RSS

Int’l TheGeek – News Headlines beyond Burma – End July

29 Jul

အျငင္းပြားခ်င္စရာ မ်က္ေမွာက္အေရးအခင္းကိစၥမ်ား၊ ဇူလိုုင္ လကုုန္

ႏိုုင္ငံတကာ သာဂိ

ဇူလိုုင္ ၂၉  ၊ ၂၀၁၁

 https://moemaka.files.wordpress.com/2011/07/63531172.jpg?w=300

အေမရိကန္မွာ အေၾကြးမ်က္ႏွာက်က္ကိုု ျမွင့္ၾကဖိုု႔ ျငင္းခုုန္ေနဆဲ

       အေမရိကန္အစုုိးရရဲ့ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ကာလတိုုင္းမွာ လက္ရွိ၀င္ေငြထက္ ပိုုျပီး သုုံးေငြေတြ လ်ာထားမိတယ္ ဆိုုရင္ ေခ်းငွားသုုံးစြဲခြင့္ကိုု တိုုးျမွင့္ဖိုု႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆႏၵမဲယူျပီးေတာ့ စီမံကိန္းမ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တြဲျပီး ေဆြးေႏြး ဆုုံးျဖတ္ေလ့ရွိတယ္။ အေၾကြးထားျပီး သုုံးစြဲခြင့္ကိုု တိုုးျမွင့္တာျဖစ္လိုု႔ အိမ္ရဲ့ မ်က္ႏွာက်က္ကိုု ျမွင့္သလိုုမ်ဴိး အေၾကြးမ်က္ႏွာက်က္ျမွင့္တင္တယ္လိုု႔ (Debt Ceiling Rasie) လိုု႔ ေခၚပါတယ္။

၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြ မမွ်တဲ့ တိုုင္းျပည္မွာ စီးပြားေရး က်ခ်ိန္မွာ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ဘ႑ာေရး အေျခအေနေတြကိုု ကမာၻကိုု တင္ျပ၊ ျပည္သူေတြကိုု တင္ျပျပီး ဒီႏွစ္ေတာ့ ေငြအသုုံးလိုုေနတုုန္းပဲ မႏွစ္က အေၾကြးက ၅၀ ယူထားျပီး သုုံးထားတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ထပ္ေခ်းျပီး သုုံးဦးမယ္။ အခုု ေနာက္ ေငြ ၅၀ ထပ္ေခ်းဦး။ စုုုစုုေပါင္း ၁၀၀ မွတ္ထားလိုု႔ ေျပာတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေနာက္က်ရင္ အေၾကြး ၁၀၀ ကိုု အတိုုးက ၁ က်ပ္တိုုးနဲ႔ဆိုုရင္ ေနာင္ ဆပ္ႏိုုင္တဲ့အခါမွာ ဆယ္ႏွစ္ၾကာမွ အေၾကြးေၾကေအာင္ ဆပ္မယ္ဆိုုရင္ တုုိးရင္းေပါင္း ၂၀၀ ေလာက္ ျပန္ေပးမွာပါလိုု႔ ကတိထားတဲ့ သေဘာ။

ဒါကိုု ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြက သူ႔စကားကိုု ယုုံျပီးေတာ့ သူ႔ဆီကိုု ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ခ်ဴပ္ျပီး ေငြေခ်းေပးလိုုက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အစုုိးရက ေငြေခ်းစာခ်ဴပ္ေတြ ထုုတ္ေရာင္းတယ္ လို႔ ေခၚတယ္။ အတုုိးက နည္းနည္းနဲ႔ ေရရွည္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲသည္မွာ ေငြေခ်းစာခ်ဴပ္ေတြကိုု အမ်ားဆုုံး၀ယ္ျပီး ရင္းႏွီးထားသူက အာရွက တရုုတ္ၾကီးပါတဲ့။

အေမရိကန္ေတြက ေငြ တက်ပ္ကိုု ထုုတ္သုုံးတိုုင္း အနာဂတ္ကိုု ေပါင္ႏွံထားလိုု႔ ျပား ၆၀ ေလာက္ပဲ တန္ပါသတဲ့။ က်န္တဲ့ ျပား ၄၀ ေလာက္က အတိုုးကေန ျပန္အႏွိမ္ခံရမယ့္သေဘာ။ က်ေနာ္တိုု႔က ေစ်းထဲမွာ ေန႔ျပန္တိုုး ၁၀ နဲ႔ ယူရင္ ေၾကြးရွင္က က်ေနာ့္ကိုု ေငြ ၁၀၀ ေခ်းေသာ္လည္း လက္ငင္းမွာ ၉၀ ပဲ ထုုတ္ေပးတယ္ေလ။ ၁၀ ကိုု အတိုုးအျဖစ္ ႏွိမ္လိုုက္တယ္ မဟုုတ္လား။ ေန႔ျပန္တိုုးေနာ္။ ခ်က္ျခင္းမဆပ္ဘဲ ေနာက္ေန႔မွျပန္ဆပ္ရင္ အရင္း ၁၀၀ အျပင္ေနာက္ထပ္ ေငြ ၁၀ ပိုုေပးရဦးမယ္ေလ (အၾကမ္းတြက္ျပတာပါ)။ ေငြေလး ၉၀ ကိုု သုုံးဖိုု႔ ေငြ ၁၀ အႏွိမ္ခံရမယ္။ ခ်က္ျခင္း မဆပ္ႏိုုင္ရင္ ေငြ ၈၀ပဲ သုုံးရမယ္။ ဟုုတ္တယ္ မဟုုတ္လား။

အဲသလိုု အေမရိကန္အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ႏိုုင္ငံရဲ့ အေၾကြးမ်က္ႏွာက်က္ကိုု ျမွင့္တာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀ အတြင္းမွာ အၾကိမ္ ၂၀ ေလာက္ ရွိခဲ့ျပီ။ အစုုိးရက ၀င္ေငြထက္ ပိုုျပီး သုုံးေနခဲ့တာ ၾကာျပီ။ သည္ႏွစ္က်မွပဲ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတိုုက္အခံ ရစ္ပါလစ္ကန္ၾကီးစုုိးခ်ိန္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္က အာဏာရ ဒီမိုုကရက္ေတြ လူမ်ားစုုျဖစ္ခ်ိန္၊ သမၼတကလည္း ဒီမိုုကရက္ (လူမည္း) သမၼတကလည္း ျဖစ္ေနတာ ဆိုုေတာ့ အတိုုက္အခံေတြက ဒါကိုု စီးပြားက်ခ်ိန္မွာ အစုုိးရတရပ္ဟာ ၀င္ေငြထက္ပိုုျပီး မသုုံးသင့္၊ အေၾကြးမ်က္ႏွာက်က္ျမွင့္တာနဲ႔အတူတူ အသုုံးစာရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ေတြကိုုပါ တခါတည္း ျဖတ္ေတာက္ ေခၽြတာျပီးမွ အတည္ျပဳမယ္ ဆိုုတဲ့ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ေတာ့တာပဲ။ အဲ အေၾကြးတိုုးေခ်းတာကိုုလည္း ေနာက္ ၆ လ စာေလာက္ပဲ အေၾကြးတိုုးေခ်းမယ္။ ေနာက္ တႏွစ္စာ အေၾကြးထားျပီး ေငြေခ်းလစ္မစ္တိုုးတာ မလုုပ္ႏိုုင္ဘူးဆိုုျပီး တြက္ကပ္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲသည္မွာ သမၼတကလည္း အေၾကြးေတြ တိုုးေခ်းဖိုု႔ လိုုတယ္။ စီးပြားက်ေနခ်ိန္မွာ အစုုိးရက ၀င္ျပီး ကပ္ေစးနည္းေနလိုု႔ မရဘူး။ အစိုုးရ သုုံးစြဲေပးေနမွ၊ လုုိအပ္တဲ့ လုုပ္ငန္းေတြကိုု လုုပ္ေပးေနမွ၊ ေပးစရာ အတိုုးေတြကိုုလည္း ပုုံမွန္ ဆက္ေပးေနမွ ျဖစ္မယ္။ အဲသည္လိုု မညစ္နဲ႔၊ မတြန္႔တိုုနဲ႔လိုု႔ ျပန္ေ၀ဖန္တာေပါ့ဗ်ာ။ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီနိတ္က ဒီမိုုကရက္အမတ္ေတြကလည္း ဒါမ်ဴိး စည္းမ်ဥ္းေတြ တင္လာရင္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးမယ္ စသည္ျဖင့္ တုုန္႔ျပန္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ၾသဂုုတ္ ၂ ရက္ ေနာက္ဆုုံးရက္ကိုု ကပ္လာေနျပီး ခုုထိ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အဆိုုတင္သြင္းတာေတာင္ မလုုပ္ႏိုုင္လိုု႔ အခ်ိန္ေတြ ဆြဲေနၾက၊ တရြတ္ေတြ တိုုက္ေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

သူတိုု႔တေတြ ႏိုုင္ငံေရးကစားတာက အေရးမၾကီးဘူး။ တကမာၻလုုံး စီးပြားက်ေနခ်ိန္မွာ အေမရိကန္က ေခ်းေငြေတြကိုု တိုုးျပီး မသတ္မွတ္ႏိုုင္ဘူးသာ ဆိုုရင္ သူေခ်းထားတဲ့ ေငြေတြရဲ့ အတိုုးေတြ၊ ေပးစရာရွိတာေတြကိုု အေၾကြးနဲ႔ မေခ်ရင္ အေမရိကန္က လူမြဲစာရင္းခံရေတာ့မလုုိ ျဖစ္ကုုန္မွာ ဆိုုေတာ့ ကမာၻေငြေၾကးနဲ႔ စေတာ့ေစ်းကြက္ၾကီးလည္း ဟတ္ထိုုးဆြဲျပီး သြက္ခ်ာပါဒလိုုက္ရမလိုု ျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။ အီးယူမွာ ဂရိလိုု ႏိုုင္ငံငယ္ေလးေတြက အေၾကြးပိျပီး စီးပြားပ်က္ေတာ့ က်န္တဲ့ႏိုုင္ငံေတြက ၀င္ကယ္ျပီး က်ားကန္ေပးၾကခ်ိန္မွာ၊ ေနာက္ကလည္း တႏိုုင္ငံျပီး တႏိုုင္ငံ စီးပြားက်တဲ့ဒဏ္ ပိေနခ်ိန္မွာ ကမာၻ နံပါတ္ ၁၊ ျမီရွင္ၾကီးက အူေၾကာင္ၾကားေတြ ထလုုပ္ေနေတာ့ အားလုုံးက ရင္မၾကည့္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ကေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္က မိသားစုုေတြမွာေတာ့ ကိုုယ့္၀င္ေငြထက္ ပိုုျပီး မသုုံးသင့္ဘူး၊ ျပန္ဆပ္ႏိုုင္တာထက္ ပိုုျပီး မေခ်းသင့္ဘူးလိုု႔ ေလာဂ်စ္ရွိတယ္။ သိုု႔ေသာ္ အေမရိကန္ေတြက ႏွစ္ ၃၀ ေငြေခ်းစနစ္နဲ႔ အိမ္၀ယ္တယ္၊ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္မယ္ဆိုုျပီး ကား၀ယ္စီးတယ္။ တခါမွ သူတိုု႔တေတြ လက္ငင္းေငြေခ်တာ သိပ္မရွိဘူး။ လစဥ္ အေၾကြးေတြကိုု အရစ္က် ဆပ္၊ အတိုုးေတြ ေပးျပီး ေနၾကတာပဲ။ ပညာသင္တာေတာင္မွ အစုုိးရက ေထာက္ပံ့ေၾကးေပး၊ မေလာက္ရင္ ေငြေခ်းျပီး စာသင္၊ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်း၊ ပညာေတာင္ အေၾကြးနဲ႔ သင္တဲ့ သူေတြပါ။ က်ေနာ္တိုု႔ ျမန္မာျပည္က ႏိုုင္ငံၾကီးသားမ်ားလိုု လက္ငင္း သိန္း ၁၀၀၀၀၀၀၀၀ ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္ေတြ၊ ျခံေတြ၊ အစိုုးရအေဆာက္အဦေတြကိုု တန္းေခ်တဲ့ သူမ်ဴိးေတြ မဟုုတ္ဘူးေလ။

သည္ေတာ့ အေမရိကန္အစုုိးရကိုုယ္တိုုင္ကလည္း ျပည္သူေတြနဲ႔ ကမာၻၾကီးမွာ ၾသဇာၾကီးဖိုု႔၊ စစ္တိုုက္ဖိုု႔၊ အကူအညီေတြ ဘာေတြ ေပးခ်င္ေပးဖိုု႔ တိုုင္းျပည္ကိုု ၀င္ေငြထက္ ထြက္ေငြ မ်ားတဲ့ အခါ မ်ားျပီးေတာ့ လည္ပတ္ေနတာ မဆန္းဘူးေပါ့ေလ။ အခြန္ေတာ္ေတြကလည္း ေလ်ာ့လိုုက္၊ တိုုးလိုုက္နဲ႔ ေကာက္ရသေလာက္ ေကာက္၊ ျပီးေတာ့ ေငြေခ်းစာခ်ဴပ္ေတြ ထုုတ္ရိုုက္၊ ဒါနဲ႔ ေဒၚလာေတြ ထုုတ္၊ သံသရာလည္ေနတာေပါ့။ ျပီးေတာ့ ပင္စင္စားေတြ၊ လူအိုုေတြ၊ ဒုုကၡိတေတြအတြက္ လူမႈဖူလုုံေရး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကိုုလည္း အစုုိးရကပဲ စိုုက္ထုုတ္ျပီး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္တာပါ။ သည္တိုုင္းျပည္ လည္ပတ္ပုုံကေတာ့ မ်က္စိလည္စရာပါပဲ။ သိုု႔ေသာ္ ေျပာခ်င္တာက သဘာ၀ပဲ လိုု႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ ဒါကိုု ခုုမွ သဘာ၀လြန္ကုုန္ျပီဆိုုျပီး ရစ္ပတ္လဘစ္ကန္ေတြက ကုုန္းေအာ္ေနတာကေတာ့ သူတုုိ႔အစုုိးရမလုုပ္ရလိုု႔ ႏိုုင္ငံေရးအျမတ္ထုုတ္ၾကတာလိုု႔ ျမင္ပါတယ္။

အင္း … ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဘာဆိုုင္သလဲ။ အင္း … ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ၀င္ေငြ ဘယ္ေလာက္၊ ထြက္ေငြ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ တိုုင္းျပည္ကိုုလည္ပတ္သလဲ၊ ဘယ္သူမွ မသိဘူး။ သူတိုု႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ အလုုိေတာ္ရိေတြခ်ည္းပဲ ခ်မ္းသာေနတာ သိတယ္။ ျမန္မာေတြကလည္း အေၾကြးမ်က္ႏွာက်က္ ဘယ္ေလာက္ျမင့္ေနျပီလဲ မသိဘူး၊ သူတိုု႔အနာဂတ္ေတြ၊ ပစၨ်ပၺန္ေတြ၊ အတိတ္ေတြကိုု အာဏာရွင္လူတစုုက ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ အဓမၼက်င့္ျပီး လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ေရာင္းခ် အလကားေပးထားလိုုက္ျပီလဲဆိုုတာ မသိဘူး၊ ေန႔တဒူ၀ ရွိတာေလးနဲ႔ ၀ေအာင္စား၊ ရတာေလးနဲ႔ လွေအာင္၀တ္၊ မ၀ရင္ မရရင္ အစုုိးရမင္းမ်ားကိုု နမူနာယူျုပီးေတာ့ ေရာင္းသာ စားၾကေပေတာ့။ အျပင္ပစၥည္းေရာင္း၊ အတြင္းပစၥည္းေရာင္း၊ မိသားစုုတခုုလုုံး ထုုတ္ေရာင္း၊ ကိုုယ္က်င့္သိကၡာေတြ၊ သီလ၊ သမာဓိေတြကိုု အကုုန္ ထုုတ္ေရာင္းနဲ႔ အသက္ရွဴေနၾကတာ အခုုဆိုုရင္ အနီးဆုုံး ကာလတခုုနဲ႔ ေျပာရရင္ ၂၃ ႏွစ္ေတာင္ ရွိေတာ့မယ္။

အေမရိကန္ျပည္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုုိးရမင္းမ်ားကိုု မုုဒိတာ ပြားလိုုက္ပါရဲ့။ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုေတာ့ မုုဒိတာမပြားႏိုုင္တာ ၾကာျပီ။

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2011 in News Features, TheGeek

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: