RSS

Burma’s Martyrs Day according to Regime

22 Jul

သတင္းစာ ၃ ေစာင္ေပၚက ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား

တူေမာင္ညိဳ

ဇူလိုုင္ ၂၂၊ ၂၀၁၁

က်ေနာ္သည္ ယခုႏွစ္တြင္က်င္းပသည့္ “ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား” က်င္းပပံုကို ယခင့္ယခင္ႏွစ္ မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ထူး၍ စိတ္ဝင္စားေနမိပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းစာအုပ္ေတြကိုလည္း အေျမာက္အမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေဝေရးသားေနၿပီး၊ ေရးသားထုတ္ေဝသမွ်ကို စိတ္ဝင္တစား၊ အားတက္သေရာ ဝယ္ယူဖတ္ရႈေနၾကသည္ကလည္း ထူးျခားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္စိမ္းနီ စုစည္းထုတ္ေဝသည့္ “စာေရးဆရာ ကိုေအာင္ဆန္း (၁၉၁၅- ၁၉၄၇)” စာအုပ္မွာပင္ ပါဝင္ေရးသားသူ ၁၈၃ ဦး ရွိသည္။ ထိုစာအုပ္သည္ စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ဝယ္၍မရေတာ့ကုန္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားမႈသည္ ျပည္သူမ်ား လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ ဒီေရအလား တိုးမ်ားေနသည္။

သုိ႔ျဖင့္ “ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား” ကို ဘယ္သူေတြတက္ေရာက္၍ ဘယ္လိုပံုစံက်င္းပမွာလဲ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ပထမအႀကိမ္က်င္းပမည့္အခမ္းအနားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ၉ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ အခမ္းအနားသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္မည္ဆိုသည့္ စသည့္၊ စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ က်ေနာ့္ စိတ္ဝင္စားမႈ ၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ရုပ္ျမင္သံၾကားက်ေနာ့္တြင္မရွိ၍ အခမ္းအနားက်င္းပပံုကို မၾကည့္လုိက္ရပါ။

သုိ႔အတြက္ ေရဒီယုိႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက လႊင္႔ထုတ္ေသာ သတင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (ဓါတ္ပံု) မ်ား ကိုသာၾကည့္ရပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ အစိုးရ၏ တရားဝင္ သတင္းစာ(၃) ေစာင္ တြင္ ေဖၚျပေသာ “၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား” က်င္းပပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာတစ္ေစာင္ႏွင့္ တစ္ေစာင္၏ ေဖၚျပခ်က္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ(အဂၤလိပ္ဘာသာ) ၊ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ားတြင္ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးသတင္း အျဖစ္ေပၚျပထားပါသည္။

သတင္းဓါတ္ပံုအျဖစ္အလည္း ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး ဦးလွျမင့္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနသည့္ပံုတစ္ခုတည္း ကိုသာ သတင္းစာ ၃ ေစာင္စလံုးက တစ္ထပ္တည္းပင္ ေဖၚျပထား ပါသည္။ သတင္းစာသားလည္း အားလံုးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ေၾကးမံုတြင္ “၏၊ သည္္” မလြဲအတူတူပင္။

https://moemaka.files.wordpress.com/2011/07/screenshot2011-07-21at9-55-38pm.png?w=300

https://moemaka.files.wordpress.com/2011/07/screenshot2011-07-21at9-55-45pm.png?w=300

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ(အဂၤလိပ္ဘာသာ)တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားမွာ စာမ်က္ႏွာ (၈) တြင္ သတင္းဓါတ္ပံု (၄) ပံု ေဖၚျပထားပါသည္။ အစဥ္အလုိက္အားျဖင့္

– အာဇာနည္ ဦးဘဝင္း မိသားစုမ်ားႏွင့္ အာဇာနည္ ဦးရာဇတ္ မိသားစုဝင္မ်ားက လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနပံု

– ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနပံု

– ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတအစည္းအရံုး လြမ္းသူ႔ပန္းေခြေနခ်ပံု

 

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည့္ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားမွာ စာမ်က္ႏွာ (၃ ေကာ္လံ ၅ ) တြင္ သတင္းဓါတ္ပံု (၄) ပံု ေဖၚျပ ထားပါသည္။ အစဥ္အလုိက္အားျဖင့္

– သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြမ္းသူ႔ ပန္းျခင္းခ်ေနပံု

– သခင္ျမ မိသားစုမ်ား လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနပံု

– ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂီတအစည္းအရံုး လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနပံု

– ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနပံု

 

ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားမွာ စာမ်က္ႏွာ (၃ ေကာ္လံ ၁ ) တြင္ သတင္းဓါတ္ပံု (၄) ပံု ေဖၚျပ ထားပါသည္။ အစဥ္အလုိက္အားျဖင့္

– သားႀကီးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္း လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနပံု

– မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားမိသားစုမ်ား လြမ္းသူပန္းေခြခ်ေနပံု

– ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း လြမ္းသ႔ူပန္းေခြခ်ေနပံု

– ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနပံု

အာဇာနည္ႀကီးမ်ား၏မိသားစုမ်ားက အာဇာနည္ေန႔တြင္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားကို ကန္ေတာ့ၾကသည္၊ အေလးျပဳၾကသည္၊ ေမတၱာပို႔၊ အမွ်ေဝျခင္းမ်ားသည္ ျပဳၿမဲအစဥ္အလာျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးအတြက္လက္ရွိသမၼတႀကီးအေနျဖင့္လည္း  လြမ္းသူ႔ ပန္းေခြ သုိ႔မဟုတ္ လြမ္းသူ႔ပန္းျခင္းေပးပို႔၍ ဂါရဝျပဳသင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး အတြက္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္ သည္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုယ္စား လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ/ပန္းျခင္းေပးပို႔ ဂါရဝျပဳျခင္းမရွိသည္ကို ႀကီးမားေသာလစ္ဟာခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား က ပန္းေခြခ်အေလးျပဳေသာ္လည္း လက္ရွိစစ္မႈထမ္းမ်ား (စစ္မႈထမ္းသစ္မ်ား) က ဘာေၾကာင့္ ပန္းေခြခ်အေလးျပဳျခင္းမရွိပါ။

ဘာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပါလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ကလည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုယ္စားတက္ေရာက္အေလးျပဳသည္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ/ ပန္းျခင္းေပးပုိ႔ ဂါရဝျပဳျခင္းမရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အပါအဝင္ အျခားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အာဇာနည္ဗိမာန္သုိ႔သြားေရာက္ ဂါရဝ ျပဳၾကသည့္သတင္း လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ/ ပန္းျခင္းေပးပို႔သည့္သတင္း ေဖၚျပမထား၍မပါရွိေလသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သြားေရာက္ ဂါရဝ ျပဳျခင္း/ေပးပို႔ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ သတင္းမေဖၚျပေလသလား က်ေနာ္ မေျပာတတ္ပါ။ ပုဂၢလိကဂ်ာနယ္မ်ား ေစာင့္ဖတ္ၿပီးမွသာ သိရေပေတာ့မည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အခမ္းအနားက်င္းပသည့္သတင္းကိုေတာ့ မီဒီယာမ်ားတြင္ ၾကားရပါသည္။

စကာလံုး၊ စကားသံ၊ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ ျပဳမူလႈပ္ရွားေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ မည္သုိ႔သေဘာထားသည္ ဟူေသာ  ပင္ကုိယ္သေဘာထားကို ေၾကးမံုျပင္သဖြယ္ဟပ္ၿမဲပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 22, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: