RSS

Tu Maung Nyo – Kyaw San & Peace

05 Sep

ဦးေက်ာ္ဆန္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တူေမာင္ညိဳ

စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၁

ကိုလိုနီေခတ္က ေက်းလက္မွာ သူႀကီးဆိုတာအာဏာအရွိဆံုးမဟုတ္လား။ အဲဒီလိုသူႀကီးေတြထဲမွာ“ႏွစ္လံုးျပဴးေသနတ္” ရထားတဲ့သူႀကီးက ပုိၿပီးအာဏာရွိတာေပါ့။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းဟာ“ႏွစ္လံုးျပဴး” ရ ထားတဲ့ သူႀကီးျဖစ္တယ္။ သူေျပာေနတဲ့ စကားေတြနဲ႔သူေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ၾကည့္ရင္ သူဟာ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးေတြလို မဟုတ္ဘဲ၊ “ႏွစ္လံုးျပဴး” ရ ထားသူျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိသိသာရွိလွတယ္။

သူဟာအျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြအားလံုးထက္ ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္သူျဖစ္တယ္။ (နအဖ)စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ကလည္း ေျပာေရးဆုိခြင့္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၊ ယခု ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ တယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္၁၂  မွ ဦးေဆြေအာင္ေမးတဲ့ “ေမးခြန္းနဲ႔ အဆို”  ကို ေျဖၾကားေျပာဆိုရာမွာ သူ႔ ပါဝါကိုျပသြားတယ္။

အဲဒီလို ပါဝါျပရင္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ဟုေျပာ၍ရသည့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း” ဆုိၿပီး “ေဝွ႕” သြားေသးတယ္။

ဒါဟာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိသူေတြကိုသတိေပးလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ “သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း”လည္း  ပမာမထားဘူးဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္  (ဖဆပလ) (မဆလ) အုပ္စုိးသူေတြနဲ႔ သူတုိ႔ဟာ“ခ်ိဳတူ ဘို႔တူ” ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုျပသလိုက္တာျဖစ္တယ္။

 

“ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း” စာအုပ္ စတင္ပံုႏွိပ္ေနၿပီး၊ မၾကာခင္ထုတ္ေဝမယ္လို႔ဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတုိ႔သေဘာထား(ယခင္/ယခု) ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူးဆိုတာ ကို ထုတ္ေဖၚျပသေနတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥကို အခုလို  ခပ္တင္းတင္း/ ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာထား ပါတယ္။ “ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းလာသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၁) ပါ အတုိင္း လက္ခံေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး ပထမဦးစြာ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရး၊ ၄င္းမွတဆင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္”တဲ့။

“တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းေဆြးေႏြးမယ္” ဆိုတာကို ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ေဘာင္ကိုႀကိဳတင္သတ္မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဟာဒီလိုေျပာသြားတယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေဆြးေႏြးေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို အာမခံႏုိင္သည့္ မူေဘာင္အတြင္းမွ လုိက္ေလ်ာႏုိင္သမွ်လိုက္ေလ်ာၿပီး ႏွစ္ဖက္မွ်မွ်တတႏွင့္ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္” တဲ့။

ဒီေဘာင္ကိုတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြလက္ခံႏုိင္ပါသေလာ။

ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမယ္လုိ႔ဆိုသူေတြအတြက္လည္း “ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို အာမခံႏုိင္ သည့္ မူေဘာင္အတြင္း”က ေန ေဆာင္ရြက္ၾကရလိမ့္မယ္။

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူေတြကလည္း  ဒီ ေဘာင္ကို လက္ခံႏုိင္ပါသေလာ။

“မိႈင္း” ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရပ္တည္ခ်က္က “ ပြဲစားမဟုတ္၊ ႏွစ္ဖက္ၾကားကေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႔လည္းမဟုတ္၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးဆႏၵနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိေစဖို႔  ျပည္သူလူထုကို အေျခခံၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္”။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနည္း  က “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲ မဝင္ဝင္ေအာင္ဆြဲသြင္းေနတဲ့နည္းျဖစ္တယ္။

“မိႈင္း” ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ က “ သူမနာ- ကိုယ္မနာ”  တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့နည္းျဖစ္တယ္။

စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ကေတာ့ တမ်ိဳးသားလံုးအက်ိဳးအတြက္ ဒီမိုကေရစီအတုိင္းအတာ ဘယ္ေလာက္က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္/မရွိဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာ အဓိကမူတည္ေနပါတယ္။

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 5, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: