RSS

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (13th July 2011)

14 Jul

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ သတင္းမွတ္စု လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေက်ာ္သူ
ဇူလိုင္ ၁၄၊ ၂၀၁၁ 

 

လူမႈေရးျဖင့္ သာသနာျပဳျခင္း
လိႈင္မဟာစည္ ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္သည္ ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ ဆ႒သံဂီတိပုစၧက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အရိယမဂၢလမ္းၫႊန္၊ ကမ႓ာ့ဗုဒၶသာသနာျပဳ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ နည္းနာနိႆယအတိုင္းက်င့္သံုးၾကတဲ့ ေက်ာင္းမ်ားအနက္မွ တေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၁) ရပ္ကြက္၊ ေယာဂီေက်ာင္းလမ္း လိႈင္တကၠသိုလ္အနီးတြင္ တည္႐ွိပါသည္။ 

 
၄င္းအျပင္ လိႈင္ မဟာစည္ ဝိပႆနာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အ႐ွင္စႏၵဝရက အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္သို႔ မဟာသတိပ႒ာန္ ဝိပႆနာတရားျပန္႔ပြားေစရန္အတြက္ ကမၼ႒ာနာစရိယမ်ားေစလႊတ္၍ တရားစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားသာသနာျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္၍ သာသနာျပဳရာတြင္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသာေဒသအခ်ဳိ႕မွ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလိုေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ပညာသင္အ႐ြယ္ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ပအို႔ဝ္၊ ဝ၊ ပေဒါင္၊ မြန္၊ ဗမာ စသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။ 
 
ဤတြင္ ပညာသင္ႏိုင္သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ဘ၀ကို ေလာကီပညာ၊ ေလာကုတၱရာ ပညာႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးလိုေသာ လိႈင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမတၱာႏွင့္ ဆႏၵအရ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားကေလးမ်ား ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္း၍ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္မဟာစည္ ဝိပႆနာေက်ာင္းတိုက္တြင္ သင္ၾကားေပးလွ်က္႐ွိရာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၀၀) ဦးေရခန္႔ ႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သင္ၾကားေပးရာတြင္ ေက်ာင္းတိုက္မွ သင္တန္း နည္းျပ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား/သူေလးမ်ားအျပင္ ျပင္ပမွ ေစတနာ႐ွင္၊ ဝါသနာ႐ွင္ ဆရာ/မမ်ားကပါ လာေရာက္၍ သင္ၾကားပညာဒါန ျပဳခဲ့ၾကသည္။
၁၃.၇.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူသည္ သူ၏ အမ ဝမ္းကြဲျဖစ္သူ မၿပံဳးၿပံဳးရီ လူႀကံဳပါးလိုက္ေသာပစၥည္းကို လိႈင္မဟာစည္ေက်ာင္းတိုက္၌ သီလ႐ွင္ ဆရာေလးထံတြင္ သြားေရာက္ယူေဆာင္ရာ လိႈင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဦးေက်ာ္သူအား ေတြ႔ဆံုလိုသည္ဟု မိန္႔ၾကားသည့္အတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေတြ႔စဥ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမွ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အႏုပညာ႐ွင္တို႔၏ ေနာက္ဆုံး သြားရာလမ္းႏွင့္ ယသ သတို႔သား၏ အမ်ားသူငါတို႔အေပၚ ကိုယ္က်ဳိးစြန႔္ ေပးဆပ္ခဲ့မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ဆံုးမၾသဝါဒ ေျပာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လိႈင္မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္ေလးမ်ား၊ ကမၼ႒ာနာစရိယ သီလ႐ွင္ဆရာေလးမ်ားႏွင့္ ေယာဂီ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက စုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြ (၁၀၀,၀၀၀/-) က်ပ္တိတိကို လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ လွဴဒါန္းမႈအၿပီး သီလ႐ွင္ဆရာေလးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိႈင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသား/သူ (၅၀) ဦးခန္႔ကို လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ ေပးဆပ္ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာေျပာဆိုခြင့္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ 
ထိုသို႔ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ပညာရပ္မ်ားအား လာေရာက္သင္ၾကားၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေပၚ လူသားတို႔ထား႐ွိရမည့္ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား၊ လူမႈေရးေပးဆပ္မႈမ်ားကို မိမိတို႔၏ ေခါင္းလႈပ္တိုင္း၊ ပါးစပ္လႈပ္တိုင္း၊ လက္လႈပ္တိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း၌ ကုသုိလ္ရ႐ွိေအာင္ ေနထိုင္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္းသည္ လူမႈေရးျဖင့္ သာသနာျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
 ေနာက္ဆံုးဂါရဝ
ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ဆရာေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာတရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၊ ဇိနမာရ္ေအာင္ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔ ၾသဝါဒါစရိယ၊ (၁၀၈)ေတာင္ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔ ၾသဝါဒါစရိယ၊ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ၊ မဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ သက္ေတာ္႐ွည္ ေအာင္စၾကာ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာႀကီး၏ ဦးစီးပဓာန မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲဝိမလဗုဒိၶ သက္ေတာ္ (၈၅) ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ (၆၅)ဝါသည္ ၅.၇.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဝနတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားခဲ့ၿပီး ယေန႔ ၁၁.၇.၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသားမ်ားသည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္စၾကာ မိုးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းမွ ေရေဝးသုႆန္ ခန္းမေဆာင္သို႔ပင့္ေဆာင္၍ ေန႔လည္ (၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အႏိၲမအဂၢိ စ်ာပနအခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
 
ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တပည့္သံဃာ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမမ်ားႏွင့္ ပင့္ေဆာင္ရန္လမ္းခရီးတေလွ်ာက္ လမ္းေဘးဝဲယာမွ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို႔အား ေလးစားၾကည္ညိဳစြာျဖင့္ လက္အုပ္ခ်ီမိုး၍ ေနာက္ဆံုး ဂါရဝအျဖစ္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။
Advertisements
 
 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: