RSS

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (9th September 2011)

13 Sep

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ သတင္းမွတ္စု လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေက်ာ္သူ
စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၁
 အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈ

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၁.၉.၂၀၁၁ တနဂၤေႏြေန႔၌ သင္းလံုးကၽြတ္ အထူးအစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပကာ အသင္းသား/သူမ်ား အမ်ားစု၏ ဆႏၵမ်ား ေကာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည္။

 

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ၁.၁.၂၀၀၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးဆပ္ခဲ့ရာ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္း တခုတည္းသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဆးကူညီမႈ (သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း-ရန္ကုန္)၊ သုခအလင္း စာၾကည့္တိုက္၊ ပညာဒါန (အေျခခံအဂၤလိပ္စာ၊ 4 Skill) တို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ခ်ဲ႕ထြင္၍ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ကူညီေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ႏွင့္အညီ ယခင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခား ျမင့္မားလာမႈမ်ား႐ွိေနသျဖင့္ ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အသင္း မွတ္ပံုတင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုပါ အမ်ား ျပည္သူလူထု ေကာင္းက်ဳိးမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ကူညီေပးဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ခ်ဲ႕ထြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

 ယင္းကဲ့သို႔ အသစ္ျပန္လည္ ေရးသားထားရာတြင္ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသမားမ်ားတို႔ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အသစ္ျပန္လည္ ေရးသားခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အသင္းသား/သူမ်ားအား အမ်ားဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး သင္းလံုးကၽြတ္ အထူးအစည္းအေဝးပြဲႀကီးအား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 

အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အသင္းသား/သူမ်ားမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေက်ာ္လြန္စြာ တက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ားဆႏၵအား ေကာက္ခံခဲ့ရာ တက္ေရာက္သူ အသင္းသား/သူမ်ားအားလံုးမွ ကန္႔ကြက္မည့္သူမ႐ွိ သင္းလံုးကၽြတ္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ အသင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အတည္ျပဳ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ တရားဝင္ရ႐ွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ဆက္လက္တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ယင္း သင္းလံုးကၽြတ္ အစည္းအေ၀းပြဲမစတင္မီ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥရပ္မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ခဲ့ေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ (၂) ဦးတို႔အား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြတို႔ျဖင့္ စုေပါင္းထားေသာ ဆုေၾကးေငြတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားအားလည္း က်င္းပေပးခဲ့သည္။

 

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အမ်ားျပည္သူလူထုတို႔အေပၚ ထိေရာက္စြာ ကူညီမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းမွတ္ပံုတင္လ်င္ျမန္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးပါရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိယံုမွတပါး အျခားမရွိေတာ့ေခ်။

ဆရာမ ႏုႏုရည္(အင္းဝ) ျဖစ္ခ်င္တဲ့ သူႏွစ္ေယာက္

၁၁.၉.၂၀၁၁ (တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) တြင္ လစဥ္က်င္းပလွ်က္႐ွိေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲ၌ စာေရးဆရာမ ႏုႏုရည္(အင္းဝ)မွ ‘ကၽြန္မ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ သူႏွစ္ေယာက္’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ႏွင့္ ဆရာႀကီး ျမသန္းတင့္တို႔ ႏွစ္ဦး၏ ကိုယ့္အေပၚယံုၾကည္မႈ၊ ျမန္မာ့စာေပသမိုင္းတြင္ စာေပေရးသားျခင္းျဖင့္ ပထမဦးဆံုးေသာ အက်ဥ္းခ် (တသက္တကၽြန္း) ပို႔ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ စာေရးဆရာႀကီးႏွစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

တသက္တကၽြန္းက်ခံရစဥ္ ကၽြန္းေပၚရွိ ေထာင္ဝါဒါအရာရွိမ်ားတို႔မွ ကၽြန္းက်ခံ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ စာေရးဆရာ ဆိုသူမ်ားပါရွိေၾကာင္း ထိုစာေရးဆရာမ်ားသည္ မိမိတို႔ အလြန္ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးအားက်ခဲ့ေသာ စာေပပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔မျမင္ဖူး၍ မတ္တတ္ရပ္ ေဖာ္ျပေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ရန္သူမွျပန္လည္၍ ေလးစားသမႈျပဳလုပ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ စာေပအႏုပညာရွင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေနထိုင္စဥ္ကာလ၌လည္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပြဲအားဦးေဆာင္၍ က်င္းပခဲ့သူမွာ စာေရးဆရာႀကီး ျမသန္းတင့္တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

စာေရး ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္သည္လည္း စာေပျဖတ္သန္းမႈ၌ အမ်ားျပည္သူတု႔ိအတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္အက်ိဳး႐ွိမည့္၊ အက်ိဳးျပဳမည့္ စာေပမ်ားစြာကို ေရးသားေဖာ္ျပ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စာေရးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ဇနီးျဖစ္သူသည္ မိသားစုအတြက္၊ ဇနီးမယားအတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ဝမ္းေရးအတြက္႐ွာေဖြမႈ မျပဳခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အျမင္ၾကည္လင္မႈ မ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကြယ္လြန္သြားေသာအခ်ိန္ စ်ာပနအခမ္းအနား၌ အမ်ားျပည္သူ လူထုတို႔၏ ဆရာႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးခရီးအား စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ လာေရာက္၍ ဂါရဝျပဳ ပို႔ေဆာင္ကန္ေတာ့ၾကျခင္းကို အလြန္အံ့ၾသမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြမ်ားမွ ပန္းမ်ားအား ပရိသတ္မ်ားတို႔မွ တပြင့္ခ်င္းျဖဳတ္ယူ၍ ရင္ဘတ္မ်ားတြင္ ဂုဏ္ယူဝ့ံႂကြားစြာ တပ္ဆင္ၾကျခင္းတို႔ကို ျမင္ေတြ႔မိကာ ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ေပးဆပ္မႈမ်ားအတြက္ ဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ဇနီးျဖစ္သူမွာ ယခင္က မိမိ၏ အထင္ႏွင့္အျမင္ လြဲမွားခဲ့ေၾကာင္း ေနာင္တတရား ရခဲ့မႈမ်ားကို စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားဝန္ခံခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ စာေပအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ ထိုကဲ့သို႔ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားလို မိမိျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း စာေရးဆရာမ ႏုႏုရည္ (အင္းဝ)မွ ေဟာေျပာသြားခဲ့သည္။
 

 

ယခင္ စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္၊ လူမ်ဳိးအတြက္ ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ေပးဆပ္ခဲ့သူမ်ားပီပီ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ ယခုေခတ္ လူမႈေရးသမား မ်ားသည္လည္း ထိုထိုေသာ စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေပးဆပ္ၾကရမည္ ဟူေသာ သံႏိၶ႒ာန္ခ်မွတ္၍ လူမႈေရးပရဟိတ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားကို ေဟာေျပာေပးဆပ္သြားခဲ့သည္။

လူတေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးဟာ
သူျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးက
သူ႔ ပုခံုးေပၚ တင္ေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္းတာဝန္ကို
သူဘယ္ေလာက္ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့
အခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာရမွာပဲ

(ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 13, 2011 in Contemporary Experience, Kyaw Thu

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: