RSS

25 Aug

(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ေဘးဖယ္ထားႏုိင္ၾကမလား

တူေမာင္ညိဳ

ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၁

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္း

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြစတင္တဲ့ေန႔(ၾသဂုတ္၂၂)က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၾကတဲ့ကိစၥေတြကို ထည့္သြင္း ေျပာၾကားေလမလားဆိုတဲ့ က်ေနာ့္တိတ္တခိုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးေၾကမြသြားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔လည္း ၂ ခါေတြ႔ဆံုခဲ့။ သမၼတနဲ႔လည္း ပူပူေႏြးေတြ႔ဆံုခဲ့၊ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ေလေတာ့ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့မိတာပါ။

ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္တမ်ိဳးေျပာင္းၿပီး ေမွ်ာ္လင့္မိျပန္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေမးၾကမယ့္ “ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း”ေတြမွာ ဒီကိစၥၾကားရႏုိင္ေသးတယ္ ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးသင့္ေမးထုိက္တဲ့ကိစၥတစ္ခုမဟုတ္လား။

ဦးသိန္းစိန္က  သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာ အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအပ္ႏွင္းထားတဲ့ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာက်င့္သံုးၿပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္ၾကေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွ႕ရႈၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကိုဖြင့္လွစ္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာကို ထုတ္ေဖၚျပသ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”

“အလားတူပဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္ၾကေသးတဲ့ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကိုလည္း သေဘာထား အျမင္ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြေလ်ာ့ပါးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” တဲ့။

–      ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္ၾကေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

–      ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္ၾကေသးတဲ့ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ (ၾသဂုတ္၁၉ ရက္)ေန႔ “ေတြ႔ဆံုမႈ”ကို ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ အခုလုိ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူ လူထုအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း” တဲ့။

ဒီေနရာမွာ အထက္ပါစာပိုဒ္ထဲက “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး” ဆိုတဲ့ အပုိင္းကိုပဲ ကြက္ၿပီးၾကည့္ၾကရေအာင္။

မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ား ဆိုတာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္ဆိုတာ မတူကြဲျပားတဲ့ အေျခခံ(ရပ္တည္ခ်က္)ေတြကို ကိုယ္စားျပဳေနတာပါ။ ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကသူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္ၾကေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား/ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား” လို႔ တိတိလင္းလင္းေဖၚၫႊန္းသြားပါတယ္။

(၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္တဲ့အခ်က္ဟာ အေျခခံက်တဲ့ မတူကြဲျပားမႈတစ္ခုပင္မဟုတ္ပါလား။

ဒီလိုအရင္းခံက်တဲ့ မတူကြဲျပားမႈကို အားလံုးက(ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၊ NLD နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)  ေဘးဖယ္ထားႏုိင္ပါ့မလား။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔မိန္႔ခြန္းနိဒါန္း ကို “၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ”ဆိုတဲ့ စကားပုိဒ္နဲ႔စတင္ပါတယ္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးခ်ည္း အႀကိမ္ (၂၀) တိတိ ပါဝင္ပါတယ္။

 https://moemaka.files.wordpress.com/2011/08/suu-thein-sein-as.jpg?w=210

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ (NLD) ၏  ေၾကညာခ်က္ (၁၅/၀၈/၁၁)

ၾသဂုတ္လ၂၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ (NLD) ၏ ေၾကညာခ်က္(၁၅/၀၈/၁၁)ကို ဖတ္ရပါ တယ္။ ၾသဂုတ္လ၁၅ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ (NLD)၏ ေၾကညာခ်က္(၁၄/၀၈/၁၁) ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေၾကညာခ်က္”က ထုတ္ေဖၚလိုသည့္ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ (NLD) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က“သေဘာတူႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါေၾကာင္း” ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ စုိးရိမ္ေနၾကသလိုတစ္ကုိယ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မဟုတ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က သိရွိၿပီး/ တုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစလိုသည့္ဆႏၵလည္းရွိပံုရပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ “ဝမ္းေျမာက္အားရမႈနဲ႔ ေက်နပ္ဝမ္းသာမႈ” ရွိတယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္က ေဖၚျပပါတယ္။

“အဘယ့္ေၾကာင့္” ယင္းသုိ႔ “ဝမ္းေျမာက္အားရမႈနဲ႔ ေက်နပ္ဝမ္းသာမႈ”မ်ားျဖစ္ရတာကို ပါတီဝင္မ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ား၊ ျပည္သူ မ်ားထံသုိ႔လည္း မွ်ေဝသင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ အသိေပးသင့္သည္မဟုတ္ေလာ။ အစီရင္ခံသင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။

သုိ႔မွသာ ပါတီဝင္မ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားရွင္းလင္းစြာနားလည္သိရွိၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြဝန္းရံႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း”တြင္ ေဖၚျပထားတဲ့ “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား” မွ အခ်က္ ၃ ခုကိုသာ ကြက္ၿပီး အမွတ္တရ ျပန္လည္ေဖၚျပရပါလွ်င္ –

(က)  ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ႄခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးေရး၊

(ခ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)  ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရး၊

(ဃ) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေရး၊

တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း NLDေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လက္သံုးစကားမွာ“ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ယခုအခ်ိန္မွာ မေျပာႏုိင္ ေသးပါ” တဲ့။          ။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 25, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: