RSS

Maung Ko Oo – Parliament

04 Sep

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔ဆက္လက္က်င္းပ၊
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အဆိုျပဳေဆြးေႏြးျခင္း ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း တင္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ေမာင္ကုိဦး
စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၁

ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေလျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ခမ္းမ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔ဆက္လက္က်င္းပရာ ဥကၠ႒ ဦးေရႊပန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ေဇယ်ာငပိ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေလာက္ေကာင္က… မိမိတို႔ေဒသတြင္ ကြမ္းယာမ်ား၌ ထံုးပိုထည့္ေလ့ရွိသည္ကို မိမိ စနစ္ တက် ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သျဖင့္ သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကြမ္းယာတြင္ ထံုးပိုထည့္သျဖင့္ မလိုအပ္ပဲ ထံုးအေလအလြင့္ရွိေနျခင္းအေပၚ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသနည္းဟူေသာေမးျမန္းခ်က္ကို တိုင္းရင္းေဆး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးက ထံုးပိုစားသျဖင့္ ထံုးဓါတ္မ်ားၿပီး အ႐ုိးအဆစ္ ခိုင္မာေစသျဖင့္ ယခုအတိုင္း မသိက်ဳိးကြၽံျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပၿပီး အားလံုးတညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း …။

ဖံုထူသိရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦး၀က္ႀကီးက.. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေလးခ်ိန္၀င္စနစ္၍ အစိတ္သား ငါးဆယ္သား တပိသာဟု သံုးႏႈန္းေၾကာင္း၊ သို႔ ေသာ္ အဆိပ္သားဆိုသည္မွာ မစားသင့္ေသာအစားျဖစ္သျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့ပါသျဖင့္ ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးရာ နည္းပညာ၀န္ႀကီးမွ အစိတ္သားအစား ၂၅ က်ပ္သားဟု ေခၚရန္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာ ..အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚႏွမ္းလံုးႀကဳိင္က.. ၂၅ က်ပ္သားဆိုသည္မွာ သားဆိုသည့္စကားပါ၀င္သျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုဦးစားေပးရာ အခြင့္အေရးပိုယူရာ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၂၅ က်ပ္သားအစား ၂၅ က်ပ္သမီးဟု ေခၚေ၀ၚသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးရာ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ၂၅ က်ပ္သမီး ဟူေသာအေခၚအေ၀ၚကို သံုးႏႈန္းသင့္ေၾကာင္း မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္အႏိုင္ရၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း …။

ဆက္လက္၍ လဒသီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚကြက္ေက်ာ္က ..မိမိတုိ႔ေဒသတြင္ ငါး၀ယ္တိုင္း အေလးခိုးမႈရွိေနေၾကာင္း၊ လူထုအတြင္း မ႐ုိးမသားမႈ ကို ထင္ရွားေစသျဖင့္ ငါးအေလးခိုးသူ ငါးစိမ္းသည္မ်ားအား အေရးယူသင့္ေၾကာင္းအဆိုကိုတင္သြင္းသည္အား တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

၀ါးေယာကၡမ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ကြန္႔က .. မိမိတို႕ေဒသတြင္ ကေလးမ်ားကစားရာ၌ “၀ါဆို၀ါေခါင္ေရေတြႀကီးလို႔ .. သေျပသီးမွည့္ ေကာက္စုိ႔ကြယ္”ဟု သီဆိုကစားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာဆုိအတိုင္း ၀ါဆို၀ါေခါင္တြင္ ေရႀကီးေနေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥကို မည္သို႔ ေဆာင္ ရြက္သင့္ပါသနည္းဟုေမးျမန္းရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးက .. ေရႀကီးသည့္ကိစၥမွာ မိမိႏွင့္မဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေဘာလီေဘာပုတ္လိုက္သျဖင့္ လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးက ၎ကိစၥမွာ မိမိအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထက္သို႔ တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ငမူးေရႊျပည္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘီယာက အရက္ခ်က္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အရက္လိုင္စင္မ်ားအား တတိုင္းတျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မ်ားမ်ားခ်ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေဖါေဖါသီသီေသာက္ႏိုင္႐ံုမက ပိုလွ်ံလွ်င္ ျပည္ပသို႔တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ဗလံုးပေထြးျဖင့္တင္ျပေဆြးေႏြးရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တခ်က္လႊတ္အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း …။

ထို႔ေနာက္ ရန္းၿဖီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေရႊအာက.. ယေန႔တြင္ မိမိ၏ဇနီးမွ ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္း၊ ထိုကေလးကို မည္သုိ႔နာမည္ေပးသင့္ပါ သနည္းဟု တင္ျပေဆြးေႏြးရာ “ခင္လႊတ္ေတာ္” “ဒသမလႊတ္ေတာ္” “လႊတ္လႊတ္အာ”စသျဖင့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၾကေသာ္လည္း အတည္မျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေနာက္တေန႔ညီလာခံတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးမွ ရပ္ကြက္အတြင္း မဆင္မျခင္ ေရစည္လွည္းတြန္းသျဖင့္ လမ္းေဘးေခြးတေကာင္ ေပါင္က်ဳိး သြားသည့္ကိစၥ၊ ေတာက္တဲ့စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ကိစၥ၊ မယားငယ္ ၂ လံုးထီေပါက္သည့္ေငြကို မယားႀကီးႏွင့္ ဆိုင္/မ ဆိုင္ကိစၥ၊ အပ်ဳိႀကီးမ်ား ေယာက်ၤားမယူမေနရဥပေဒျပဌာန္းသင့္ျခင္းကိစၥ၊ ပဲျပဳတ္ႏွင့္ တဲြဖက္စားသံုးလွ်င္ အရသာရွိသည့္ “နံျပား” မွာ မနံပဲ ေမႊးသျဖင့္ “နံျပား” ဟု မေခၚပဲ “ေမႊးျပား” ဟု ေခၚသင့္ေၾကာင္းကိစၥ စသျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2011 in Maung Ko Oo, Satire

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: