RSS

Tu Maung Nyo – Regime’s Consultant can only sing at the NLD HQ

18 Jul

NLD ဌာနခ်ဳပ္ မွာ ေဒါက္တာဦးျမင့္ သီခ်င္းပဲဆိုုပါ မေဟာပါနဲ႔ တဲ့လား

တူေမာင္ညိဳ

ဇူလိုုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၁

         သမၼတရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအႀကံေပး ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ NLD ဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွာေဟာေျပာမယ့္ “ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး စာတမ္းဖတ္ပြဲ” အစီအစဥ္ ပ်က္သြားတယ္၊ ဖ်က္လိုက္ရတယ္ စတဲ့သတင္းေတြၾကားရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ၂ ရက္ေန႔က NLD ဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ “ကမၻာ့ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေန႔”  အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ ေဒါက္တာဦးျမင့္ ဂီတာတီးၿပီး သီခ်င္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာဦးျမင့္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သမၼတ အႀကံေပး မျဖစ္ ေသးဘူး။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႔လည္း မဖြဲ႔စည္းရေသးဘူး။ ဒီေတာ့ NLD ဌာနခ်ဳပ္ကိုသြားႏုိင္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ပါဝင္ တက္ေရာက္ၿပီး သီခ်င္းဆိုႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ (နအဖ)စစ္အစုိးရကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖြဲ႔  ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၁) ထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္  သမၼတ အႀကံေပးျဖစ္လာပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၀ ရက္ေန႔ကေန ၂၂    ရက္ေန႔ အထိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ “ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”မွာ အဓိကစာတမ္း (Theme Paper) ျဖစ္တဲ့ “ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးလမ္းျပစာတမ္း” ကို ေဒါက္တာဦးျမင့္ ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ၾကားခဲ့တာပါ။

အဲဒီ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ NLD ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအားလံုးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး က ဦးေအာင္ေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုအေျခအေနေတြေအာက္မွာ  သမၼတရဲ႕အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက “ဥပေဒအရရပ္တည္ခြင့္မရွိေတာ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေဟာင္းတစ္ခု” ရဲ႕ အမိုးေအာက္မွာ၊ ဌာနခ်ဳပ္မွာ သြားေရာက္ေဟာေျပာတာကုိ ခြင့္မျပဳႏုိင္ပါဘူး။ တရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ ရပ္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေနပါတယ္။

ေဟာေျပာမႈက တရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ဆက္သြယ္မႈေျမာက္ေနပါတယ္။ “တည္ဆဲဥပေဒ”  နဲ႔ညႇိစြန္းေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္ပ်က္သြားတယ္၊ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရတယ္။ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ဟာ တည္ဆဲဥပေဒကုိ နာခံ ရပါတယ္။

တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ျပတ္္ဆိုသလုိ ဒီအခ်က္က NLD နဲ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အျခားေသာႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပါ သတိေပးလိုက္တာ/ တားျမစ္ပိတ္ပင္လုိက္တာ/ ၿခိမ္းေခ်ာက္လုိက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအႀကံေပးအဖြဲ႔ဆိုတာကိုေလ့လာၾကည့္ေတာ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာဆိုၿပီး ခြဲျခားထားပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၉ ဦးရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရားအႀကံေပးသူေတြဟာ ယခင္(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သား စစ္ဘက္ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖို႔ ေသဆိုေသ ရွင္ဆိုရွင္မယ့္ အႀကံေပးေတြလုိ႔ ေျပာရင္ ရႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ကုလသမၼတအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်းနမ္မီးယား လာစဥ္က “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူး” ၊ “ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာဟာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့ စကားေတြကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာအႀကံေပးေတြက အားတက္သေရာ ေျပာဆိုခဲ့တာ ဘာမွ်မဆန္းပါဘူး။

“အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑” ကို ဇြတ္အတင္းရယူထားသူေတြကို ဘယ္သူက ဘာအႀကံေပးႏုိင္မွာမို႔လဲ။ ႏြားေရွ႕ထြန္က်ဴးတာသာျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့။

မင္းလုိလိုက္မင္းႀကိဳက္ေဆာင္သူလား၊ တကယ့္အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္လား။

အႀကံေပးဆိုတာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုအက်ိဳး ေရွ႕ရႈၿပီး တုိင္းျပည္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ခရီးကို ပညာမ်က္စိနဲ႔ ေျမာ္ျမင္၊ ထိုးထြင္း၊ ဆန္းစစ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကရမယ့္သူေတြ မဟုတ္ပါလား။ အမွန္နဲ႔အမွား၊ အက်ိဳးနဲ႔အျပစ္၊ အျပဳနဲ႔အဖ်က္ စတာေတြကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳၾကရမယ့္သူေတြ မဟုတ္ပါလား။

(နအဖ) စစ္အစုိးရကလည္း ၁၉၉၇ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၃/၉၇) နဲ႔ (Advisory Group) အႀကံေပးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ဖူးပါတယ္။

အဲဒီအႀကံေပးအဖြဲ႔မွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃) နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (၁) ဦး စုစုေပါင္း (၁၄) ပါဝင္ပါတယ္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃) ဦးထဲမွာ မူလ (နဝတ) အာဏာသိမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘုန္းျမင့္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ရဲေက်ာ္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ေအာင္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်စ္ေဆြ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေအာင္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ဘ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးၫြန္႔ စသျဖင့္ပါဝင္ပါတယ္။

သူတို႔ ဘယ္လုိအႀကံေတြေပးၾကသလဲဆိုတာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကမသိသလို၊ အဲဒီအႀကံေပးအဖြဲ႔ ဘယ္လုိဖ်က္သိမ္းလိုက္ သလဲ ဆိုတာလည္း တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုက မသိလိုက္ပါဘူး။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဆုိတာ ေဘးပို႔ေခ်ာင္ထိုး ႏွစ္သိမ့္လိုက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတာ့ခ်လို႔ရပါတယ္။

အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္တဲ့ ေအာက္မွာ အတုအပ၊ ဆင္တူရိုးမွား သ႑ာန္မ်ိဳးစံုဖန္တီးႏုိင္တယ္၊  လွည့္စားႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔သတိရွိၾကဖို႔နဲ႔ မ်က္ေစ့မလည္ဖုိ႔ပါဘဲ။

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 18, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: