေတြကို ထုတ္ေကာင္းထုတ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လူထု အားေပးမႈမရွိေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ လုပ္လာႏိုင္ပါ တယ္။ လမ္းပိတ္တာ၊ မီးျဖတ္တာ၊ တန္ျပန္ဆႏၵျပတာေတြလည္း ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။အဆံုးစြန္ဆံုးအျဖစ္ လုပ္ႀကံမႈေတြထိလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေတြကိုရပ္ၿပီး ျပည္တြင္းလံုျခံဳေ ရး ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားေရးေတြအတြက္ စစ္တပ္ကိုလည္း အသံုးခ်လာႏို္င္ပါတယ္။

လူထုအေနနဲ႔ေတာ့ ႏိုးၾကားလာမယ္။ သတိၱိေတြပိုရွိလာမယ္။ ဒီခရီးစဥ္ကစၿပီး တစစ လူထုဆႏၵအတိုင္း တစစ တိုး ခ်ဲ႕လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြျဖစ္လာၿပီး တတိုင္းတျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ညီညြတ္ေရးေတြ တည္ေ ဆာက္လာႏိုင္ပါမယ္။ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးေတြကို ပိုလုပ္လာႏိုင္မယ္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္းလာ မယ္။ လူထုအသိပညာ တိုးတက္ လာမယ္။

● ခရီးစဥ္ထြက္႐ံုသက္သက္မျဖစ္ေစခ်င္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အဖဲြ႕ခရီးစဥ္ထြက္မယ္ဆိုရင္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြရွိသလို အထူး သျဖင့္ေတာ့ စြန္႔စြန္႔စားစား ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးအရလည္း စြန္႔စားရ သလို ႏိုင္ငံေရး အရလည္း စြန္႔စားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို စြန္႔စြန္႔စား စား ခက္ခက္ခဲခဲ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မယ့္ခရီးစဥ္ဟာ …
(၁) ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထား၊ အေျခအေနေတြကို သိရွိနားလည္ဖုိ႔
(၂) တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အမ်ဳိးသားေရး ႏိုးၾကားဖုိ႔ေတြအျပင္
(၃) ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ က်စ္လစ္ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

လူထုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အဖဲြ႕ခရီးစဥ္တေလ်ာက္မွာ ႏိုးၾကားတက္ႂကြသေလာက္ ခရီးစဥ္အၿပီးမွာ လည္း အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္လႈပ္ ရွားႏိုင္ဖုိ႔ ဖဲြ႕စည္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိိ႔ အစီအမံေတြ လိုအပ္ မယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

● ေဒၚစုႏွင့္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုပိုင္ျဖစ္သည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီလုိ မတရား ရက္ရက္စက္စ က္ ႏွိမ္နင္းလုပ္ၾကံတာေတြ ကိုလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မႈလည္းမမႈခဲ့သလို ေၾကာက္လည္းမေၾကာက္ခဲ့ပါ ဘူး။ ေနာက္ဆုတ္မသြားတဲ့ အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တည္ၿငိမ္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈေတြ ေပးလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူထုအက်ဳိး ျပည္သူ အက်ဳိးေရွ႕ရႈၿပီး ဒီလိုခရီးစဥ္ေတြ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္းတင္ စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေသရမွာလည္း မေၾကာက္ပါဘူး။ လူထုအတြက္ေပးဆပ္ရမွာကိုလည္း ဂုဏ္ယူမယ့္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚစုနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ မပိုင္ပါဘူး။ လူထုပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဟာ သူတို႕အတြက္ အသက္ေပးေဆာင္ရြက္ ေနတာကို ေလးစားဂုဏ္ယူသလို ၾကည္လည္း ၾကည္ညဳိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူထုဟာ သူတို႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ အသက္ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္တာကို မလိုလားပါဘူး။ ဘ၀ေပး ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာကိုပဲ လိုလားပါတယ္။ သူတပါး လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အသက္ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ လိုက္လုိ႔ ဒီမိုကေရစီရရင္ေတာင္ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြမရွိရင္ ဖ႐ိုဖရဲ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဖိႏွိမ္ရက္ စက္တ့ဲ အာဏာရွင္ေတြ အႏိုင္က်င့္မင္းမူတာကို ျပန္ခံရၿပီး ဒံုရင္းက ဒံုရင္း ျပန္ျဖစ္မွာကို မလိုလားပါဘူး။

စစ္မွန္ေအးခ်မ္းတဲ့ ေခတ္မွီဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေျပာင္းလဲတိုးတက္တာကို လူထု တရပ္လံုးက လိုလားပါတယ္။ လူထုေခါင္း ေဆာင္မ်ားလည္း ဒါကိုပဲ လိုလားတာျဖစ္လုိ႔ မသမာသူေတြ ရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ညစ္မယ့္အႏၱရာယ္ကိုကာကြယ္ဖုိ႔ သမိုင္းေပးတာ၀န္ႀကီး ရွိေနပါေၾကာင္း သတိခ်ပ္ ဆင္ျခင္ေပး ဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 24, 2011 in Analysis

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: