RSS

Peace Proposal in vein – signle by Regime by Tu Maung Nyo

12 Aug

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုနဲ႔လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ် ပယ္ခ်ခံရမည့္ ေရွ႕ေတာ္ေျပးနိမိတ္

တူေမာင္ညိဳ

ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၁

          “အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” ခ်င္း တုိးတုိက္မိၾကေလသေလာ။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ားအတြက္”ဆိုၿပီး ရည္ၫြန္းထားသည့္ “လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” (ၾသဂုတ္ ၈ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ထြက္လာသည္။

(ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ/၉ ၾသဂုတ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၆ တြင္ေဖၚျပထားသည္)

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ကို တျပည္လံုးကလုိလားသည္။

လူမ်ိဳးစံုေပါင္းစံုျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကလည္း အူလိႈက္သည္းလိႈက္လိုလားသည္။ ယင္းကို သံသယ မရွိသင့္။

ထူးဆန္းသည္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို “အႏၱရာယ္” ဆိုၿပီး ရိုးမယ္ဖြဲ႔ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို “အႏၱရာယ္”ဟု ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ”ကုိေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

“ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP)လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္” အိတ္ဖြင့္ေပးစာျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ ကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာပါ သေဘာထားသည္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ သေဘာထားကို နီးနီးကပ္ကပ္ထင္ဟပ္ေနမွာေသခ်ာသည္။

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာအားလံုးတြင္ ေဖၚျပထားေသာ“အိတ္ဖြင့္ေပးစာ”လည္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အိတ္ဖြင့္ေပးစာထုတ္ျပန္ခဲ့လွ်င္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေဖၚျပႏုိင္ခြင့္ ရွိပါသေလာ။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၏ သေဘာထားအခ်ဳပ္မွာ ဓါတ္ျပားေဟာင္းျပန္ဖြင့္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အုပ္စုိးသူအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ေကာင္း၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလား၏၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သံသယလြန္ကဲ၏၊ အစြန္းေရာက္၏ စသျဖင့္ တစ္ဖက္ သတ္ အျပစ္ပံုခ်ကာေရးသားထားျခင္းျဖစ္၏။

အိတ္ဖြင္ေပးစာပါသေဘာထားသည္ အျပဳသေဘာထားမ်ိဳးမဟုတ္။

တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေျပလည္လုိသည့္သေဘာထား ေဖၚျပခ်က္လည္း မဟုတ္ပါ။

“အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀) ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦး ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသူမ်ားတြင္  ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၁၂) ပါတီ မွ (၂၂) ဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလ (၁) ဦးပါဝင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ (၈) ဦး ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးပါသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) မွ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး  (၃) ဦး ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ (၂) ဦး၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ မွ (၁) ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ မွ (၁) ဦး၊ ဖလံုစေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီမွ (၁) ဦး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)မွ (၁) ဦး၊  အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF)  မွ (၁) ဦး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္(စဒက)မွ (၁) ဦး၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီမွ (၁)ဦး၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ မွ (၁) ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ယခင္ DKBA) မွ (၁) ဦး ႏွင့္ ပုဂၢလိက (၁) ဦးတုိ႔ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။ ( ဇယားတြင္ ၾကည့္ပါ)

ထူးဆန္းသည္ဟုေျပာရမည္လားမသိ။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔က  “ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား ၅ ပါတီ”၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ( ၄/၂၀၁၁) ကို သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ားမွ ဥကၠ႒(၃) ဦးး၊ ဒုဥကၠ႒ (၁) ဦး ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၁)  ဦးတို႔က ပါဝင္လက္မွတ္ေရး ထိုးထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

“ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ(USDP)လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္” အိတ္ဖြင့္ေပးစာ(ၾသဂုတ္၈)တြင္လည္း အဆိုပါ “ညီေနာင္ တုိင္း ရင္းသား ၅ ပါတီ”မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၇) ဦးက  ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားျပန္သည္။

သက္ဆိုင္ရာပါတီမွကိုယ္စားျပဳၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခဲ့ၾကရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မိခင္ပါတီႏွင့္အတူ မရပ္တည္ဘဲ ယခုကဲ့သို႔ သီးျခားရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိ္ပါသေလာ။

သုိ႔တည္းမဟုတ္ “ႏုိင္ငံေရးေပၚတာ” အဆြဲခံရျခင္းပင္ေလာ။

ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီ (၅) ပါတီမွ (ျပည္သူ႔ + အမ်ိဳးသား) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းသည္  ၅၃ ဦးရွိပါသည္။

“ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP)လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” သည္  “ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား ၅ ပါတီ” ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ (၄/၂၀၁၁) တြင္ပါရွိေသာ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး၊ ဒုကၡေရာက္ေနေသာေဒသခံျပည္သူမ်ားအားကူညီေရး” စတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ”သည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္က်င္းပမည္ဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပလာႏုိင္သည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အဆုိမွန္သမွ် ပယ္ခ်ခံရမည့္ ေရွ႕ေတာ္ေျပးနိမိတ္လည္း ျဖစ္သည္။

“အိတ္ဖြင့္ေပးစာ”ကို “အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” နဲ႔တုန္႔ျပန္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အိတ္ဖြင့္ေပးစာခ်င္း ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾကတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အာဏာရအစုိးရ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ တုန္႔ျပန္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

အာဏာရအစုိးရ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတုိက္ပြဲ ဟုလည္း ေျပာႏုိင္သည္။

 

“ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP)လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္အိတ္ဖြင့္ေပးစာ”တြင္

ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ား

၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္

(ဇယား ၁)

စဥ္ အမည္ မဲဆႏၵနယ္ ပါတီ
၁။ ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္း က်ိဳက္မေရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
၂။ ေဒၚနန္းႏြံ ရွားေတာ
၃။ ဦးသူရိန္ေဇာ္ ေကာ့ကရိတ္
၄။ ဦးဝင္းစိန္ ကဝ
၅။ ဦးတီခြန္ျမတ္ ကြတ္ခုိင္
၆။ ဦးေမာင္တိုး မင္းလွ
၇။ ဦးလွျမင့္ဦး ပ်ဥ္းမနား
၈။ ဦးသန္းျမင့္ ဝမ္းတြင္း
၉။ ဦးေဆာင္ဆီ ေက်ာက္မဲ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၁၀။ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္ မုိင္းရယ္
၁၁။ ေဒၚနန္းဝါႏု ကြန္ဟိန္း
၁၂ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း ပင္ေလာင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယခင္ PNO)
၁၃ ဦးေနဝင္းထြန္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ အမွတ္ ၉
၁၄ ဦးေစာေနေကာ္ႀကီး သံေတာင္ႀကီး ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
၁၅ ဦးငြန္ေမာင္း ဟားခါး ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ
၁၆ ဦးေစာသိန္းေအာင္ လိႈင္းဘြဲ႔ ဖလံု-စေဝၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၁၇ ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ဉာဏ္ ပန္းတေနာ္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)
၁၈ ေဒါက္တာသန္းဝင္း ေျမာက္ဥကၠလာပ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF)
၁၉။ ေဒၚဒြဲဘူ အင္ဂ်န္းယန္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္(စဒက)
၂၀။ ေဒၚခင္ေစာေဝ ရေသ့ေတာင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)
၂၁။ ေဒၚမိျမင့္သန္း ေရး မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ
၂၂။  ဦးမန္းေအာင္တင္ျမင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ အမွတ္ ၁၂ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

(ယခင္ DKBA)

၂၃။ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊အမွတ္ ၄ တသီးပုဂၢလ

 

အမွတ္စဥ္ (၁၃/၂၂/၂၃) တို႔သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ က်န္သူမ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။

 

ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား ၅ ပါတီ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္( ၄/၂၀၁၁) တြင္

လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသူမ်ား

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္

(ဇယား ၂)

စဥ္ အမည္ တာဝန္ ပါတီ
၁။ ဦးဇိုဇမ္ ဥကၠ႒ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ
၂။ ဦးႏုိင္ေငြသိန္း ဥကၠ႒ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၃။ ဦးေစာသန္းေက်ာ္ဦး ဥကၠ႒ ဖလံုစေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၄။ ဦးစုိင္းေထြးေမာင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၅။ ဦးအုန္းတင္ ဒု- ဥကၠ႒ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ

 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 12, 2011 in Analysis, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: