RSS

Ashin Pyinnyar Nanda -The Revolutionary Monk

29 Jun

ေတာ္လွန္ေသာ မေထရ္ျမတ္
အရွင္ပညာနႏၵ
ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၁


အေလာင္းစည္သူမင္းလက္ထက္မွာ ေတာ္လွန္ထက္ျမက္တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးတပါးေပၚေပါက္ခဲ့ ဘူးတယ္။ အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ ပုဂံျပည္မွာ ရွင္အရဟံမေထရ္ျမတ္ႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့အခါ ပုဂံျပည္ရဲ႕သာသနာ့ ဥေသွ်ာင္အျဖစ္ဆက္ခံခဲ့တဲ့ ပံသကူမေထရ္ျမတ္ႀကီးၿဖစ္ပါတယ္။ ဒကာ ဒကာမ ေတြလွဴဒါန္းတဲ့သကၤန္းကုိ ခံယူေတာ္မမူဘဲ သုႆန္တစ သခ်ဳႋိင္း၀ေတြမွာ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့အ၀တ္စေတြကုိသာေကာက္ယူၿပီး သကၤန္းအျဖစ္အသုံးျပဳေတာ္မူတာေၾကာင့္ ပံ့သကူမေထရ္ျမတ္ႀကီးလုိ႔ ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္တုိနဲ႔သာျပည့္စုံတာမဟုတ္ပါ။ တုိင္းသူျပည္သား လူအမ်ားကုိလည္း အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူသလုိ ျပည္သူျပည္သား လူအမ်ားရဲ႕ အၾကည္ညိဳခံေတာ္မူရတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီး လည္းျဖစ္ပါတယ္။ မတရားမႈေတြ ဖိႏွိပ္ညႇွင္းပန္းမႈေတြ ေတြ႕ရင္ ဘုရင္ကုိေတာင္ အားမနာတမ္း ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ဆုံးမေတာ္မူတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
သကၠရာဇ္ ၄၇၄ ခုႏွစ္မွာ ပုဂံျပည္ကုိ အေလာင္းစည္သူမင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူပါတယ္။ သားေတာ္ႏွစ္ပါးရွိ ပါတယ္။ သားေတာ္အႀကီးျဖစ္တဲ့ မင္းရွင္ေစာကုိေတာ့ အေဖဘုရင္ကုိ ပမာမခန္ ့ဆန္႔က်င္မႈျပဳလုိ႔ တုိင္းျပည္ကႏွင္ထုတ္ ထားပါတယ္။ သားႀကီးမင္းရွင္ေစာမရွိတဲ့အခါ တုိင္းေရးျပည္ရာမ်ားကုိ သားအငယ္ နရသူက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါ တယ္။ နရသူဆုိတာကေတာ့ တကယ့္လူဆုိးလူညစ္။ ရက္စက္သူ ေကာက္က်စ္ သူျဖစ္သလုိ အင္မတန္ အလုိရမၼက္ႀကီး ေလာဘလည္းႀကီးးတဲ့သားေတာ္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေလာဘႀကီးသလဲဆုိရင္ ထီးနန္းလုိ ခ်င္လုိ ့ မက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ့ဖခင္ဘုရင္ႀကီးကုိ ေရႊဂူႀကီးဘုရားမွာ ေခါင္းအုံးနဲ႔ဖိသတ္ၿပီး ထီးနန္းကုိရယူခဲ့သူပါ။
အေလာင္းစည္သူမင္းနတ္ရြာစံေတာ့ သားအႀကီး မင္းရွင္ေစာက ထီးနန္းရယူဘုိ႔ တပ္အလုံးအရင္းနဲ႔ ပုဂံျပည္ကုိ ခ်ီတက္လာပါတယ္။ ေနာင္ေတာ္မင္းရွင္ေစာရဲ႕တပ္အင္အားကုိ နရသူမယဥ္ႏုိင္မွန္းသိေတာ့ အၾကံအဖန္ ပရိယာယ္ဆင္ၿပီး ပံ့သကူမေထရ္ထံ ခ်ည္းကပ္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။
ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ စစ္ျဖစ္ေနရင္ တုိင္းသူျပည္သား လူအမ်ားဆင္းရဲၾကပါလိမ့္မယ္။ စစ္မျဖစ္လုိ ပါ။ ေနာင္ေတာ္ ကုိ ထီးနန္းအပ္ပါ့မယ္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးတေယာက္ထဲ နန္းေတာ္ကုိလာဘုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပါ တယ္။
ဆရာေတာ္ႀကီးလဲ နရသူရဲ႕စကားကုိယုံေတာ္မူလုိ ့မင္းရွင္ေစာကုိ နန္းေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ေခၚလာခဲ့ပါ တယ္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးလာတဲ့အခါ ထီးနန္းကုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘိသိက္သြန္းတဲ့ညမွာဘဲ အစာထဲ အဆိပ္ခတ္ၿပီး ေနာင္ေတာ္ မင္းရွင္ေစာကုိလုပ္ၾကံကာ ထီးနန္းကုိရယူလုိက္ပါတယ္။
ဒီသတင္းကုိဆရာေတာ္ႀကီးၾကားေတာ့ အင္မတန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။ နရသူရဲ႕ အလိမ္အညာ ပရိယာယ္ေတြကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးခံလုိက္ရတာကုိး။ နန္းေတာ္ထဲႂကြြေတာ္မူၿပီး နရသူနဲ႔ေတြ႕ ပါတယ္။
ဟယ္ … မင္းဆုိး မင္းညစ္တဲ့ … ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ဘုရင္ကုိေခၚတာပါ။ အမုိက္တကာ့ အမုိက္ဆုံးမင္း … အပ်က္တကာ့ အပ်က္ဆုံးမင္း …. သင္ကား ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကုိလည္း မသိျမင္။ မင္းစည္းစိမ္ခံစား ဘုိ႔ေလာက္သာ သိတဲ့မင္းမုိက္ … နင္ကား သံသရာ၀ယ္ခံရမယ့္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ဒုစ႐ုိက္ကုိမေၾကာက္ ထီးနန္းစည္း စိမ္ရ႐ုံနဲ႔ နင့္ရဲ႕ခႏၶာကုိယ္ဟာ မအုိ မနာ မေသၿပီေလာ …. ေလာကတြင္ နင့္ေလာက္မုိက္ေသာ … နင့္ထက္ ပ်က္ေသာ မင္းမည္သည္မရွိ …. ဟု ျပတ္ျပတ္သား ဆုံးမေတာ္မူပါ တယ္။ နင့္လုိမင္းဆုိးမင္းညစ္ေအာက္မွာ ငါမေနလုိဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီး သီဟုိဠ္သုိ ့ႂကြေတာ္မူပါတယ္။ မိမိရဲ႕အသက္အႏၱရာယ္ကုိမွမေထာက္ သက္ဦး ဆံပုိင္ဘုရင္ကုိ ရဲရဲ၀င့္၀င့္ မိန္႔ေတာ္မူတာပါ။
အဂတိတရားမလုိက္စားဘဲ မဟုတ္မခံ မွန္တဲ့အတုိင္းမေၾကာက္မရြံ႕မိန္႔ေတာ္မူတာကုိၾကည့္ရင္ တကယ့္ကုိ ၾကည္ညဳိစရာ ေလးစားစရာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးပါ။
ဆရာေတာ္ႀကီး နရသူမင္းဆိုးကို ေတာ္လွန္ၿပီး ႂကြသြားေတာ္မူတဲ့အခါ ျပည္သူေတြလည္း ဘုရင့္ေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာၾကတယ္။ မေက်မနပ္ ျဖစ္လာၾကတယ္။ မၾကာမီပင္ နရသူမင္းလည္း ကုလားေတြရဲ႕ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိခံရကာ ကုလားက်မင္းလုိ႔ နာမည္ဆုိးနဲ႔ သမုိင္းမွာက်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ပထမေတာ္လွန္ေရးပါ။
ဒုတိယေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ နရပတိစည္သူမင္းလက္ထက္မွာ ျပည္သူေတြကုိ မေတာ္မတရား ညႇဥ္းပန္းႏွိိပ္ စက္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရတာပါ။ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ သီဟုိဠ္မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာသီတင္းသုံး ေနထုိင္ၿပီး နရပတိ စည္သူမင္းလက္ထက္မွာ ပုဂံကုိျပန္လည္ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာပါတယ္။ နရပတိစည္သူမင္းက စူဠာမဏိေစတီ တည္ဘုိ႔ တုိင္းသူျပည္သား လူအမ်ားကုိဆင့္ေခၚၿပီး ေခ်ာက္ႀကီးတခုကုိ အျပင္းအထန္ေျမဖုိ ့ခုိင္းပါတယ္။ ဘုရင္ကုိေၾကာက္လုိ ့ လုပ္ေနရေပမယ့္ အလုပ္ပ်က္ အကုိင္ပ်က္နဲ႔ ျပည္သူေတြ ကုိယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္း ရဲျဖစ္ေနတာကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးျမင္ေတာ္မူလုိ႔ မ်ားစြာ က႐ုဏာျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးနားလည္ တာက တမ်ဳိးပါ။ သာသနာေတာ္အတြက္ ဘုရားေတြတည္၊ ေက်ာင္းေတြေဆာက္တာဟာ သာသနာ့၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ႀကဳိဆုိရမွာျဖစ္ေပမယ့္ လူေတြကုိညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီးမွလုပ္ရတဲ့အလွဴမ်ဳိးဟာ ဘာအက်ဳိး စီးပြားမွမရွိတဲ့ အႏွစ္သာရလည္းမရွိတဲ့ အလွဴမ်ဳိးျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ေတာ္မူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နရပတိစည္သူမင္း ကုိ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။
သင္မင္းႀကီးရဲ႕အလွဴဟာ ေကာင္းမႈမဟုတ္ … မေကာင္းမႈသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႔ ေတာ္မူသလုိ သင္မင္းႀကီးလွဴတဲ့ဆြမ္းကုိလည္း ငါအလွဴမခံလုိ လုိ႔ေျပာၿပီး နရပတိစည္သူမင္းကုိ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပ ၿပီး ေတာ္လွန္ေတာ္မူတာပါ။
မင္းဆုိတာကည္း သိတဲ့အတုိင္းဘဲေလ။ သူေျပာတာအမွန္ သူလုပ္တာအဟုတ္။ အျခားသူေျပာတာ အလကား လုိ႔ယူဆတတ္သလုိ ဘယ္ပညာရွိရဲ႕စကားကုိမွ နားေထာင္သူေတြမဟုတ္ေလေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ နရပတိ မင္း တုိင္းျပည္ကႏွင္ထုတ္ပါတယ္။
ငါ့ဆြမ္းကုိအလွဴမခံရင္ ငါ့တုိင္းၿပည္မွာလည္းမေနနဲ႔။ ျပည္သူေတြလွဴတာလည္း ငါ့ဆြမ္းဘဲတဲ့။ အဲသလုိ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး မင္းဆုိးမင္းညစ္က ဆရာေတာ္ႀကီးကုိႏွင္ထုတ္တာပါ။
ဆရာေတာ္ႀကီးလည္း သီဟုိဠ္ကုိျပန္ႂကြမယ္ဆုိၿပီး စြယ္ႀကဳိအရပ္ ေတာထဲမွာတပါးတည္း သီတင္းသုံးေနေတာ္ မူပါ တယ္။ အမ်ားကေလးစားၾကည္ညဳိတဲ့ ပံ့သကူမေထထရ္ႀကီးကုိ ဘုရင္ကႏွင္ထုတ္တာ ျပည္သူေတြက မႀကိဳက္လုိ႔ ဘုရင္ကုိကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ထီးနန္းစြန္႔လြတ္ရမွာ စုိးရြံ႕ထိတ္လန္ ့ၿပီး ဆရာေတာ္ ႀကီးကုိျပန္ပင့္ပါတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ပင့္ေပမယ့္ မင္းဆုိးမင္းညစ္ေအာက္မွာ မေနလုိလုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး က ႂကြေတာ္မမူပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးပညာဉာဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ တုရဂၤပစၥည္းအမတ္က ပရိယာယ္ဆင္ၿပီးပင့္ပါတယ္။
ေလွဦးထိပ္မွာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္တင္ထားၿပီး ဆရာေတာ္ကုိသြားေလွ်ာက္ေတာ့ ဘုရားရွင္ကုိ ႐ုိေသေလး စားေသာအားျဖင့္ ႂကြေတာ္မူၿပီး ေလွအထက္မွာ ဘုရားကုိရွိခုိးဦးတုိက္ေနတုန္း ေလွကုိ အျပင္း ေလွာ္ၿပီး ဆရာေတာ္ကုိပင့္သြားတာပါ။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ မင္းဆုိးမင္းညစ္ နရပတိစည္သူမင္းလည္း သူအမွားသူသိလုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ၀န္ ခ် ေတာင္းပန္ရပါတယ္။ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္းေျပာရဲတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ခုခ်ိန္အထိ ၾကည္ညဳိစရာ ေလးစားစရာအျဖစ္နဲ ့သမုိင္းမွာေမႊးပ်ံ႕ေေနဆဲပါ။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္နရပတိစည္မင္းကေတာ့ အမွားကုိအမွားမွန္းသိၿပီး ျပဳျပင္သြားတာျဖစ္လုိ ့ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းသ လုိ ဆရာဒကာေတြလည္း အတုယူျပဳျပင္ရမယ့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလးေတြပါ။
တကယ္ေတာ့ အမွားကုိ အမွားမွန္းသိၿပီး ျပဳျပင္လုိသူကုိ ဘုရားရွင္ကလည္း ပညာရွိလုိ႔ ့ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ တာကုိး။

လူမုိက္သည္ မိမိမိုက္သည့္အျဖစ္ကုိသိေသာေၾကာင့္ ပညာရွိေသာ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေသး၏။
လူမုိက္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ ငါပညာရွိဟုထင္မွတ္ေနပါမူကား … ထုိသူကုိ စင္စစ္လူမုိက္ဟု ေခၚဆုိအပ္ပါေပ၏။

(ဓမၼပဒ)

Advertisements
 
 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: