RSS

Tu Maung Nyo – U Thein Nyunt ask for answer

11 Sep

ဦးသိန္းၫြန္႔ နဲ႔ သူ၏ ေမးခြန္း

တူေမာင္ညိဳ

စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁

“ဦးသိန္းၫြန္႔” ကို အကဲျဖတ္မလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ထူးျခားတယ္လို႔ေျပာရမွာလား။ ဆန္းၾကယ္တယ္လို႔ဆိုရမွာလား။ ႏွစ္ခု စလံုးပဲလား။ ေရာေထြးေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ စာဖတ္သူမ်ားကပဲ ဘယ္စကားလံုးနဲ႔သင့္ေတာ္မယ္ဆိုတာကုိ ေရြးလုိက္ၾကပါေတာ့။

ဦးသိန္းၫြန္႔ပတ္သက္ၿပီး အေပၚယံ ေတြ႔ထားတာေလးေတြ ေရးျပပါရေစ။

ဦးသိန္းၫြန္႔က အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကျဖစ္ပါတယ္။

(NLD)ကေန ပဲ့ ထြက္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) မွာေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကပါခဲ့တယ္။ အဲဒီကေန တစ္ခါ ကြဲၾကခြါၾကၿပီး  အခုေနာက္ဆံုး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ (New National Democracy Party )ဖြဲ႔ပါတယ္။

အဲဒီ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ (New National Democracy Party ) မွာ  ဦးသိန္းၫြန္႔က ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္(NNDP) က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔မွာ “တည္ေထာင္ခြင့္” ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ေကာ္မရွင္က တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေတာ့မရေသးပါဘူး။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ (NNDP) ထဲမွာ ယခင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွာ လုပ္ခဲ့ဖူးသူ ၁၂ ဦးပါ ဝင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္(NNDP)ထဲမွာ “၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ” ကေနေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၅ ဦး ပါဝင္တယ္လို႔ (ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၂ အမွတ္ ၅၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၈ ) မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဦးသိန္းၫြန္႔ ဟာ “၁၉၉၀ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ” မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၿပီး။ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ကေနေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ”မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) ကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး  သဃၤန္း ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ကေန ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ခုဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ကြာေဝးပါတယ္။ သူကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီကေတာ့ (၃) ပါတီေျပာင္း ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ခုစလံုးမွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထဲကေနေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းၫြန္႔ ကို၂ ႀကိမ္စလံုး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတဲ့ သဃၤန္းကၽြန္း ကလူေတြ အသိဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက တာ ေတာ့ဟုတ္ဟန္မတူပါဘူး။ ထူးျခားတယ္ေျပာရမလား၊ ဆန္းၾကယ္တယ္ေျပာရမလားဆုိတာ အဲဒီလိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေျပာ ရတာပါ။

ဦးသိန္းၫြန္႔က ယခုက်င္းပေနဆဲလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးတယ္။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ခန္႔ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ တရားဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂၀) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း”   ေမးျမန္းခဲ့တယ္။

သူ႔ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္ ကျပန္လည္ေျဖၾကားတယ္။

ဦးျမင့္ႏုိင္ က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ (နအဖ) ရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၉၁(က) “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒအမွတ္၁၄/၈၉) ကို ဤဥပေဒျဖင့္ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္”၊ (ခ) “ဤဥပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည့္ ဥပေဒအရ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ယင္း ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ပ်ယ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ကိုးကား ၿပီးေျဖဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ” နဲ႔ “ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” တုိ႔ဟာ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရ ရဲ႕ မွတ္တမ္းဝင္ အထင္ကရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုဘယ္သူမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔မရပါဘူး။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ (နဝတ) စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၈၈) မွာပါရွိတဲ့ တာဝန္ႀကီး ၄ ရပ္အနက္ စတုတၱေျမာက္ေနာက္ဆံုး တာဝန္ဟာ “ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ”က်င္းပေရးျဖစ္ပါ တယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မိန္းခြန္းမွာလည္း (နအဖ)စစ္အစိုးရက “အေမြခံေကာင္းေတြေပးခဲ့ၿပီ” လို႔ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သလို၊ ဟသၤတမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဌးဦးက လည္း (နအဖ) စစ္အစုိးရ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၇)ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ “ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အဆို”တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

(နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရ ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အဆိုျပဳၾက၊ မွတ္တမ္းတင္ၾကတဲ့ေနရာမွာ “၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ” နဲ႔ “ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” ကိုခၽြင္းခ်န္ထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ (ဗြီအိုေအ)နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က “ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ေဆြးေႏြးတဲ့၊ စကားေျပာတဲ့ဟာေတြထဲမွာ သမုိင္းမွာက်န္ရစ္ခဲ့ၿပီဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ တခ်ဳိ႕က သုံးပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲကို သမုိင္းနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာရတယ္ဆုိရင္ကို ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳတာပဲ။ သမုိင္းနဲ႔ကုိ ခ်ီၿပီးေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက အေရးႀကီးခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိ က်မတို႔ မေမ့သင့္ပါဘူး”

“က်မတို႔ အေနနဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳတာကို အၿမဲကန္႔ကြက္တယ္။ NLD ကို အာဏာ မေပးလို႔မဟုတ္ဘူး၊ ျပည္သူလူထုကို မေလးစားလို႔။ ျပည္သူလူထုကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးၿပီးေတာ့ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ ေခ်ဖ်က္လို႔၊ မလုပ္ေကာင္းတဲ့ကိစၥဆုိတာ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕သမုိင္းအတြက္ မေကာင္းဘူး။ က်န္ခဲ့တဲ့သမုိင္း မဟုတ္ဘူး၊ ေနာင္လာမယ့္ သမုိင္း အတြက္လည္း မေကာင္းဘူး”

လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီေတာ့ဗ်ာ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္ေပးခဲ့တဲ့ အေျဖအရဆိုရင္ “၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဖ်က္သိမ္းမႈ”ကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

“ဖ်က္သိမ္းမႈ”ကို အစုိးရသစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္တယ္ဆိုရင္ “၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ” နဲ႔ “ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” (တည္ရွိျပီးမႈ) ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရမွာေပါ့။

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ကို  တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး” ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ “ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း”ထဲက အေရးႀကီးတဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးနိဂံုးအေနနဲ႔ အဆိုတစ္ခုျပဳခဲ့ပါရေစ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “၁၉၉၀ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိ လိုေၾကာင္း”  ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းၫြန္႔ဟာ “၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေရြးခ်ယ္ခံျဖစ္သူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔” သူ႔တာဝန္ရွိမႈကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ ထမ္းေဆာင္သြားပဲလုိ႔ အဆုိျပဳရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္ၾကမွာပါလိမ့္။

 

ၫြန္း

–       ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း (၂၀၀၉ ဧၿပီ ၂၉ )

–       ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၁ မတ္ ၃၀- ၃၁ )

–       ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၀၁၁ ၾသဂုတ္  ၃၀  )

–       ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္ (အတြဲ ၂ အမွတ္ ၅၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၈)

–       ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၂၇ ရက္၊ မသင္းသီရိ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္တာဗ်ဴး (ဗြီအိုေအ) သတင္းဌာန

–       ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သမုိင္းဝင္မွတ္တမ္း ( ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္)

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 11, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: