RSS

Tun Aung Kyaw (NLD) – To Real Dialogue

14 Aug

စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးသုိ႔
ရဲေဘာ္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ေတာခုိ အန္အယ္ဒီ)
ၾသဂုတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၁

လူထုတိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ျပည္ေထာင္စုသစ္အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းေတြကေတာ့ တပါတီစနစ္ကို ေျမျမႇဳပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ပုန္ကန္ထႂကြေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ဘ၀ကို ၈၈၈၈ ဒီဘက္ကာလမွာ သိခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဗမာ မုန္းတီးေရးကေန စစ္အာဏာရွင္္စနစ္မုန္းတီးေရးဆီီသို႔ မိတ္ဘက္တိုက္ပြဲ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးေတာ္ပံုကို အာမခံနိုင္တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္မႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြြတ္ေရးကို အပူတျပင္းေတာင္းဆိုေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးလိုအပ္ခ်က္ကို အေျမႇာ္အျမင္ရွိရွိျဖင့္ ေသြး စည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း စိုက္ထုတ္ၿပီး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားပါရန္ ေလးနက္စြာျဖင့္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ခက္ခဲလွပါတယ္။ ညီ ညြတ္ေရးအတြက္ ထားသင့္ထားအပ္တဲ့ အျမင္သေဘာထားကေတာ့ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႂကြင္္းမဲ့ညီညြတ္ေရးေတာ့ မရနိုင္ ပါဘူး။ တထပ္တည္းလည္း မက်နိုင္ပါဘူး။ တထပ္တည္းမက်ေပမယ့္ ေတာ္လွန္တဲ့ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းစဥ္္နဲ႔အတူ ေနထိုင္ရင္း အာဏာရွင္ ကို ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ မတူကြြဲျပားျခားနားသူမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းဟာ အရည္အခ်င္းေကာင္းတခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရန္သူႏွင့္ ညီညြတ္ေရးကေတာ့ ဒီေန႔ရန္သူ၊ မနက္ျဖန္ မိတ္ေဆြဆိုတဲ့အသိကို သတိႏွင့္ယွဥ္္ၿပီး ထာ၀ရ ရန္သူ၊ ထာ၀ရ မိတ္ေဆြ ဘယ္ေတာ့ မွမရွိဘူးဆိုတဲ့သေဘာထားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းသြားရပါမယ္္္။

ယခု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနရတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ခ်င္လို႔ေတြ႕လာရတာေတာ ့မဟုတ္ပါဘူး။ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ျပည္တြင္းအတိုက္ခံအင္အားစုေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲေတြအရွိန္ျမင့္မား ေနမႈ၊ နိုင္ငံတကာသံတမန္ဖိအားေတြႏွင့္ ဘက္စံုတိုက္ေနတဲ့ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာပါ။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနရတယ္ဆိုၿပီး အရွိန္ မေလ်ာ့ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္္လူကိုယ္ယံုရင္ ဟိုလူကိုဖိတိုက္ထားရပါမယ္။

ေတာ္လွန္ေရးဟာ အမွန္တရားျဖစ္သည့္အတြက္ မုခ် အနိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးကလွမ္း – လမ္းကၾကမ္းတာမို႔ ၈၈၈၈ စိတ္ဓါတ္ကို အေျခ ခံၿပီး ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ိရိယတ႔ိုႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ခ်ီတတ္ၾကပါမွ ေအာင္ပြဲပန္းတိုင္ကို အျမန္ဆြတ္ခူးႏိုင္္ပါမယ္။ ရန္သူကိုု မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဘ႔ို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ ့့ေသြးစည္းညီညြတ္တဲ့ အင္အားရွိရပါမယ္။ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိး ျဖစ္ေစပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရး မဟာမိတ္ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ာ… ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ေတြဟာ ေတာ္လွန္တဲ့ အေတြးအေခၚကအဓိကက်ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ တဲ့အေတြးအေခၚ တိက်ရွင္းလင္းမွသာ လမ္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းၿပီး တိက်စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္ပါမယ္္။ အေတြးအေခၚ႐ႈပ္ေထြးေနရင္ လမ္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေ၀၀ါး႐ႈပ္ေထြးၿပီး ေအာင္ပြဲနဲ႔ေ၀းေနပါဦးမယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္

၁။ ေတာ္လွန္တဲ့ အေတြးေခၚတူရပါမယ္။
၂။ ေတာ္လွန္တဲ့ လမ္းစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ တူရပါမယ္။
၃။ ေ၀၀ါး ႐ႈပ္ေထြးေစတဲ့အရာ ကိစၥေတြကို တိုက္ထုတ္ရပါမယ္။
ဒါေတြလုိအပ္တယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ၊ လူမ်ဳိးစံုေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္အင္အားစုေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြ မာန္သြင္းၿပီး ဟန္ခ်က္္ညီညီ ဖိတိုက္ ထားႏိုင္မွ၊ ဟန္ျပေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကေန စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအဆင့္ကို တြန္းပို႔ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္….

၁။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေျမာက္ေရး
၂။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
၃။ မတရားအသင္းေၾကညာခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းတာေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ကိုယ့္္လူကိုယ္ယံုရင္ ဟိုလူကို္ ဖိတိုက္ထားၾကပါရန္ တပ္လွန္ႏိုးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။
ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္ …

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 14, 2011 in Op-Ed

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: