RSS

Tu Maung Nyo – On 25th July Meeting with the Regime

27 Jul

“ဇူလုိင္၂၅ ေတြ႔ဆံုမႈ”ကို ေလ့လာျခင္း

တူေမာင္ညိဳ

ဇူလိုုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၁

 “ဇူလုိင္၂၅ေတြ႔ဆံုမႈ”ကို ေလ့လာၾကည့္ပါတယ္။ ယခင္ေတြ႔ဆံုမႈ(၉)ႀကိမ္နဲ႔လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါတယ္။ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေန တဲ့ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔လည္း ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါတယ္။

ယခုေတြ႔ဆံုမႈက “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး” နဲ႔  “လြတ္လပ္ေသာအရပ္သား” ေတြ႔ဆံုမႈလို႔ေျပာရင္ ရမယ္ထင္ပါတယ္။

ယခင္ (၉) ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈက “ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး”နဲ႔ “အိမ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသူ” ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကို “ႏွစ္ဦးသေဘာတူ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ထုတ္ခြင့္ တပါတည္း ေပးလိုက္တာနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းခြင့္ေပးလုိက္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီေတြ႔ဆံုမႈ”ဟာ  “ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္” ေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ ျပင္းျပန္းထန္ထန္  ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ပြားလာေနခ်ိန္မွာ ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကလည္း သတိျပဳစရာပါ။

 

သတင္းကိုဘယ္လိုေဖၚျပသလဲ

ခါတုိင္းလိုပဲ သတင္းစာေနာက္ေက်ာဖံုးမွာသတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔အတူေဖၚျပတယ္။

“ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံု” လုိ႔ေဖၚျပထားတယ္။

သတင္းေခါင္းတပ္ရာမွာ “ေတြ႔ဆံု”  လု႔ိပဲေဖၚျပထားတယ္။ “ေဆြးေႏြး”ဆိုတာ ထည့္မထားဘူး။

သတင္းစာမွာေဖၚျပတဲ့ သတင္းေရးသားမႈကိုၾကည့္ရင္ပဲ၊ ဝန္ႀကီးနဲ႔လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသူကို ေဖၚျပရာမွာ အသားေပးပံု က မတူဘူး။ နာမည္ႏွစ္ခုကိုယွဥ္တြဲေဖၚျပမထားဘူး။  စာလံုးပြိဳင့္မတူဘူး။ ၿပီးေတာ့ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနာမည္က အေပၚက ျဖစ္တယ္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နာမည္က ေအာက္မွာ။

ယခင္က ဒီလိုေတြ႔ဆံုမႈသတင္းေဖၚျပရာမွာ ပါရွိၿမဲျဖစ္တဲ့ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ” ဆုိတဲ့စကားပုိဒ္ပါမလာဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး” ဆို တာကို ဖ်က္လိုက္ၿပီလို႔မေျပာႏုိင္ဘူး။

ဇြန္၁၉ ရက္ ( Eleven Media Group ) သတင္း မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃/၂၀၁၁ ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း ၂၉ ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း သတင္းကိုဖတ္ရပါတယ္။

အဲဒီဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းသတင္းဖတ္ရေတာ့ “ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးတာဝန္” ဖ်က္သိမ္းတဲ့အထဲ ပါသလားလုိ႔ ရွာေဖြၾကည့္မိပါ ေသးတယ္။ မေတြ႔ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ (နအဖ) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔ ကေတာ့ အဲဒီလို ဖ်က္သိမ္းလုိက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ၂၉ ဖြဲ႔ထဲမွာပါဝင္ပါတယ္။ (နအဖ) ကို ဖ်က္သိမ္းမွေတာ့ (နအဖ) ေျပာေရး ဆိုခြင့္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔လည္းဖ်က္သိမ္းရတာေပါ့။ ဘာမွ်မဆန္းပါဘူး။

ဒါေတြထည့္ေျပာေနတာက “မဖ်က္သိမ္းသမွ်အတည္ျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ (၂၀၀၈)  ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၄၄၆၊ ၄၄၇၊ ၄၄၈) ေတြကိုရည္ၫြန္းၿပီးေျပာရတာပါ။

ျပည္ပသတင္းဌာန၂ ခု (ေအပီနဲ႔ရုိက္တာ) နဲ႔ ျပည္တြင္းမဂၢဇင္းနဲ႔ဂ်ာနယ္ (ျမန္မာ့ဓနနဲ႔ Open News ) တစ္ခုက သတင္း ေထာက္ေတြေမးတဲ့ ေမးခြန္း ၃ ခုရဲ႕ အေမးနဲ႔အေျဖကိုသတင္းစာမွာ ေဖၚျပထားတယ္။

ေတြ႔ဆံုမႈသတင္းကို သတင္းစာမွာသာ ေဖၚျပေပမယ့္ ေရဒီယိုနဲ႔ရုပ္သံသတင္းေတြမွာေတာ့ မေဖၚျပဘူး။

 

ဘယ္လုိေတြ႔ဆံုမႈမ်ိဳးလဲ

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႔ ရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္အား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရတဲ့ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

“သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ သေဘာထားတယ္” လို႔ဆိုထားေလေတာ့ တနည္းအားျဖင့္ ယခုလိုေျပာႏုိင္မယ္ ထင္ပါ တယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔ကဖိတ္ၾကားျခင္းခံရတဲ့ အရပ္သားတစ္ဦးက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို လာေရာက္ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ (၉) ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈကေတာ့ “ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး”နဲ႔  “အိမ္ခ်ဳပ္က်ခံ ေနရသူ” ေတြ႔ဆံုမႈမ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔ေတြ႔ဆံုမႈကို “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး”နဲ႔ “လြတ္လပ္ေသာအရပ္သား” ေတြ႔ဆံုမႈလို႔ေျပာရင္ ရ မယ္ထင္ပါတယ္။

 

ေတြ႔ဆံုၾကသူႏွစ္ဦးရဲ႕ကိုယ္စားျပဳမႈကိုဘယ္လိုေဖၚျပထားသလဲ

 

ဦးေအာင္ၾကည္ကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလုိ႔ေဖၚျပထားတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ သေဘာထားတယ္” လို႔ ဆိုထားေလေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လို႔ ရုိးရိုးပဲေဖၚျပပံုရပါတယ္။ တျခားဝိေသသပါဘာမွမပါဘူး။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕၂၈ ဇြန္ ေပးစာမွာလည္း “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” ဆိုၿပီး လိပ္မူ ထား တာပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၂၉ ဇြန္ ျပန္ၾကားစာမွာေတာ့ ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈပါတယ္။ အဲဒီလုိကိုယ္စားျပဳမႈနဲ႔တုန္႔ျပန္ခဲ့တာကို  ဦးဝင္းတင္က မီဒီယာတစ္ခုမွာ ထင္ရွားေအာင္ထုတ္ေဖၚေျပာတယ္။

ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရးအရကိုယ္စားျပဳမႈက သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ (၃) ႀကိမ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ (၂) ႀကိမ္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ (၃) ႀကိမ္၊ ၂၀၁၀ မွာ (၁)ႀကိမ္ ေတြ႔တယ္ဆုိတဲ့ ယခင္ (၉)ႀကိမ္ ေတြ႔ခဲ့တယ္ဆုိတာမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံထားရသူဘဝနဲ႔ ေတြ႔ရတာ မဟုတ္လား။

“ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးနဲ႔အိပ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသူ”ေတြ႔ဆံုမႈ။

ဘယ္မွာလဲ၊ ဘယ္ဟာလဲ အေကာင္အထည္ရွိတဲ့ေတြ႔ဆံုမႈရလဒ္။

ေတြ႔ဆံုမႈဟာတန္းတူရွိဖို႔လိုသလုိ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈကလည္းရွင္းလင္းတိက်ဖို႔လိုတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ရလဒ္ရွိဖို႔လည္း လိုတယ္။

NLD ကအၿမဲေျပာေနတာရွိပါတယ္။ “အဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္သူခ်င္း ေတြ႔ဆံုမႈ” မ်ိဳးျဖစ္ဖို႔သိပ္လိုတယ္။

အခုမွပထမအႀကိမ္စေတြ႔ဆံုတာပဲ၊ ဆႏၵမေစာပါနဲ႔လို႔ မေျပာပါနဲ႔။ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာမယ္ဆုိတဲ့ စကား ရွိ တယ္ေလ။

 

ႏွစ္ဦးသေဘာတူ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

 

“ႏွစ္ဦးသေဘာတူ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” လုိ႔ပဲ သတင္းစာမွာေရးပါတယ္။

သိပ္ရွင္းတာပဲ။ ႏွစ္ဦးပဲသေဘာတူထားတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ပဲ။ ဘယ္လိုကိုယ္စားျပဳမႈမွမပါရွိဘူး ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ ပါတယ္။

“ႏွစ္ဦးသေဘာတူ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္”မွာ

–       မိနစ္ ၇၀ ေလာက္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။

–       ေဆြးေႏြးမႈကို ႏွစ္ဖက္ေက်နပ္အားရမႈရွိတယ္။

–       ေဆြးေႏြးရာတြင္  တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကိစၥ၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈ ပေပ်ာက္ေရးကိစၥ၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမႈ ကိစၥေတြပါဝင္တယ္။

–       သင့္ေလ်ာ္ေသာရက္မွာ ထပ္မံေတြ႔ဆံုဖို႔ သေဘာတူတယ္။

သတင္းဌာနအခ်ိဳ႕က “ပူးတြဲေၾကညာခ်က္”လုိ႔ ဆႏၵစြဲနဲ႔ေျပာတာၾကားရပါတယ္။

“သမုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီ” ဆိုတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ မိုးေကာင္းစဥ္က ေတြ႔ဆံုမႈကို သတိရမိပါေသးတယ္။ အဲဒီ “စာမ်က္ႏွာသစ္” ဆိုတာကလည္း ဘာမွ်မပါတဲ့ နတၳိဗလာပါပဲ။ ကလိန္ေစ့ၿငိမ္းဆင္တဲ့ ၿငိမ္ပိလမ္းစဥ္လုပ္ရပ္ပါပဲ။

ထင္ရွားတဲ့ရလဒ္ေပၚထြက္မလာခဲ့ဘူး။

 

ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား

 

ေမးခြန္း (၃)ခု ေမးခြင့္ျပဳတာပါ။

ေမးခြန္း (၂) ခုကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျဖပါတယ္။ က်န္တဲ့တစ္ခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျဖပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျဖ –  “အခုေတြ႔ဆံုမႈက အဲဒီရလဒ္မ်ား (၉ ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈရလဒ္) ထက္ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ လိမ့္မယ္ လို႔ က်ေနာ္အေနနဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” တဲ့။

ယခင္ရလဒ္ကဘာေတြလဲ။ ျပည္သူေတြသိဖုိ႔ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔လုိတယ္။

“ေရွ႕ေလွ်ာက္လုပ္သြားစရာကိစၥေတြအမ်ားႀကီး ရဲ႕အစေျခလွမ္းတစ္ခုလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္” တဲ့။ အစေျခ လွမ္းတစ္ခုဆိုပါလား။

“သမုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္” ၿပီးတဲ့ေနာက္ “အစေျခလွမ္းတစ္ခု” ေပါ့။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျဖ – “ ကၽြန္မတုိ႔ကေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ရလဒ္ေတြပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ေပါ့ေနာ္၊ ဘာစကားပဲေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူနဲ႔ပဲတြဲတြဲ၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံႏွင့္တုိင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳဖို႔ပါပဲ။ အဲဒါကိုပဲေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” တဲ့ ။

ဟုတ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံႏွင့္တုိင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳဖို႔ လက္တြဲၾကရမွာပါ။ ဘာစကားပဲေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူနဲ႔ပဲတြဲတြဲ ဒါေပမယ့္ “မူမမဲ့ဖို႔” ပါပဲ။

တုန္႔ျပန္မႈမ်ား

“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီလုိလားသူတုိင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားကို အဆြတ္ခ်ဳႏုိင္ဆံုး စကားလံုးျဖစ္ေန ေရာ့သလားမသိပါဘူး။

ဒီစကားလံုးနဲ႔ အရူးလုပ္ခဲ့ေပါင္း မ်ားလွပါၿပီ။

ျပည္တြင္းျပည္ပ တုန္႔ျပန္မႈတုိင္းမွာ သံသယနဲ႔ မယံုၾကည္မႈေတြပါဝင္ေနတာကို အထင္အရွားေတြ႔ရေတာ့ ေျဖသာပါတယ္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္” ေတြမွာ တၿခိမ္းၿခိမ္းျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြကိုလည္း ေတြ႔ဆံုမႈ အာဂ်င္ဒါ ထဲတိတိက်က်ထည့္သြင္းၾကရမွာပါ။

တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုအထိခုိက္ဆံုးကိစၥေတြကိုအာဂ်င္ဒါထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကထားၿပီး ပထမဆံုးကိုင္တြယ္ရမွာေပါ့။

တုိက္ပြဲေတြ အသည္းအသန္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ “ဒီေတြ႔ဆံုမႈ” ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာတာကိုလည္း အားလံုးကအေလး အနက္သတိျပဳမိပါတယ္။

စစ္အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အစုိးရကိုဆက္ခံတဲ့အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ၿမိဳ႕ျပလူထုအံုႂကြမႈနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာကိုေတာ့ အသည္းခုိက္ေအာင္ေၾကာက္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အဲဒီ တုိက္ပြဲသ႑ာန္၂ ခု အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္သြားမွာကိုလည္း သူတို႔ အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာဖိအား ဘာညာဆိုတာေတြကို  သူတုိ႔လံုးဝမေၾကာက္ပါဘူး။

 

ဇူလုိင္ ၂၅ ေတြ႔ဆံုမႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး NLD ကထုတ္ျပန္မယ့္ ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ယခုလို ဆက္လက္ ေလ့လာ ၾကည့္ၾက တာေပါ့။

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 27, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: