RSS

Arkar Htet – 8888

29 Jul

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွ ေျပာေနသည္
အာကာထက္
ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၁
ရွစ္ေလးလံုးသည္ အေရးအခင္းမဟုတ္ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမသပိတ္ႀကီးၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္သည္ (ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ)
ရွစ္ေလးလံုးသည္ ဒုတိယေျမာက္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲျဖစ္သည္ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)
က်ဳပ္တို႔ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကြန္ပါဘူး မရလို႔၊ ေဘာပင္ မရလို႔ လမ္းမေတြေပၚထြက္ၿပီး ေသာက္ကျမင္းေက်ာထၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ မတရားမႈကုိ ေတာ္လွန္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းခန္းေတြထဲက ထြက္လာတာျဖစ္တယ္ (မင္းကိုႏိုင္ – ၁၉၈၉ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဒီ/ၿငိမ္း ဌာနခ်ဳပ္)
စစ္တပ္ဆိုတာ မိုးေပၚကို ေထာင္မပစ္ဘူး။ ပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္ (အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း – ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု မတိုင္ခင္ေလးတြင္ တိုင္းျပည္ကိုေျပာသည့္ မိန္႔ခြန္း)
စစ္တပ္ကို စိတ္နဲ႔ေတာင္ မပစ္မွားပါနဲ႔ (စစ္အာဏာသိမ္း ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ႀကီး)။

အထက္ပါ စကားလံုးမ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔တေတြရဲ့ ႏုနယ္သည့္ ေက်ာင္းသားဘဝမွာပင္ မိမိ တိုင္းျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသည္၊ ဘာေတြလုပ္ရမည္၊ ဘယ္သူေတြသည္ အမွန္တရားရဲ႕ဘက္ေတာ္သား ျဖစ္သည္၊ မည္သူေတြသည္ တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္စီးေနသူမ်ားျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည့္ စကားလံုးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတိုင္းျပည္ကိုလည္း ေနာက္ျပန္ လွည့္ၾကည့္မိလိုက္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ေက်ာင္းသားဘဝဆိုသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားအတည့္ျဖင့္ ေရွ႕တက္လွမ္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူကို ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္ပိုင္ရွင္ ဦးေနဝင္း စကားလံုးသည္ ႏုနယ္သည့္ က်ေနာ္တို႔ဘဝမ်ားစြာကို နာက်ည္းစရာစိတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည့္ဘဝ၊ ေတာ္လွန္ရမည္ဆိုသည့္ အသိစိတ္မ်ားကိုစတင္ ကိန္ေအာင္းလိုက္ေစခဲ့ေပသည္။
အထက္ပါ အဆိုအမိန္႔မ်ားတြင္ အေပၚမွ အဆိုအမိန္႔ပိုင္ရွင္ ၃ ဦးသည္ တတိုင္းျပည္လံုး ေလးစားရေသာသူ ၃ ဦးျဖစ္ၿပီး ေအာက္မွ အဆိုအမိန္႔ပိုင္ရွင္ ၂ ဦးမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ကို စစ္ကၽြန္စနစ္သို႔ စနစ္တက် သြတ္သြင္းခဲ့သူ ၂ ဦးအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၆၂ မွသည္ ၁၉၈၈ အထိ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို ေခတ္ဆိုး စနစ္ဆိုးကာလမ်ားကို အၿပီးတိုင္ ေျခမႈန္းသုတ္သင္လုိက္သည့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို စတင္ေမြးဖြာေပးလိုက္ရာ ရန္ကုန္စက္မႈ တကၠသိုလ္မွ လြင့္ထြက္လာသည့္ မီးပြားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္တိုင္တုိင္ ခိုေအာင္းေနခဲ့သည့္ ယမ္းအိုးေပၚသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေပသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တတို္င္းျပည္လံုး ထႂကြေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ၈. ၈. ၈၈ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံေန႔ႀကီးသည္ ျမန္္မာတြင္မက ကမၻာသို႔ပင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ရေပသည္။ အာဇာနည္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာတို႔မွာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကို ေပးဆပ္ခဲ့ရေပသည္။ ေပးဆပ္ေနရတုန္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးတိုက္ပြဲသည္ မဆလ တပါတီစနစ္ဆိုးကို အၿပီးတုိင္ေခ်မႈန္းခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသည္ကုိပင္ ဦးေအာင္ႀကီးမွ ဦးေနဝင္း ကိုယ္တိုင္ကပင္ ႐ုိက္ခြဲဖ်က္စီးလိုက္သည္ဟုပင္ ေျပာခဲ့ေသးသည္။ (သူ႔အဆိုအရ မဆလ အိုးခ်မ္းပဲ့ပါတီ) အမွန္မွာ လူထုေတာ္လွန္ေရးကို ေသးသိမ္ေအာင္ေျပာခ်င္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မဆလ လက္ေဝခံ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္မွ ရွစ္ေလးလံုးေန႔ကို ေသးသိမ္ပေပ်ာက္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေနေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔မ်ဳိးဆက္မ်ားမွ ထိုေန႔ေရာက္ တိုင္းျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ၂၃ ႏွစ္ကာလသို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။
သမိုင္းဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရသလို၊ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္ သမိုင္း၏တရားခံမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သမိုင္းဆိုသည္မွာ မွန္သည္ မွားသည္မရွိ၊ တကယ္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို သမိုင္းဟု ေခၚပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုေန႔ ထိုရက္ကိုေရာက္တိုင္း က်ေနာ္တို႔ ရင္ထဲမွာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္သည့္ ခံစားခ်က္ေတြကို ကိုယ္စီကိုယ္စီ ခံစားေနၾကမည္။ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရင္ထဲတြင္လည္း ထိုခံစားခ်က္မ်ဳိး ရွိေနမည္ဆိုသည္ကို က်ေနာ္ ယံုၾကည္မိေနပါသည္။ ထိုနည္းအတူ သားေပ်ာက္ မိခင္မ်ား၊ သားသမီးကို ရွင္ကြဲခြဲေနရသည့္ မိခင္ ဖခင္မ်ားလည္း ထိုနည္းတူစြာ ေအာက့္ေမ တသသ ျဖစ္ေနၾကေပမည္။
က်ေနာ္တို႔ မွီတင္းေနထိုင္ရာ အမိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ကား ေရွးပေဒသရာဇ္ေတြလက္ထက္ မွသည္ ယေန႔အထိ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ရွင္သန္ေနရသည္မွာ အင္မတန္မွ နည္က်ည္းဖြယ္ရာအတိပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ က်ေနာ္တို႔အား မ်ားစြာေသာ သခၤန္းစာေတြကို ေပးခဲ့ေပသည္။ က်ေနာ္တို႔လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျပည္သူလူထုကို ေတာ္လွန္ေရးထဲသို႔ ပါဝင္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မတရားသည့္ တပါတီစနစ္အား ေျမလွန္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔တြင္ တိက်သည့္ ဦးေဆာင္မႈစနစ္ မရွိျခင္း၊ တိက်ေသခ်ာသည့္ ညီညြတ္ေရးလမ္းစဥ္မ်ား မရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားသည့္စနစ္ကို မတည္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ပရိယာယ္ကို ႀကိဳတင္ မဆန္းစစ္ႏိုင္ျခင္း၊ မိမိ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္အေျခအေနတြင္ ေတြေဝေနခဲ့ျခင္း၊ မာန္မာန တရားေတြအား ၿပိဳင္ေနျခင္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားကုန္ခဲ့ရေပသည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွလည္း မင္းတို႔ေကာင္ေတြ ဒါေတြျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္အားႀကီးမားသည့္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းႀကီးသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း အင္အားခ်ိနဲ႔ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေဝးခဲ့ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား ညီညြတ္ေရးတရားေဟာေနသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ ညီညြတ္ေရးမ်ား ပ်က္စီးေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ 
ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဆိုသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ျပန္ဆန္းစစ္သင့္သည္မွာ မိမိအေနျဖင့္ေရာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို တကယ္တမ္း ယံုၾကည္ေနပါသလား၊ တကယ္ေရာ က်င့္သံုးေနပါသလား ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရသည္မွာ အမ်ားစုသေဘာထားကို လက္ခံသည္၊ အနည္းစုသေဘာထားကို ေလးစားသည္ဟု ေယ်ဘူယ ေျပာေနေသာ္ျငားလည္း၊ တကယ္တမ္း ေတြ႔ေနရသည္မွာ မိမိႏွင့္ သေဘာထား မတို္က္ဆိုင္လွ်င္ လံုးဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသလို လိုအပ္ရင္ ေနာက္ထပ္ တဖြဲ႔ေထာင္ရန္ ဝန္မေလးေတာ့ပါ။ အမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္သူမ်ားကလည္း အနည္းစုကုိ ရန္သူလုိ သေဘာထားၿပီး အဖြဲ႔အတြင္းမွဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေပသည္။ အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း တဦးဦးႏွင့္အားၿပိဳင္ျခင္း၊ မင္း ဘာေကာင္ ငါ ဘာေကာင္ ဆိုသည့္ အစြယ္မ်ားကို ရသည့္ေနရာကေန ထုတ္ျပတတ္ၾကေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းတြင္ အင္အားမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး သူ႔အလိုလို ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ သာဓက မ်ားစြာရွိခဲ့ေပသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ တေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္ေနျခင္းျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေပသည္။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ ယူၾကံဳးမရျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ က်ဆံုးသြားခဲ့ေသာ အာဇာနည္ အေထာင္ေသာင္းတို႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔အား ေသခ်ာေပါက္ အသံုးမက်တဲ့ေကာင္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေနမည္မွာ မလြဲပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ ေပးေနသည့္ သခၤန္းစာမ်ားကို ေသခ်ာစြာယူၾကရင္း အနာဂတ္တိုင္းျပည္အတြက္၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာ၊ ေလးစားမႈ အျပည့္ရွိေသာ၊ အေခ်ာင္သမား စိတ္ကင္းစင္ေသာ၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားကို ေမြးျမဴႏုိင္မွသာ ျမန္မာျပည္ႀကီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ က်ေနာ္တို႔တြင္ မွန္ကန္တိက်သည့္၊ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ရွိေနပါသည္၊ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တေတြသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႔မ်က္ရည္မ်ား ထာဝရတိတ္သြားေစရန္အတြက္ မီးပံုထဲတြင္ကေနသည့္ သူရဲေကာင္းငွက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားေနာက္သို႔ ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား ပီသစြာျဖင့္ အတူလက္တြဲၿပီး ခ်ီတက္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မိမိတို႔ ဘယ္လမ္းကိုလိုက္မလဲဆိုသည္ကို တိက်စြာဆံုးျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနေပၿပီ။ ယေန႔ အာရပ္ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လႈိင္းဆိုသည္မ်ဳိးကို က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လြန္ခဲ့သည့္ ၂၃ ႏွစ္မွာကတည္းက စတင္ၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးေတြ မညံ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တူနီးရွားလို၊ အီဂ်စ္လိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရေနေပသည္။ က်ေနာ္တို႔ မေအာင္ျမင္ေသးပါ။ အင္မတန္မွ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ ဇဲြေလွ်ာ့စရာ မလိုပါ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုးအခိ်န္က စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴရင္း မၿပီးဆံုးေသးသည့္တိုက္ပြဲအား ဆက္လက္တုိက္ပြဲ ဝင္ေနရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုေန႔ ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္ရွိရမည္။
ျပည္သူကို မတရားအႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားသူမ်ား က်ဆံုးရမည္။
ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ေအာင္ျမင္ရမည္။
က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းအေပါင္းအား အစဥ္ေလးစား ဂုဏ္ျပဳလွ်က္။

၇၊ ၂၆၊ ၂၀၁၁
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2011 in 8888 - 23 Years, Variety Article

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: